EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Recunoasteti ziua si mesajul ei - Seria 1 nr 1 - WMB

Bună dimineaţa, prieteni. Să rămânem o clipă în picioare.

Scumpe Dumnezeu, noi ne-am oprit puţin din vâltoarea acestei vieţi ca să primim ceea ce ne-ai pregătit pentru minutele şi ceasurile următoare, ca să-Ţi aducem slavă şi onoare, să predicăm Cuvântul Tău şi să Te cunoaştem mai bine. Pentru aceasta ne-am adunat astăzi aici. Îţi mulţumim Dumnezeule, că există oameni care sunt dornici şi pregătiţi să vină şi să asculte. În ciuda situaţiei şi a timpului în care trăim, ei totuşi cred. Noi Îţi mulţumim pentru ei.

O, Dumnezeule, Îţi suntem mulţumitori pentru marea Ta putere de vindecare şi pentru făgăduinţele din Cuvântul Tău. O, cum ard inimile noastre, când auzim aceste mărturii! Tot felul de dureri au venit peste oameni, dar Tu i-ai vindecat prin harul şi puterea Ta, conform făgăduinţei Tale. Acum ei sunt aici, depun mărturie şi laudă pe Dumnezeu. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta. Dorim să ascultăm mesajul pe care ni l-ai pregătit Tu pentru acest ceas. Atunci când citim Cuvântul Tău, Te rugăm să ne dăruieşti contextul a ceea ce citim. Fie ca voia Ta să se facă în toate lucrurile. Noi o cerem în Numele Domnului Isus. (Puteţi să vă aşezaţi).

Este un prilej minunat, ca să fim azi aici. Eu sunt aşa de bucuros pentru voi toţi. Fratele Wood, fratele Roy Robertson şi mulţi alţi fraţi au lucrat mult în ultimele zile ca să pregătească această clădire pentru acest prilej, cu aerisirea necesară, pentru că ei au văzut cât aţi suferit duminica trecută. Au avut ceva bani în casieria comunităţii, s-au pus pe treabă, folosind banii dăruiţi de oameni, ca să şedeţi mai comod în timp ce ascultaţi mesajul. Astăzi este cu mult mai bine şi mai răcoare. Îi mulţumim lui Dumnezeu şi vouă pentru această posibilitate.

Eu mă bucur că îl văd pe fratele Roy Borders aici. El a vrut să rămână azi aici în spate, dar eu i-am spus să se aşeze cu scaunul lui lângă ceilalţi predicatori. Însă el nu a făcut-o. După cum ştiţi cu toţii, fratele Borders este reprezentantul nostru pe câmpul misiunii. Eu sunt bucuros că-l văd pe fratele Borders şi pe mulţi alţi predicatori şi prieteni în mijlocul nostru.

Când ne-am gândit în cursul săptămânii la această întâlnire, eu am zis: „ Dacă voi ajunge duminică acolo, atunci voi pomeni pe fiecare predicator şi pe ceilalţi prieteni în parte. ” Dar când ajungi aici, eşti aşa de ocupat cu mesajul, încât uiţi aproape tot ce vroiai să faci.

De luni într-o săptămână trebuie să mă întorc în Arizona, pentru că cei mici trebuie să fie la început de şcoală în Tucson. Apoi mă întorc aici. Soţia mea trebuie să fie din timp acolo, pentru a-i înscrie pe copii cu două săptămâni înainte de a începe şcoala. Apoi mă voi întoarce aici.

Acesta este concediul meu. După cum ştiţi, eu am predicat din luna decembrie până în iulie. Dacă voieşte Domnul, acesta va fi timpul meu de odihnă şi de concediu, în caz că nu vine vreo altă chemare de undeva. Eu mă duc la vânătoare.

Dar dacă Domnul mă va chema la altceva, nu este rău nici asta. Dumnezeu este întotdeauna pe locul întâi, şi eu doresc să-I dau prioritate. Şi voi doriţi lucrul acesta. Dar dacă nu vine vreo chemare anumită şi va fi voia Lui, atunci mă voi duce două luni la vânătoare ca să mă odihnesc.

Voi nu înţelegeţi, iar lumea nu va şti niciodată prin câte trec eu. Este o imensă presiune. Nu este de mirare, când Domnul a spus către ucenicii Lui, când a umblat cu ei: „ Veniţi la o parte într-un loc liniştit şi vă odihniţi. ” Eu înţeleg aceasta mai bine pe zi ce trece, căci anii mei se înmulţesc. Dacă îmbătrâneşti înţelegi asta. Voi aţi auzit că pastorul nostru a spus: „ Amin. ” Noi înţelegem că nu mai suntem tineri după ce am trecut de 50 de ani. Noi avem nevoie de timp şi de linişte.

Suntem aşa de mulţumitori pentru mărturiile pe care le-am auzit înainte. Soţia mea a fost ieri la doamna Woods, când oamenii au venit din Alabama şi au povestit despre acele lucruri mari, pe care le-a făcut Domnul în acele adunări, unde copii mici au fost vindecaţi şi s-au întâmplat multe altele. Ar dura mult dacă am povesti totul pe rând.

Acum îmi aduc aminte de ceva. Eu cred că cineva mi-a spus că sora Larsen a fost acum două duminici aici cu un copil mic. Eu nu ştiam nimic despre aceasta, dar probabil este un nepoţel de-al ei care urmează să fie binecuvântat. Ea a adus copilul din Chicago până aici. A fost foarte amabilă cu noi; o respectăm foarte mult. Ea a adus un copilaş din Chicago ca să fie binecuvântat. Călătoria a durat mult timp, dar ea a considerat ca un lucru de preţ ca micuţul să fie dăruit Domnului. De aceea eu o rog pe sora Larsen să vină în faţă cu copilul, în timp ce eu vorbesc, pentru a fi binecuvântat. Până vine sora, vreau să mai spun că niciodată nu mi-a fost aşa de greu să pregătesc un mesaj, însă ieri seară l-am primit. Toată săptămâna m-am retras în camera mea când mă întorceam de la vizite, căutând ceva potrivit pentru ceasul acesta. Dar nu-mi venea nimic în gând. Ieri am coborât în pivniţă; mi-era foarte cald, de aceea m-am aşezat în pivniţă. Eu am luat Biblia şi am vrut să citesc, dar m-a cuprins somnul. Apoi m-am sculat, am băut un pahar cu apă şi am încercat să-mi revin, ieşind afară. Am mers puţin încolo şi încoace. Apoi m-am aşezat pe trepte.

Cineva a trecut pe acolo şi m-a văzut cum şedeam pe trepte fără cămaşă. Era foarte cald. Ei mi-au făcut semn, dar eu nu am înţeles dacă m-au salutat pe mine. Poate au fost dintr-un sat sau dintr-un oraş. Ei m-au salutat, dar eu eram aşa de adâncit în gânduri, încât i-am observat abia după ce trecuseră. Eu i-am salutat la rândul meu, făcând semn.

Ieri seară m-am urcat în maşină şi am plecat în direcţia Charleston cu speranţa că voi primi ceva. Se părea că Domnul vrea să-mi spună ceva, dar Satana încerca să mi se pună în cale, ca să mă oprească de la aceasta. Eu mă gândeam: „ Dacă el face aceasta, atunci eu aştept mai departe."O să bat atâta timp la uşă până când El îmi va deschide uşa. Nu demult s-a întâmplat ceva; a fost la scurt timp după ora şapte. Eu mă sculasem cam de dimineaţă. Ieri am fost puţin bolnav. Am mâncat porumb, dar din cauza căldurii nu mi-a făcut bine, iar eu încercam să scap de greaţa aceea.

Dar azi dimineaţă, către ora opt, mi-a apărut un text biblic care m-a uimit. Apoi am urmat firul şi legăturile din Sfânta Scriptură, terminând doar acum câteva minute. Deci este posibil ca Dumnezeu să aibă în dimineaţa aceasta un mesaj pentru noi, mesaj pe care Satana doreşte să-l ţină departe de noi.

Doreşti să aduci copilaşul aici, soră Larsen? (Fratele Branham binecuvântează copilul). Dumnezeu să fie cu voi şi să vă ajute!

Duminica trecută v-am chemat la două servicii divine şi anume: înainte de masă şi seara. Este greu pentru voi. Eu am aflat că unii dintre voi au călătorit de departe, iar dimineaţa următoare au lipsit de la serviciu. Totuşi vă fac de cunoscut de acum serviciile divine pentru duminica viitoare, chiar dacă trebuie să ne despărţim pentru o săptămână. Unii vor rămâne probabil pentru deseară. Desigur, mulţi din voi. Cine ar dori să avem mai bine chiar în seara aceasta serviciul divin? Cine doreşte abia duminica viitoare? Ridicaţi mâinile! Părţile sunt egale.

Mesajul pentru azi e lung, dar eu nu ŕtiu cum am putea face altfel. Eu ştiu că am participat aici pentru stabilirea rânduielii în biserică, dar poate aţi observat că am zis că aceasta nu are valabilitate atunci când se înregistrează predici pe bandă. Aceasta se înregistrează pe bandă. Poate ar trebui să venim în seara aceasta, şi la fel duminica viitoare, dacă Domnul voieşte. Dacă în săptămâna aceasta nu primiţi nici o veste, atunci să veniţi şi duminica viitoare. Eu nu vă chem de două ori cu plăcere, dar simt că ne rămâne doar un timp scurt. Gândiţi-vă, dacă timpul mai continuă, noi nu vom mai avea mult timp acest prilej. Ceva se va întâmpla: sau legea ne va opri, sau Satana se va vârîprintre noi şi vă va împrăştia. Aşa a fost întotdeauna. Ceva se va întâmpla. De aceea să răscumpărăm orice minut în care suntem împreună.

Voi toţi care trebuie să vă întoarceţi în seara aceasta, vă spun că va fi ca şi în ultima duminică. Eu am adus atunci un mesaj scurt. Dacă doriţi să aveţi banda, noi v-o trimitem cu plăcere, dacă trebuie să vă întoarceţi azi acasă. Dacă nu, atunci voi predica şi în seara aceasta, dacă voieşte Domnul.

Ieri sau alaltăieri am găsit o notiţă, pe care am scris-o mai de mult din memorie. În această notiţă se aflau două mesaje, unul se numea: „ Puţuri crăpate ” , iar celălalt: „ A semăna vânt şi a recolta furtună. ” Simple mesaje evanghelice. Dar în dimineaţa aceasta ne ocupăm de probleme de învăţătură. În seara aceasta voi vorbi apoi despre puţuri crăpate sau despre a semăna vânt şi a recolta furtună.

Acum doresc să citesc din Sfânta Scriptură. Vă simţiţi bine? Atunci spuneţi: „ Amin. ” Aşa e bine. Deschideţi Bibliile voastre la proorocul Osea; noi vrem să citim unele versete din cap. 6. Să ne ridicăm în picioare.

Scumpe Doamne, noi nu suntem vrednici să luăm această carte în mâinile noastre, pentru că noi citim în această Scriptură că nimeni în cer şi pe pământ, nici sub pământ nu a fost vrednic să deschidă cartea şi să privească înăuntru. Dar apoi a venit Unul care semăna cu un Miel, care a fost jertfit. EL a luat cartea pentru că a fost vrednic şi a deschis peceţile ei. În dimineaţa aceasta privim spre El, ca să ne descopere conţinutul şi contextele acestei cărţi, pentru că este Cartea Răscumpărării. Toţi cei răscumpăraţi sunt scrişi în această carte. Doresc ca noi toţi să ne găsim în această dimineaţă locul corespunzător timpului în care trăim. Noi ne rugăm pentru aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Să citim din proorocul Osea cap. 6:1-11.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
 
Adrese similare: