EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Puterea Lui Dumnezeu care ne transformă - Seria 10 nr 2 - 11 septembrie 1965 - WMB

Mulţumesc, frate Williams.

Bună dimineaţa, prieteni! Familia Shakarian, fratele şi sora Williams şi mulţi alţii de aici cunoaşteţi aceste lucruri. Cu vreo doi sau trei ani înainte de a se îmbolnăvi ea, am văzut lucrul acesta într-o viziune şi el s-a împlinit. Cu ceva timp în urmă am fost aici la adunare - cred că era în ianuarie - şi se afla aici acel preot...Am uitat numele lui...Da, Stanley. Era episcopul Stanley de la biserica catolică. Voi ştiţi ce mi-a spus el când mi-a întins Biblia.

Au fost unii care au proorocit: ” Fiică, tu eşti vindecată. ” Preotul acela ştia că în viziune a fost arătat că ea va muri între orele două şi trei. Vă amintiţi? Eu n-am putut să spun lucrul acesta lui Demos, dar l-am spus soacrei lui: ” Ea nu se va însănătoşi. ” Doamna Shakarian a spus: ” Toţi proorocesc invers. ” Eu spuneam: ” Se poate ca eu însumi să n-am dreptate, dar Domnul spune: ” Ea nu se va însănătoşi. ” Am spus multora, cam cu trei ani în urmă: ” Am văzut cum ea alerga după viaţa ei, apoi s-a aşezat pe un pat. Ea şi-a ridicat mâinile şi striga către mine, dar nu puteam să ajung la ea. Apoi am văzut-o murind şi am văzut acolo un ceas care arăta între două şi trei. ” Episcopul spunea: ” Voi fi atent să văd dacă se împlineşte. ” S-a împlinit. Ne pare într-adevăr rău. Biserica a pierdut în sora Florence Shakarian o fiinţă minunată. Era o cântăreaţă bună, o femeie duhovnicească. Mama ei a fost una din primele surori cu care am făcut cunoştinţă pe Coasta de Vest. Ea a fost vindecată de Domnul când medicii nu mai aveau nici o nădejde. Ea era în comă şi era toată umflată. Medicul spunea: ” Rămâneţi foarte liniştiţi când vă rugaţi, să nu faceţi gălăgie. Femeia este pe moarte. ” Am fost de acord, însă el vorbea în continuu încât n-am putut să-mi deschid gura. Fratele Demos mi-a făcut semn să urc scările şi să merg înainte. Am urcat. Florence, care atunci era tânără şi frumoasă, stătea în genunchi împreună cu câteva femei. Eu am mers lângă mama ei şi m-am rugat pentru ea. Era inconştientă. Le-am spus că se va scula iarăşi şi aşa s-a şi întâmplat. Ea a mai trăit câţiva ani după aceea.

Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre, noi ştim lucrul acesta. Noi credem că toţi venim pe pământ pe baza voiei lui Dumnezeu şi credem că la fel vom şi pleca de aici. Unul după altul, unii dintre noi, vom păşi pe poarta aceea. Noi ne-am adunat aici în părtăşie cu fraţii de la „ Comercianţii creştini ” ca să vorbim despre aceste lucruri şi să ne pregătim. Noi ştim că aceste lucruri vor veni.

Sora Florence era o femeie tânără, avea 42 de ani, tocmai mi-a spus fratele Williams. Înainte de a şti că ea este bolnavă, am văzut-o într-o viziune care arăta sfârşitul ei. Dumnezeu ştie totul. Înainte de a trece dincolo, ea L-a văzut pe Isus în cameră.

Nu este nevoie să ne mai rugăm pentru ea, aceasta am făcut-o deseori. Însă noi vrem să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că a îngăduit între noi o viaţă ca aceea a sorei Shakarian, care ne îndeamnă pe toţi. Ea a fost un exemplu. Să ne rugăm pentru fratele Demos şi pentru sora Rose. Gândiţi-vă că ei a trebuit să treacă în ultimii ani prin lovituri grele. Întâi a murit tatăl lui şi acum sora lui. Da, şi cu câteva luni în urmă şi sora Edna. Eu pot să simt cu fratele Demos. Şi mie mi-au fost luaţi la interval de câteva zile tatăl, fratele, nevasta şi copilul. Eu ştiu ce simte el în dimineaţa aceasta. Numai cine a fost personal în aceeaşi situaţie poate să simtă cu alţii.

Vreau acum să ne ridicăm şi să ne plecăm capetele pentru rugăciune: Tată ceresc, ne-am adunat în dimineaţa aceasta ca să ne închinăm Ţie şi să-Ţi aducem mulţumire şi slavă fiindcă ne-ai trimis pe Isus, Mântuitorul nostru, ca noi să avem o nădejde după ce trece viaţa aceasta. Noi recunoaştem cât de nesigură este existenţa noastră, când vedem în ce situaţie grea poate să ajungă trupul acesta. Noi suntem bucuroşi că nu trebuie să rămânem totdeauna aici, prin valea umbrei morţii. Tu ne-ai pregătit o cale de scăpare. Tată, noi Îţi mulţumim în dimineaţa aceasta pentru viaţa petrecută între noi de sora Florence Shakarian, care Ţi-a cântat cântări de laudă. Cu câţiva ani înainte Tu ne-ai anunţat plecarea ei, ca să nu fie un şoc prea mare. Noi ştim că ceea ce spui Tu este adevărat.

Cuvântul Tău spune: ” Omul născut din femeie are viaţă scurtă şi plină de nelinişte. ” Noi ştim că este adevărat, Doamne. Noi ştim că trebuie să trecem prin aceasta. Noi Îţi mulţumim pentru viaţa ei de pe acest pământ. Prin credinţă, noi privim cum ea a trecut din această casă de humă într-un trup de slavă care nu se va mai îmbolnăvi niciodată. Ea avea talentul de a cânta şi avea o voce frumoasă, iar duhul ei era îmbogăţit cu har prin Hristos. Acum ea a trecut şi este la mama şi la tatăl ei. Îţi mulţumim. Copilul Tău a fost chemat acasă. Ne rugăm ca Domnul să mângâie pe fratele nostru Shakarian. Noi ştim ce viaţă duce el, ce dureri a avut de purtat în ultimul timp şi cum este inima lui. Vedem cum el îmbătrâneşte, îşi pierde părul şi îi cad umerii. Totuşi, el încearcă să rămână în câmpul lucrării pentru Dumnezeu. O, Doamne, întăreşte-l pe el azi! Te rugăm să faci acest lucru pentru toţi care sunt întristaţi; Doamne adu-ne aminte că şi noi plecăm într-o zi. Noi suntem acum în prezenţa Domnului Isus, adunaţi aici laolaltă şi Te rugăm adu-ne lucrul acesta în minte. Lasă-ne să ne verificăm viaţa şi să recunoaştem că stăm, prin credinţă, sub puterea sângelui.

Acum, când sunt gata în aceste împrejurări să aduc oamenilor un mesaj scurt de la Tine, eu Te rog să-mi dai puterea Ta, Doamne. Întăreşte-mă, căci am nevoie. Doresc să spun numai ceea ce Te proslăveşte.

Dacă aude cineva aceste lucruri şi nu este încă pregătit pentru ceasul care stă înaintea lui, fie ca acesta să fie timpul în care să se predea Celui ce a spus: ” Eu sunt calea, adevărul şi viaţa ”, adică Domnului nostru Isus Hristos. Noi ne rugăm în Numele Lui!

Puteţi să vă aşezaţi. Fratele ar vrea să ştie dacă pot auzi toţi. Îmi pare rău că în această dimineaţă nu avem locuri pe scaune pentru toată lumea. Nădăjduiesc ca azi să nu folosesc prea mult timp. Domnul să ne dăruiască harul Său, ca să-I putem sluji Lui.

Să ne apropiem de Cuvânt acum. N-aş vrea să vă ţin prea mult timp aici. Cred că în această dimineaţă se transmite telefonic în întreaga ţară, de la coasta de est până la coasta de vest, de la nord până la sud. Foarte multe biserici au această organizare cum o aveţi voi aici. La Phoenix şi peste tot unde sunt servicii divine, ei pot auzi mesajul. Ei spun că transmisia prin telefon este mai bună decât prin radio, fiindcă se cuplează un microfon. În ultima săptămână, soţia mea a fost în Indiana şi când s-a întors la Tucson, spunea că a fost ca şi cum aş fi fost eu personal în încăpere. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi cei ce sunt în legătură cu noi în dimineaţa aceasta, oriunde s-ar afla ei. La New-York este deja după amiază. Noi avem diferite ore de-a latul Statelor Unite.

Să citim acum Romani 12:1-2: ” Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, plăcută şi desăvârşită. ”

Dacă Domnul voieşte, aş vrea în dimineaţa aceasta să aleg o temă:

” Puterea lui Dumnezeu care ne transformă. ”

”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. ” Acesta este un text binecuvântat, pe care păstorii voştri l-au folosit în toate timpurile.

Aşa este Cuvântul lui Dumnezeu. El nu se învecheşte niciodată. Dumnezeu rămâne acelaşi. Prin toate generaţiile, de aproape 2800 de ani, acest Cuvânt este citit de oameni şi de preoţi şi nu se învecheşte. Eu personal îl citesc deja de 35 de ani şi de fiecare dată găsesc în el ceva nou ce nu am observat anterior. Este inspiraţie în formă scrisă. Acestea sunt calităţile lui Dumnezeu care au fost scrise în cuvinte pe hârtie. Oamenii au spus deseori: ” Biblia este scrisă de oameni. ” Nu. Ea însăşi mărturiseşte că Dumnezeu a scris-o. Este Cuvântul lui Dumnezeu. El nu poate da greş. ” Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece. ” Aceasta nu poate să dea greş, căci este o parte din El. Dacă voi sunteţi fii şi fiice, atunci sunteţi o parte din El. De aceea noi ne adunăm ca să avem părtăşie cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Am căutat ieri în dicţionar cuvântul: ” a transforma ” , şi căutând, era aproape să întârzii la adunare. În lexicon scrie că înseamnă: ” a schimba ceva, a face din ceva, altceva decât cum a fost înainte. ” Aceasta înseamnă a schimba caracterul, dacă este transformat. Eu m-am gândit azi dimineaţă la Geneza 1, când lumea aceasta era pustie şi goală şi asupra ei era întunericul. Nu era decât un haos total. Când lumea se afla încă în această stare, Duhul lui Dumnezeu S-a mişcat deasupra apelor şi tabloul întreg s-a schimbat. Dintr-un haos s-a făcut o grădină. Aceasta este puterea lui Dumnezeu care transformă, care poate să facă ceva minunat din ceea ce nu este.

Dacă citim Scriptura, noi aflăm că Dumnezeu a pregătit Edenul în 6000 de ani. Poate că nici nu a avut nevoie de atâta timp, aceasta este numai o presupunere desprinsă din acel verset care spune că o zi la Dumnezeu este ca o mie de ani pentru noi. Dacă Dumnezeu ar socoti timpul aşa, am putea să spunem că au fost 6000 ani în care El a prelucrat pământul şi a semănat orice sămânţă bună pe el. Totul era desăvârşit. Mă gândesc adeseori că sunt critici, care citesc cartea lui Moise şi îndată ce o citesc li se pare că se repetă şi se contrazice ici şi colo. Dar dacă suntem atenţi un moment, vom constata că Moise a avut o viziune şi Dumnezeu a vorbit cu el. Dumnezeu a vorbit cu Moise faţă-n faţă, cu buze la urechi.

Niciodată înainte nu a vorbit El cu un bărbat aşa cum a vorbit cu Moise. Moise a fost unul dintre cei mai mari prooroci, el era un simbol spre Hristos. Dumnezeu poate să vorbească. El are o voce care a mai fost auzită. Dumnezeu poate să vorbească. El poate să scrie. El a scris cele zece porunci cu degetul Său. Odată, El a scris cu degetul Său pe perete în Babilon. Altădată El s-a aplecat şi a scris cu degetul Său pe nisip.

Dumnezeu poate să vorbească. Dumnezeu poate să citească. Dumnezeu poate să scrie. Dumnezeu este izvorul oricărui har şi puteri. Toată înţelepciunea este în Dumnezeu. Noi ştim că El este singurul Creator. Nu există alt Creator afară de Dumnezeu. Satana nu poate să creeze nimic, el strică numai ceea ce a fost creat.

Dumnezeu este singurul Creator, El a creat totul prin Cuvântul Său. El a trimis Cuvântul Său. Orice sămânţă pe care a pus-o El în pământ, a format-o prin Cuvântul Său. Nu era nimic altceva aici din care ar fi putut să se facă sămânţa. El pus sămânţa acolo sub apă. Ea a spus doar: ” Să se facă aceasta! ”

Câteodată ne gândim că Biblia se repetă sau că exprimă ceva, ce, de fapt, nu spune. La Geneza 1 citim, de exemplu: ” Dumnezeu a creat pe om după chipul Său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu, ca bărbat şi femeie. ” Apoi Cuvântul continuă cu alte lucruri. În capitolul 3 citim că nu era încă nici un om aici, care să lucreze pământul. Şi apoi Dumnezeu l-a făcut pe om din praful pământului. Acesta era un om de altă natură. Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi el a devenit astfel un suflet viu.

Primul om era după chipul lui Dumnezeu, care este Duh. La Ioan 4:24 scrie: ” Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi adevăr. ” Dumnezeu este Duh. Primul om pe care El l-a creat era o fiinţă duhovnicească; era după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu l-a pus pe om într-un trup de carne şi omul a căzut. De aceea a venit Dumnezeu jos şi a luat chip de om, ca să mântuiască pe omul căzut. Aceasta este Evanghelia adevărată.

Dumnezeu a semănat în acei 6000 de ani toată sămânţa bună, vorbind Cuvântul Său: „ Să fie acest copac! Să se facă aceasta! ” Totul era desăvârşit. Era pur şi simplu bun. El a poruncit să fie toată sămânţa, apoi să se transforme în plante. Şi fiecare sămânţă a purtat în sine soiul de viaţă pe care l-a poruncit Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă a spus să fie stejar, a trebuit să devină un stejar. Dacă a spus să se facă un palmier, a ieşit la suprafaţă un palmier. Creatorul a vorbit pur şi simplu Cuvântul.

Sămânţa Cuvântului era deja acolo, încă înainte de a se forma sămânţa naturală. Cuvântul a format sămânţa. El a creat, a chemat lumea la existenţă din lucruri care nu se văd. El a creat lumea prin Cuvântul Său. Dumnezeu a vorbit şi totul a venit la existenţă. De aceea trebuie să fi fost o lume desăvârşită. Era un loc minunat, era un paradis minunat aici pe pământ.

Orice organizaţie are un sediu. Dumnezeu, la fel, are un sediu. Şi această mare naţiune în care trăim noi are un sediu. Exact aşa avea Edenul cel mare un sediu, care era grădina Eden. Peste creaţiunea Lui cea mare, Dumnezeu a pus pe fiul Său, Adam, şi pe mireasa fiului Său, Eva, ca ei să stăpânească peste toată creaţiunea de pe pământ. Dumnezeu era Tatăl lui Adam. Conform Scripturii, Adam era fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut un ajutor pe care l-a luat din trupul său. Poate că a luat o coastă care era deasupra inimii lui şi i-a făcut un ajutor ca să fie aproape de el. Încă nu era nevasta lui, cum nici el nu era încă bărbatul ei. Dumnezeu de-abia exprimase aceasta.

Aici a început necazul. Satan a fost bărbatul Evei, înaintea lui Adam. Eu n-aş vrea să folosesc prea mult timp cu această temă. Unii dintre voi vă veţi poticni probabil. Mai ales vouă, oamenilor din sud, vi se pare confuz acest mesaj pe care mi l-a dat Dumnezeu pentru oamenii din timpul acesta, mai ales în ce priveşte sămânţa şarpelui. Dacă Domnul voieşte, mă voi întoarce într-o zi la Jeffersonville şi aş vrea să aduc un mesaj de şase ore în care voi clarifica totul. Aceasta este ” Aşa vorbeşte Domnul. ” Este la fel de adevărat ca şi vedenia pe care am avut-o cu câţiva ani înainte în legătură cu sora Florence. Poate că nu suntem înţeleşi de unii. Dacă ar veni cineva la mine cu ceva confuz, poate nici eu nu aş înţelege. Eu n-aş vrea să critic. Mulţumesc Domnului că nu m-a făcut vinovat de lucrul acesta. Eu am criticat păcatul şi necredinţa, dar niciodată pe om. Aceasta eu nu o fac. Noi suntem fraţi şi surori care stăm în luptă până vom ajunge acolo unde a ajuns sora Florence. Ea şi noi toţi trebuie să mergem pe drumul acesta. Eu nu am intenţia să critic pe un frate sau pe o soră care nu este de acord cu mine. Cred că nu veţi găsi o bandă în care să fi numit pe cineva. De multe ori am observat că oamenii nu erau în regulă, dar acesta este un lucru între ei şi Dumnezeu.

Păcatul este ceva ce este pe dos. Neînţelegerile nu sunt întotdeauna păcat, sunt pur şi simplu neînţelegeri între oameni. Eu sunt de părere că fiecare dintre noi are dreptul să exprime lucrurile aşa cum le înţelege el.

Marele Creator a aşezat pe fiul Său, pe care El însuşi l-a creat, în grădina Eden. Adam a fost primul Său fiu creat de El. Isus a fost primul Său Fiul născut de El. El a fost născut de o fecioară. Dar Adam a fost făcut direct de mâna lui Dumnezeu.

Sediul central de pe pământ, care a fost supus fiului Său şi miresei lui, era desăvârşit. Omul, fiul Său cu mireasa lui, era capul tuturora. Orice sămânţă era desăvârşită. Palmierii, stejarii, iarba, păsările şi animalele - totul era într-o armonie desăvârşită cu poruncile lui Dumnezeu. ” Să nu vă schimbaţi natura voastră! Fiecare sămânţă să aducă la suprafaţă soiul ei. Stejarule să nu te schimbi într-un pom exotic! La fel, palmierule, să nu te schimbi în altceva! Fiecare sămânţă să rodească după soiul ei. ” El urma să vegheze de-a lungul timpului asupra cuvântului pe care l-a vorbit. Puterea Lui cea mare şi creatoare a format lucrurile care veneau la suprafaţă, chiar şi pe bărbat şi pe femeie. Ei erau încununarea, căci ei au întrecut toate celelalte rase. Şi El i-a pus sub paza aceluiaşi lucru sub care pusese pomii, animalele, şi anume, Cuvântul Său. Astfel, ei nu trebuiau să calce Cuvântul în nicio împrejurare. Ei trebuiau să rămână neschimbaţi. ” Să nu luaţi nimic de acolo, să nu adăugaţi nimic. Voi trebuie să trăiţi după Cuvântul acesta. ”

Dacă creaţiunea ar fi rămas aşa, sora noastră Shakarian n-ar fi trebuit să moară azi dimineaţă. Dacă gospodăria cea mare a lui Dumnezeu ar fi rămas aşa cum era! Noi credem că vom fi aduşi iarăşi acolo, înapoi. Noi ne întoarcem înapoi, la acel punct, la starea originară. În dimineaţa aceea din ziua a şaptea, când Dumnezeu a privit totul, a spus: ” Este bine. Îmi place. Eu sunt bucuros că Eu am făcut aceasta. Totul este sub control acum. Eu am încredere în fiul Meu şi în nevasta lui, pe care i-am pus căpetenie peste tot, ca ei să supravegheze şi să fie atenţi ca totul să decurgă bine şi să aducă la suprafaţă după soiul lui. El are putere pentru aceasta. ” Apoi Dumnezeu a spus: ” Totul este bine, aşa cum este, şi n-ar putea să fie mai bine, fiindcă aceasta este singura Mea dorinţă. Este aşa cum am dorit să am. Eu am exprimat aceasta şi Cuvântul Meu a adus la suprafaţă aşa cum am vrut Eu. Aceasta este! Totul este bine! ”

Biblia spune: ” Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui. ”

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
 
Adrese similare: