EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Rezumat video - februarie 2008

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos şi mai ales toţi cei ce slujiţi cu Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să fie cu voi într-un mod deosebit. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână cu mari binecuvântări. Domnul a fost bun cu noi, a dăruit inspiraţie divină şi revelaţie ca să vedem profeţiile biblice în împlinirea lor, ca să privim spre Ierusalim să vedem ce se întâmplă acolo. Şi conform celor spuse de Domnul nostru, „ când veţi vedea toate aceste lucruri petrecându-se, atunci ştiţi ” . Nu „ ghiciţi [bănuiţi] ” , ci ştiţi că vremea este aproape şi trebuie să privim în sus pentru că răscumpărarea noastră se apropie.

Apoi, pe de cealaltă parte avem mesajul ceasului, ultima chemare, Cuvântul promis Bisericii, şi apoi, în cele din urmă, promisiunile pentru învingători, pentru cei care sunt chemaţi afară şi pregătiţi pentru revenirea Domnului şi Mântuitorului nostru binecuvântat. Aşa cum Israelul trebuie să se întoarcă în ţara natală pe care i-a promis-o Dumnezeu, ca să fie pregătit atunci când cei doi profeţi îşi vor exercita slujba lor în Ierusalim, tot aşa toţi aceia care sunt acum chemaţi afară, trebuie să vină în Cuvântul promis pentru ziua aceasta.

Despre Israel citim în Zah. 2.12 „ Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt [ţara sfântă - n.tr.], şi va alege iarăşi Ierusalimul ”. Domnul va lua în stăpânire [sau: „ va moşteni ” - n.tr.] pe Iuda - nu în SUA, nici în vreo altă ţară de pe pământ, ci în ţara promisă. Şi Biblia foloseşte cuvintele „ în ţara sfântă ” , pentru că Dumnezeu a ales să dea partea aceea de teritoriu poporului Său ales, Israel, şi de asemenea, să dea evreilor Ierusalimul ca loc al descoperirii Sale poporului Său.

Apoi citim în Zaharia 14.4 că atunci când va sosi punctul culminant, Domnul va sta cu picioarele Sale pe Muntele Măslinilor. La sfârşitul v. 5 citim: „ atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El! ”. Apoi se întâmplă ceva foarte deosebit, care-i priveşte pe evreii din vremea aceea: v. 7: „ Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va arăta lumina ”. Vedem împlinirea acestei profeţii dacă citim de la v. 1 la 7, şi mai departe, ca să ştim exact când şi unde se va întâmpla aceasta. În acelaşi timp înţelegem că Isus, Domnul nostru, a spus că oricine-L urmează pe El, nu va rămânea în întuneric ci va avea lumina vieţii. Apoi, Ioan Botezătorul a venit ca să mărturisească despre lumină, şi Isus Hristos este lumina aceea. Deci, înţelegem prin descoperire divină că ziua harului are un început şi va avea un sfârşit. Mai înţelegem şi că „ va fi lumină în timpul serii ” , după cum a spus fratele Branham de multe ori - la fel cum se va întâmpla şi cu evreii când le vine vremea. Vremea noastră deja a venit, pentru că, în conformitate cu Fapte 15 şi Rom. 11, Domnul îşi va desăvârşi lucrarea Sa cu Biserica dintre neamuri, apoi se va întoarce la Israel, şi tot Israelul va fi mântuit. Sunt multe versete care se referă la acel eveniment.

Dar acum, preocuparea este Biserica Mireasă, cei ce sunt chemaţi afară, dedicaţi Domnului, aduşi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, la învăţăturile originale. Nu capetele noastre, ci inimile ne sunt întoarse la Dumnezeu, la Cuvântul Său, ca să respectăm ceea ce spune Biblia.

Iubiţilor, am spus-o de multe ori, l-am cunoscut vreme de zece ani pe fratele Branham, şi sunt foarte recunoscător pentru aceasta. Am avut discuţii private cu el, chiar şi la telefon (l-am sunat din Krefeld la Jeffersonville), încă mai am 21 de scrisori din corespondenţa noastră, şi-I sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru aceasta. Apoi, am tradus toate predicile lui în limba germană, aşa că dacă cineva de pe pământ poate să afirme că are cunoştinţă despre învăţături, că are cunoştinţă despre mesaj, atunci eu sunt justificat s-o afirm. În acelaşi timp îmi dau seama câţi fraţi de pe pământ nu mai respectă Cuvântul lui Dumnezeu ci explică afirmaţiile fratelui Branham fără a merge la Scriptură. Şi, după înţelegerea mea, aceasta este parte înşelătoare din cadrul mesajului acestui ceas. William Branham a fost un profet promis, un om trimis de Dumnezeu cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, cu adevăratele învăţături apostolice, cu o confirmare autentică. Şi, fraţi şi surori, eu am văzut cu ochii mei zilele biblice. Am văzut slujba pe care a avut-o Domnul nostru ca Fiu al omului, repetându-se în faţa ochilor mei. Ştiu despre ce vorbesc, sunt un martor ocular. Dar dacă vine vorba despre multele interpretări şi dezbinări, oamenii îşi spun „ credincioşi ai mesajului ” sau chiar „ credincioşi biblici ” dar dacă-i verificaţi, ei nu sunt credincioşi biblici sau credincioşi ai mesajului, ci este vorba despre interpretări ale Bibliei şi ale mesajului. A sosit vremea ca toţi slujitorii lui Dumnezeu să se asigure că ceea ce cred, ceea ce predică, învaţă şi practică este sută la sută în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aşezarea din nou înseamnă a fi readuşi la starea în care a fost Biserica chiar la început.

Şi aşa cum i s-a spus fratelui Branham în 11 iunie 1933, că mesajul dat lui va fi premergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos, prin harul lui Dumnezeu eu duc acest mesaj până la marginile pământului, limpede ca cristalul. Dumnezeul cerului, care l-a trimis pe William Branham, în vremea noastră, ca să ne readucă la Dumnezeu şi la Cuvântul Său este Acelaşi astăzi, şi dă descoperirea Cuvântului Său şi a mesajului acestui ceas. Noi aşezăm mesajul ceasului în cadrul sfintei Scripturi şi avem un răspuns decisiv de la Dumnezeu, în fiecare punct, în fiecare învăţătură şi practică.

Domnul să vă binecuvânteze! Noi am avut un sfârşit de săptămână minunat, au fost adunate, poate, între 800-900 de persoane, din întreaga Europă şi din diferite părţi ale pământului. Dumnezeu ne-a binecuvântat şi noi suntem recunoscători pentru că oameni din Japonia, Noua Zeelandă, Canada, SUA şi din întreaga Europă ni s-au alăturat şi au putut să participe la adunările pe care le-am avut aici, la Centrul de Misiune din Krefeld, Germania. Domnul să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin!

Cuprins
  1. Pagina 1-2
 
Adrese similare: