EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Crestinismul Traditional

Mişcările politice şi spirituale evoluează adesea în paralel. Atmosfera de trezire a unei persoane sau a unei naţiuni este ciudată. Oamenii vor libertate, ei vor să decidă singuri şi nu mai vor să fie asupriţi şi tutelaţi. Transparenţă şi transformări, păreri libere şi votări, acestea sînt cerute peste tot.

Este de dorit ca această stare să se transmită şi în domeniul spiritual, pentru ca să aibă loc atît în persoane individuale, cît şi în denominaţii o trezire şi o orientare înspre valorile şi adevărurile biblice. Probabil, această carte nedorită, va aduce acest proces în mişcare.

Conştient de responsabilitatea mea, am adus, cum am putut mai bine, adevărul curat al Cuvîntului lui Dumnezeu mai aproape de oameni. Poate, cu această publicaţie, se împlineşte ultima chemare a lui Dumnezeu de la sfîrşitul harului. Cine are urechi ,să audă ce spune Duhul bisericilor. Restul îl lăsăm în voia lui Dumnezeu, care îl va împlini prin Duhul Lui în cei ce cred. Fie ca El să lase binecuvîntarea Lui peste toţi cititorii. Amin.

Căutaţi pe Domnul cîtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, cîtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertînd. ,Căci gîndurile Mele nu sînt gîndurile voastre, şi căile voastre nu sînt căile Mele, zice Domnul. Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gîndurile Mele faţă de gîndurile voastre. Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pămîntul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămînţa semănătorului şi pîine celui ce mănîncă, tot aşa şi Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele ” (Isa. 55, 6-11).

INDICAŢII BIBLIOGRAFICE

Alonso, Joaquim Maria: „ Fatima, mesaj şi sfinţenie

Braun, Fritz: „ Priviri în Cuvînt

Brunner, Emil: „ Dogmatica” , vol. I

Deschner, Karlheinz: „ Iar cîntă cocoşul

Deschner, Karlheinz: „ Credinţa falsificată

Deschner, Karlheinz: „ Un secol de istorie a mîntuirii

Deschner, Karlheinz: „ Istoria criminală a creştinismului

Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.): „ Catehism catolic pentru adulţi

Gamm, Hans-Jochen: „ Evreimea

Harenberg, Bodo: „ Cronica omenirii

Hauss, Friedrich: „ Părinţii creştinătăţii

Herder-Verlag: „ Lexicon pentru teologie şi biserică

Heinz, H.: „ Între timp şi veşnicie

Herzog, Dr. J. J.: „ Compendiu de istorie universală a bisericilor

Joseph Kardinal Ratzinger: „ Despre starea credinţei

King, L. J.: „ Casa morţii şi poarta infernului

, D. Dr. Hans: „ Învăţătura celor 12 apostoli

Lindsay, Gordon: „ William Branham, un om trimis de Dumnezeu

Luther, Dr. Martin: „ Biblia

Markmann, Otto: „ Ultima epocă, răpirea, Antihristul

Markmann, Otto: „ Rătăcirile bisericii catolice

Paris, Edmond: „ Istoria secretă a iezuiţilor

Rosenov, Emil: „ Împotriva dominaţiei papilor

Schmidt, Kurt Dietrich: „ Compendiu de istorie a bisericii

Scofield, D. D. C. I.: „ Sfînta Scriptură

Zwingli, Huldrych: „ Scrieri principale, Teologul ”, vol. II

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere
 3. Pe poziţia de cercetare - Cercetare spirituală actuală
 4. Creştinismul primar şi epocile următoare
 5. Constatare tragică - Începutul istoric al nenorocirii
 6. Pretenţiile nefondate ale papilor
 7. Cine este Maria?
 8. Ce este cultul Mariei?
 9. Reforma - Un nou început
 10. Dumnezeirea
 11. Mărturia proprie a lui Dumnezeu
 12. Trupul duhovnicesc al Lui Dumnezeu
 13. Slava Domnului
 14. Ieşit de la Dumnezeu
 15. Numele Domnului
 16. Comparaţii folositoare
 17. Isus este Domnul
 18. Cine Îl mărturiseşte pe Isus ... Mărturie adevărată sau falsă?
 19. Omul Isus Hristos
 20. Botezul
 21. Cina
 22. Căderea în păcat
 23. Neprihănirea
 24. Înnoirea şi naşterea din nou
 25. Sfinţirea
 26. Botezul cu Duhul Sfânt
 27. Alegerea - Alegerea dinainte
 28. O zi la Dumnezeu - O mie de ani
 29. Împărăţia romană mondială şi însemnătatea ei deosebită în timpul sfârşitului
 30. Concluzii Şi numărul tainic 666
 31. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: