EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Cuvântul vorbit este sămânţa originală - partea II - Seria 10 nr 4 - 18 martie 1962 - WMB

Vă simţiţi toţi bine? Dorim să începem ca să putem termina până la miezul nopţii. Noi suntem aşa de bucuroşi că Domnul ne-a ajutat şi ne-a binecuvântat. Înainte de a începe, vrem să ne rugăm scurt şi să ne adresăm Celui despre care vorbim.

Tată ceresc, ai auzit mărturia acestui bătrân sfinţit şi temător de Dumnezeu. În tot acest timp, el şi soţia sa au lucrat împreună; şi cum ea Ţi s-a adresat Ţie, şi Te-a rugat să faci din soţul ei un predicator şi acum este aici... Şi apoi, când el a fost pe moarte şi cei mai buni medici din ţară au spus că s-a terminat cu el, că va mai trăi numai câteva ore, trupul său fiind mâncat de cancer; el nu mai putea să umble deloc din cauza infecţiei din glezne. Şi acum, după ani de zile, el încă mai poate să meargă. Noi suntem atât de recunoscători, Tată. Aceasta dovedeşte că atunci când este semănat Cuvântul, apoi udat, va aduce recoltă. Acum ne rugăm Tată, ca în această după amiază să ne permiţi să expunem cuvintele potrivite din Cuvântul Tău. Este Cuvântul Tău şi vrem să-l expunem întocmai cum este, şi apoi udă-l, Doamne, cu Duhul. Ne încredinţăm cu mesajul acesta Ţie, şi Te rugăm să ne foloseşti, în Numele lui Isus. Amin.

Şi acum, să ne grăbim. Soţia mi-a spus cât de greu a fost pentru oameni, cum i-au durut picioarele. Eu apreciez credincioşia voastră. Femei şi mulţi bărbaţi de vârsta mea trebuie să stea în picioare. Eu apreciez credincioşia voastră. Acum vom intra direct în mesaj şi vom merge mai departe. Nu vreau să mă grăbesc prea tare şi totuşi aş vrea, dacă pot, să termin în după-amiaza aceasta.

În dimineaţa aceasta ne-am oprit la tema din Gen. 1:11: „ Cuvântul vorbit este sămânţa originală ” . Iar scopul meu în dimineaţa aceasta este să explic oamenilor de ce am făcut eu lucrurile în felul în care le-am făcut. Îmi dau seama că dacă Isus întârzie, probabil că mulţi oameni vor auzi aceste înregistrări când eu nu voi mai fi aici. Dar vreau să spun că eu cred Cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că acesta este Adevărul. Noi am văzut faptul că în zilele din urmă se pare că au încetat slujbele acelor evanghelişti, care mai înainte au fost atât de puternice. Eu nu vreau să spun că ei nu mai sunt interesaţi de aceste lucruri. Ei încă mai predică, dar se pare că rezultatele nu se mai văd. Nu se mai întâmplă nimic. Vedeţi? Care este problema? Sămânţa este deja pe câmp. Gândiţi-vă la aceasta; nu o uitaţi.

Cineva mi-a cerut să repet acel cuvânt evreiesc. În Ioel 2:28 unde se vorbeşte despre ploaia timpurie şi ploaia târzie, cuvântul folosit pentru „ timpurie ” este cuvântul ebraic „ moureh ” , care înseamnă „ învăţătură ” . Cu alte cuvinte, va avea loc o ploaie de învăţătură şi o ploaie a secerişului. Noi am avut ploaia de învăţătură, iar acum suntem gata pentru ploaia secerişului. Prima ploaie cade atunci când este semănată sămânţa. Aceasta face ca recolta să înceapă să crească. Apoi, chiar înainte de coacere, vine o altă ploaie. Aceasta este ceea ce ei numesc ploaia secerişului. Noi ştim că vin ploile din primăvară, şi apoi ploile din jurul lunii iunie dezvoltă complet recolta.

Noi am văzut că ploaia este Duhul. Şi ne-am oprit în punctul în care am spus cum cred eu că va fi totul. Eu cred că prima ploaie a fost dată. Acesta este motivul pentru care lucrurile se domolesc: terenul este deja însămânţat. Nu se poate găsi nici un loc în care să nu fi fost semănat. Sămânţa a fost dată prin radio, televiziune, benzi, prin vestire, pe orice cale. A împânzit ţara. În felul acesta sămânţa a fost semănată. Voi nu puteţi obţine altceva decât ceea ce s-a semănat. Puteţi înţelege acum? Va răsări sămânţa care a fost semănată. Duhul va cădea, dar va avea loc secerişul seminţei care a fost semănată, şi peste care Acesta cade. Ţineţi minte.

Eu prezic că cele două grupuri denominaţionale, penticostalii şi evanghelicii, vor conlucra, se vor uni, şi cu toţii vor deveni membri în Consiliul Bisericilor. Deja ei aparţin de acesta. Şi prin ei va veni un boicot împotriva oricui nu aparţine de acea uniune a bisericilor. Biblia spune că va fi un boicot până acolo încât oamenii nu vor mai putea să vândă sau să cumpere dacă nu au primit semnul fiarei, care este catolicismul roman, şi icoana fiarei, care este protestantismul. Fiara avea puterea să facă icoana fiarei să vorbească, şi a făcut-o. Şi aceasta este Confederaţia Bisericilor, când ei se unesc.

Acum sunt aici mulţi tineri. Eu nu ştiu când va veni Isus: poate în această după amiază sau poate anul viitor. Eu sper că voi trăi să văd ziua venirii Lui, dar dacă nu va fi aşa, voi să nu permiteţi vreodată ca acest Cuvânt să se depărteze de urechile şi de inima voastră. Să ţineţi minte, eu vorbesc în Numele Domnului. Eu cred din inimă că acesta este felul în care se va încheia totul. Va fi o unire, un boicot. Şi locuri ca acesta vor fi închise. Nu veţi mai putea să ţineţi o adunare decât dacă vă va permite această federaţie a bisericilor.

Acest lucru se poate observa acum în denominaţii. Aceasta arată punctul în care s-a ajuns. Da, veţi avea nevoie de permisiunea lor. Aceasta este prezicerea mea, ca slujitor al lui Hristos, pe baza înţelegerii Cuvântului şi a inspiraţiei; acolo se va ajunge. Toate semnele arată spre sfârşit. Tocmai am vorbit despre aceste lucruri.

Chiar şi fecioarele nechibzuite au început să ceară ulei. Aduceţi-vă aminte că era o fecioară, şi în cazul acesta înseamnă că este o biserică. Vom ajunge şi la aceasta, în Apoc. 17. Dacă este o fecioară, este o biserică, pentru că biserica este o fecioară. Pavel a spus „ v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată ” (2Cor.11:2). Curva din Apoc. 17 era o biserică. Ioan s-a minunat de frumuseţea ei. Cu toată frumuseţea ei, în ea s-a găsit sângele tuturor sfinţilor lui Isus Hristos. Aşa este.

Eu cred că biserica Romano Catolică a făcut 68.000.000 de martiri, de la Augustin din Hippo. Scrierile despre martiri spun că 68 de milioane de protestanţi au fost ucişi pentru că n-au fost de acord cu doctrina bisericii catolice. Nu-i de mirare că Biblia spune că în ea s-a găsit sângele martirilor. N-a spus Isus că va veni un timp când ei vă vor ucide crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu? Şi ei sunt sinceri în privinţa asta. Nu sunt făţarnici. Ei cred în felul acela. Aşa au fost învăţaţi. Când Cuvântul acela este semănat acolo, trebuie să aducă o recoltă. Cu siguranţă. Amintiţi-vă că tema noastră este sămânţa. Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu este o sămânţă. Vedeţi? Trebuie să ne întoarcem la acest Cuvânt, şi Cuvântul va produce ceea ce spune.

Din acest motiv cred eu în vindecarea divină. Din cauza asta cred eu în vedenii. Din acest motiv cred în îngeri. Motivul pentru care cred în acest mesaj este că acesta vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred nimic ce se află în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Ar putea fi adevărat, însă eu voi rămâne totuşi la ceea ce a spus Dumnezeu şi atunci sunt sigur că sunt în regulă. Sigur că Dumnezeu poate să facă orice doreşte. El este Dumnezeu. Dar câtă vreme eu rămân cu Cuvântul Său, ştiu că totul este în regulă. Eu cred aceasta.

Acum, această fecioară nechibzuită este o femeie; simbolizează o biserică, însă una nechibzuită. Vedeţi? Ea este întârziată. Şi totuşi ea se numeşte mireasă. Şi aduceţi-vă aminte că totul se desfăşoară în trei etape pentru a ajunge la desăvârşire. Numărul desăvârşirii este trei: descoperirile lui Dumnezeu: Tată, Fiu, Duh Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeul cel viu s-a descoperit în Stâlpul de Foc. El încerca să atragă la El Israelul. Ei nu au vrut să vină. Dumnezeu Tatăl trăia în Fiul, care este a doua formă de descoperire a lui Dumnezeu. Fiul este acelaşi Dumnezeu, chipul vizibil al lui Dumnezeu, sămânţa lui Dumnezeu descoperită. El a încercat să-i atragă pe oameni la El - dar ei L-au răstignit! Duhul Sfânt este acelaşi Dumnezeu care a fost la început în Fiul lui Dumnezeu, iar acum în zilele de pe urmă este în biserică într-o altă formă de descoperire a lui Dumnezeu, încercând să dea oamenilor Cuvântul vorbit, tot aşa cum s-a întâmplat prin celelalte două forme de descoperire, dar ei Îl resping. Este acelaşi lucru. Este vorba despre cele trei forme de descoperire ale singurului Dumnezeu care lucrează. Este Dumnezeu cel care lucrează astăzi în poporul Lui. Este Dumnezeu în oameni.

Cu voia Domnului, aş vrea să vorbesc despre aceasta mâine seară: Dumnezeu în universul Său, Dumnezeu în Fiul Său, Dumnezeu în poporul Său. Cred că am mai vorbit aici despre asta.

Fecioarele nechibzuite s-au dus să cumpere untdelemn. Pe când mergeau să cumpere, au constatat că era prea târziu. De ce? De ce, prieteni? Însămânţarea s-a încheiat. Vedeţi? Pe vremea Sodomei au fost trei acolo. Tot timpul a fost numărul acesta - trei. Sunt trei veniri ale lui Hristos. El a venit odată ca să-şi răscumpere mireasa. A doua oară vine să-şi răpească mireasa în slavă. Apoi vine din nou în Împărăţia de o mie de ani împreună cu mireasa Lui. Totul este în trei. Trei este un numărul desăvârşirii. Cinci este numărul harului; şapte este numărul încheierii, doisprezece - douăzeci şi patru este închinarea, patruzeci-ispitirea, şi cincizeci este veselia. Cuvântul „ cincizecime ” înseamnă „ anul de veselie ” .

Dumnezeu este desăvârşit în numerele Sale, este desăvârşit în Cuvântul Său, în felul cum lucrează; El este desăvârşit în toate pentru că El este un Dumnezeu desăvârşit.

Acum fiţi atenţi - în Biblie este vorba despre o curvă. (Să mă ierte surorile. Aşa spune Biblia. Azi vorbesc deschis.) Biblia o numeşte curvă şi mama curvelor. Dacă observaţi, în Biblie se vorbeşte despre o curvă (aceasta este o biserică), despre o prostituată (aceasta este o biserică) şi se vorbeşte despre o mireasă (şi aceasta este o biserică). Iată numărul trei. Dacă Domnul îngăduie, vom arăta ale cui mirese sunt acestea şi cum au fost ele respinse.

Vreau să spun ceva, înainte să uit. Niciodată să nu vă fie frică de comunism. Comunismul este o unealtă în mâinile lui Dumnezeu. Este un sistem fără Dumnezeu, exact cum a fost împăratul Nebucadneţar, dar Dumnezeu l-a trimis acolo şi a tăiat Israelul în bucăţi pentru neascultarea lui. Când proorocul le spunea ce va veni şi le-a spus să rămână în ţara lor şi să-şi amintească de Dumnezeu, ei n-au fost de acord. Ei s-au dus oricum şi împăratul a venit şi a pus stăpânire pe ei. Comunismul s-a ridicat datorită nedreptăţii săvârşite de biserică în Rusia. Ei au luat toţi banii, au strâns totul. Asta a dat naştere comunismului.

Când în Finlanda a fost înviat acel băieţel, soldaţii ruşi m-au salutat când am trecut, iar lacrimile le curgeau pe obraji şi spuneau: „ Noi vom primi un asemenea Dumnezeu ” - sigur, un Dumnezeu care învie morţii şi Îşi ţine Cuvântul. Vedeţi? Dar când este vorba doar despre mersul la biserică, a trăi o viaţă rea ca şi restul lumii şi să nu faci nimic, atunci ei nu vor crede aşa ceva. Ca să fiu sincer, nici eu n-aş crede aşa ceva.

Nici un verset nu spune că lumea va fi condusă de comunism. Dar există un verset care spune că acest lucru va fi făcut de Biserica romană. Deci, fiţi cu ochii pe acest sistem.

Uitaţi-vă numai ce s-a întâmplat seara trecută, când acest senator catolic din Kentucky a spus despre reprezentantul statului Kentucky, un republican protestant, că nu este bun de nimic. Ei devin cât se poate de îndrăzneţi. Şi sunt şi alte lucruri legate de asta. Noi vedem vremea fecioarelor nechibzuite. Nici unii dintre învăţătorii dinainte nu au putut vorbi despre aceste lucruri, pentru că nu era vremea lor. Dar noi o putem face, pentru că a sosit ceasul.

Acum, fecioarele nechibzuite şi penticostalii încrucişaţi (este acelaşi lucru: încrucişaţi cu lucrurile lumii.)... Amintiţi-vă, eu sunt penticostal, dar nu penticostal conform cultului. Nu-mi place lucrul acela. Eu sunt penticostal conform trăirii. Noi trebuie s-o avem. Metodiştii sunt penticostali; baptiştii sunt penticostali; catolicii sunt penticostali dacă au trăit rusaliile. Nu puteţi organiza Cincizecimea, pentru că aceasta este o trăire, este Dumnezeu şi Dumnezeu nu poate fi organizat.

Isus ne-a spus că vor veni aceste lucruri, ne-a spus ce se va întâmpla, că se vor ridica fecioarele nechibzuite şi ce vor face ele, şi cum oamenii vor vrea untdelemn în acele zile, dar va fi prea târziu. Vedeţi? Urmăriţi acum cele trei biserici. Este curva; ea nu vine pe degeaba. Ea este egoistă. Sunt apoi fecioarele nechibzuite: biserica protestantă. Şi mireasa. Vedeţi? Iată cele trei categorii de biserici din zilele de pe urmă. Cu voia Domnului vom aduce aceste lucruri din Geneza şi până în Apocalipsa, la răpire.

Toate aceste lucruri par adevărate. Ceea ce fac şi spun penticostalii pare adevărat. Ei se gândesc „ Eu aparţin unei organizaţii penticostale ” . Asta nu înseamnă că eşti mai breaz ca unul care stă într-o cocină de porci. Nu-i nici o deosebire. Este numai o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Dacă nu ai fost născut din Duhul lui Dumnezeu şi dacă nu ai primit Duhul Sfânt, n-are nici o importanţă de care biserică aparţii. Dacă nu crezi tot Cuvântul lui Dumnezeu, încă nu ai primit Duhul Sfânt. Aşa este! Exact! Când auzi adevărul, şi Duhul Sfânt nu te poate călăuzi spre acesta, atunci acolo este un alt duh care te ţine departe de adevăr. Aşa că duhul din tine nu este Duhul Sfânt.

Noi am vorbit despre faptul că Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise şi cum se vor petrece aceste lucruri în zilele de pe urmă. Ultimul verset pe care l-am citit a fost despre faptul că Dumnezeu a făcut fiecare sămânţă după soiul ei. Apoi când l-a făcut pe om după chipul Său, acesta a fost o sămânţă a Cuvântului Său. Iar când Isus s-a arătat în trup, El a fost Cuvântul lui Dumnezeu devenit trup. Când noi primim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci Cuvântul lui Dumnezeu se face trup în noi. Vedeţi? Aşa ar trebui să fie biserica.

Acum fiţi atenţi - să nu vă scape lucrul acesta: după ce Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, aşa cum este scris: „ ...l-a făcut după asemănarea Lui ”, prin propriul Său Cuvânt vorbit, acela a fost un om perfect. Dar căderea a avut loc după ce din om a fost luat un produs secundar şi i-a fost făcută o mireasă. Acolo este problema acum. Dacă sunteţi duhovniceşti, aţi înţeles deja. Vedeţi? Nu Adam a intrat în greutăţi. Nu Adam s-a îndoit de Cuvânt. Mireasa lui s-a îndoit de Cuvânt. Şi nu Isus s-a îndoit de Cuvânt, căci El era Cuvântul, ci mireasa Lui.

Aici a intervenit amestecul: nu a venit prin Adam. Să vă fie ruşine vouă celor care nu înţelegeţi lucrul acesta. Nu este vina lui Adam. El n-a avut nici o legătură cu asta. Dacă moartea a venit prin Adam, atunci a venit de la Dumnezeu. Moartea a venit prin încrucişare. Moartea nu poate veni prin Cuvântul lui Dumnezeu. Moartea vine prin încrucişarea Cuvântului cu denominaţii şi crezuri. Hristos, Cuvântul, este înlocuit cu o dogmă. Moartea nu vine prin Cuvânt. Cuvântul este Viaţă. Isus a spus „ Cuvintele Mele sunt duh şi viaţă ” . Şi Duhul face viu Cuvântul, şi-L face Viaţă. Moartea vine din încrucişarea Cuvântului. Primul Adam, prin creaţie, era Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, sămânţa Sa originală venit prin creaţie. Al doilea Adam a fost de asemenea prin zămislire Cuvântul vorbit. Mă urmăriţi? Nu Adam a fost înşelat, ci mireasa lui. Astăzi nu Hristos este înşelat. Cuvântul nu înşeală. Mireasa înşeală prin Cuvânt. Înţelegeţi?

Dumnezeu I-a dat o mireasă: era un simbol al miresei celui de-al doilea Adam. Primului Adam i-a fost dată o mireasă. Ea a căzut. Celui de-al doilea Adam, lui Hristos, I-a fost dată o mireasă; ea a căzut. Este exact aşa. De ce? Ea nu este ceva original. Este un produs secundar. Mireasa astăzi este un produs secundar. Vedeţi, ea zice despre ea că este mireasă. Dar, de fapt, ea este făcută dintr-un material al organizaţiei, nu din Cuvânt. Ea are atât Cuvânt în ea cât să fie un produs secundar, ceva făţarnic. Eva a crezut cea mai mare parte a Cuvântului, dar s-a îndoit de o parte din el. Astăzi ea nu poate pune în linie Matei 28:19 cu Fapte 2:38. Vedeţi? Aceasta o pune în încurcătură. Şi este numai unul din sutele de versete.

Mireasa lui Adam a fost o prefigurare a miresei celui de-al doilea Adam. Mireasa lui Adam n-a putut să aştepte. Dumnezeu spusese lui Adam şi Evei „ Înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul ” . Era o făgăduinţă, un lucru ce urma să aibă loc. Ea încă nu era soţia lui, pentru că el nu trăise cu ea. Mireasa lui Hristos încă nu este soţia Lui; ospăţul de nuntă urmează să aibă loc. Aţi înţeles? Ea s-a grăbit, şi ce a făcut? Ea şi-a încrucişat sămânţa. A amestecat-o cu sămânţa şarpelui. Şi ce a produs aceasta? A născut un copil al morţii şi prin aceasta a adus moartea peste fiecare copil care urma să se nască după aceea. Şi biserica lui Isus Hristos a fost stricată prin Roma în acel timp. Ce a făcut ea după ce a fost născută fără păcat şi dată de rusalii lui Hristos? Ea s-a încrucişat cu dogme romane. Şi biserica protestantă a făcut exact acelaşi lucru. Ea n-a putut să aştepte.

Ce a fost cu tânăra fată logodită cu un bărbat tânăr, curat - ce a făcut ea? A fost găsită însărcinată de la altcineva. Atunci trupul ei promis prin jurământ prietenului ei, este găsit însămânţat cu sămânţa altui bărbat. Ce ruşine! Exact asta a găsit Adam. Asta a găsit Hristos. Ea nu a putut să aştepte. Asta-i şi problema oamenilor de azi. Ei nu pot să aştepte până ce adevăratul Duh Sfânt să aducă biserica în poziţia corectă. Trebuie să fabrice ei ceva, să producă ceva: dovada iniţială a botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi pentru a aduce în biserică mai mulţi membri, toate aceste prostii, în loc să aştepte pe Domnul pentru o adevărată manifestare a învierii lui Hristos care se descoperă în mijlocul poporului. Ea nu poate să aştepte.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
  10. Pagina 19-20
 
Adrese similare: