EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Semnul - Seria 2 nr 1 - WMB

Bună dimineaţa tuturor. Eu sunt bucuros că ne aflăm din nou la serviciul divin. Eu nu ştiam dacă ne vom întoarce, dar Domnul a eliberat drumul, ca să fim din nou aici prezenţi la serviciul divin.

Astăzi, în această şcoală duminicală, aşteptăm lucruri mari din Cuvânt. În seara aceasta vom avea un servicii de vindecare şi în încheiere cina Domnului . Dar mai întâi este o binecuvântare de copii.

Este minunat! Câţi au fost duminica trecută aici, pentru care ne-am rugat - simţiţi rezultatele, simţiţi că aţi fost vindecaţi? Atunci ridicaţi mâinile voastre şi lăudaţi-L pe Domnul . O, priviţi încoace. Şi eu am băgat de seamă, dar eu am vrut s-o aflu de la voi.

Se întâmplă ceva, despre care voi relata mai târziu. Este minunat şi frumos. Despre asta vom vorbi într-o altă adunare. Lucrurile încep chiar acum să se întâmple. Noi suntem aşa de mulţumitori pentru aceasta.

Eu am fost cu prietenii mei acolo în Kentucky. Nu am fost doar pentru a vâna veveriţe. Noi am avut un timp minunat, pentru care suntem mulţumitori Domnului .

După aceste adunări trebuie să mă duc acasă, apoi mă voi întoarce după un timp, când mă voi duce la adunările din New York. Când vom avea posibilitatea să fim din nou aici, am fi bucuroşi să putem ţine o adunare în capelă. Apoi mă voi întoarce, şi voi merge la Shreveport. După aceea voi merge din nou acasă, iar de sărbători voi fi din nou aici. Dacă Domnul voieşte, voi aduce şi familia mea din nou aici.

- (Anunţuri generale.) -

Rugaţi-vă pentru noi. Noi vă iubim, asta o ştiţi. Noi aşteptăm prin rugăciune şi înţelegere, mai mult decât putem cuprinde sau gândi, că Domnul o va face. Noi credem, că în seara aceasta va fi un serviciu mare de vindecare. Eu nu voi vorbi prea mult, pentru că cina Domnului va avea loc în seara aceasta. După douăzeci-treizeci de minute vom începe cu rândul de rugăciune. Imediat după aceea va avea loc cina Domnului . Voi sunteţi toţi bine veniţi să rămâneţi cu noi. Noi am fi bucuroşi. La cină Domnul are nevoie să participe fiecare credincios fără restricţie.

Înainte de a citi din Scriptură, doresc ca noi să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Eu am să-l rog pe bunul meu prieten fratele Lee Vayle, ca să ne conducă în rugăciune, pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze Cuvântul Lui.

- (Fratele Vayle se roagă.) -

Cu respect şi seriozitate ne apropiem acum de Cuvânt. În dimineaţa aceasta doresc să citesc din Exod 12, 12-13. Ascultaţi vă rog aici. Pot să vă rog în seara aceasta, ca înainte de cină, să citesc întregul capitol 12? Pentru că în vers. 11 ni se relatează, cum se fac pregătirile pentru călătorie şi pentru serbarea pascală. Noi vrem să observăm toate acestea cu respect.

Acum citim de la vers. 12-13 din cap. 12:

În noaptea aceea eu voi trece prin ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului: Eu Domnul . Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sânge şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului. ”

Domnul să binecuvânteze Cuvântul Său sfânt.

Din textul acesta aş vrea să aleg noţiunea semnul ” . Cu ajutorul acestui cuvânt aş vrea să vorbesc ca într-o şcoală duminicală, ca să scoatem în evidenţă noţiunea semnul ” . Biblia spune aici; sângele vă va sluji ca semn ” , cuvântul semn ” îl vom folosi în seara aceasta.

Eu am notat multe texte din Scriptură, pentru că eu nu ştiu când voi mai fi din nou aici. La fel nu ştim, dacă această întâlnire nu va fi ultima pentru noi.

Astfel noi vom încerca ca să privim totul cu respect. Eu ştiu că este foarte important. Domnul ne-a dat o dimineaţă frumoasă pentru acest serviciu divin. Noi vrem să ne concentrăm acum asupra tuturor cuvintelor pe care le vorbim, iar dacă Cuvântul conţine ceva, din ceea ce Domnul vrea să vă facă de cunoscut, atunci să primiţi şi să înţelegeţi din toată inima.

Noi nu stăm aici, ca să fim văzuţi. Noi nu am venit aici pentru ca alţii să vadă, cum suntem îmbrăcaţi. Noi suntem aici pentru o lucrare, anume aşa cum s-a rugat fratele nostru. Noi suntem aici ca să auzim Cuvântul - Cuvântul care ni s-a dat. Acest Cuvânt îl dorim noi, pentru că este singurul care înseamnă totul pentru noi - ceva ce ne rămâne, şi este în stare să ne ajute.

Noi suntem un popor muritor. Toţi oamenii se îndreaptă spre veşnicie, şi apoi? Nouă ni s-a dat suficient timp, ca să ne decidem pe ce cale vrem să ne ducem. Drumul este înaintea noastră. Depinde ce fel de direcţie alegem. Aşa a făcut-o El cu Adam şi Eva, aşa o face El cu fiecare dintre noi. Noi trebuie să ne gândim, indiferent ceea ce facem şi cât de multe succese avem în viaţă - că fără Hristos noi am fi pierdut totul.

Deci, dacă El este totul, din ceea ce necesităm, atunci am fi cei mai nechibzuiţi oameni, dacă nu am accepta oferta Lui din inimă. Nu numai ca s-o acceptăm, ci este pregătit ceva şi mai măreţ. Dacă aţi primit-o, atunci să nu o puneţi în sertar - trebuie să fie pusă în folosinţă. Ar fi ca şi cum v-aţi duce la medic, apoi aţi pune medicina primită în regal. Dacă vă duceţi ca să primiţi o reţetă pentru un medicament, atunci luaţi acest medicament. Dacă o boală vă creează greutăţi şi vouă vi se prescrie un medicament, atunci folosiţi-l pentru ca să vă ajute. Luaţi-l după prescripţie, pentru că şi câteva minute pot face deosebirea în ce mod este folosit ceva.

Noi nu ştim, dacă nu este şi în cazul acesta momentul potrivit al deciziei voastre, pentru ţinta veşnică. Primiţi totul, aşa cum v-o oferă El.

Un semn Sângele să fie un semn pentru voi. ” Acum, mai întâi, ce este un semn? Este o noţiune care este folosită în general printre vorbitorii unei limbi engleze, în special aici în America. Un semn este o dovadă. Un bilet de călătorie este un semn şi dovada, că preţul pentru călătorie a fost plătit. Voi intraţi înăuntru şi cumpăraţi biletul de călătorie care vi se eliberează ca dovadă. Acest bilet poate fi folosit doar pentru un anumit scop. Pentru o călătorie cu trenul aveţi un semn, că aţi plătit călătoria voastră. Este o dovadă pentru voi şi trebuie folosit în mod corespunzător.

Acum, noi vorbim aici despre faptul, cum a vorbit Dumnezeu către poporul Israel: Sângele Mielului să fie semnul vostru. ” Mielul - a fost tăiat de israeliţi - pentru că era o dovadă cerută de Dumnezeu. Trebuia să fie sângele. Dumnezeu ceruse un semn şi i l-a dat Israelului, o altă dovadă nu putea fi. Altceva nu ar fi fost recunoscut. Pentru lume, aceasta pare a fi o nebunie, dar din partea lui Dumnezeu aceasta era singura cale. Singurul lucru pe care îl cere El, este semnul. Trebuie să existe acest semn. Voi nu puteţi obţine dovada, până nu este plătită călătoria. Atunci sunteţi în posesia semnului care vă dă dreptul şi intrarea liberă. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi, ocrotindu-vă. ” Este singurul semn pe care-L va recunoaşte. Nimic nu poate ocupa locul sângelui. Nici un înlocuitor, nici o denominaţiune, nimic altceva decât acesta. Dumnezeu a zis: Acesta singur vreau să-l văd. ”

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
 
Adrese similare: