EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Rezumat video - martie 2008

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urmă un sfârşit de săptămână foarte binecuvântat - au venit oameni din întreaga Europă, chiar şi fraţi din Iran, şi din ţările vecine, din Erevan, iar noi suntem recunoscători că ştim că Dumnezeu Îşi cheamă poporul - pe cei ce sunt o parte din Mireasă - dintre toate neamurile. Mă adresez mai ales vouă, celor care slujiţi cu Cuvântul lui Dumnezeu: în poporul lui Dumnezeu există o dorinţă puternică de a fi una, de a se iubi unii pe alţii cu iubirea autentică a lui Dumnezeu - o dorinţă după unitatea în Duhul. Aceasta a devenit o dorinţă care a fost exprimată şi în acest sfârşit de săptămână care a trecut.

Cum am spus-o deja, au fost sute de oameni din întreaga Europă şi din diferite ţări, dar noi am fost una în Duhul, recunoscând faptul că Dumnezeu a trimis un profet, conform Cuvântului promis, ca să ne readucă la Scriptură, ca să ne întoarcă inimile înapoi la învăţăturile apostolice. Noi trebuie să înţelegem că la început, Biserica originala lui Isus Hristos a fost o inimă şi un suflet. Această stare trebuie să existe la sfârşit, exact în acelaşi fel.

Dacă privim în cadrul mesajului, vedem câte direcţii diferite, răstălmăciri, câteodată ură, se manifestă între cei ce pretind a-L iubi pe Domnul, a-l iubi pe profet, a iubi Cuvântul, a fi pregătiţi pentru răpire. De curând, un frate care nici măcar nu vrea să vorbească cu mine, i-a spus unuia dintre bătrânii noştri: „ Eu aştept răpirea. ” Dar el nici măcar nu dă mâna cu mine, de mulţi, mulţi ani. Fraţi şi surori, acest lucru este dureros, pentru că Biblia spune că aceia care au o inimă curată Îl vor vedea pe Dumnezeu, aceia care sunt gata, care sunt spălaţi în sângele Mielului, aceia care au trăit cu adevărat naşterea din nou, înnoirea în Duhul, aşa cum spune Scriptura, aceia care sunt cu adevărat umpluţi cu Duhul Sfânt, care sunt călăuziţi cu Duhul Sfânt, care umblă în ascultare pe căile lui Dumnezeu .

Dragilor, ne-am putea referi la multe subiecte Eu cred din toată inima mesajul acestui ceas. Am spus-o de multe ori: Dumnezeu mi-a dat un mare privilegiu, acela de a-L cunoaşte personal pe Domnul, printr-o trăire supranaturală a mântuirii, fiind născut din nou, primind botezul Duhului Sfânt. De la 17 ani am început să predic Cuvântul, spre a mărturisi despre harul lui Dumnezeu; apoi, în 1955, când fratele Branham a venit în Germania, am fost în fiecare adunare, iar în 15 august, într-o luni, l-am întâlnit pentru prima oară pe fratele Branham şi am dat mâna cu el. Dacă mă uit în urmă, m-am întâlnit de mai multe ori cu fratele Branham, am călătorit în aceeaşi maşină cu el, am mâncat la masă cu el, am ascultat regulat predicile lui începând cu anul 1958 şi am tradus toate predicile lui în limba germană. Deci, dragilor, eu ÎL cunosc personal pe Domnul, cunosc slujba fratelui Branham, cunosc mesajul acestui ceas, şi Dumnezeu mi-a dat privilegiul de a lua Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, de a nu adăuga nimic la acesta, de a nu scoate nimic, ci Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu descoperit prin slujba lui William Branham care a fost profetul făgăduit pentru această vreme, chiar înainte ca ziua cea mare a Domnului să vină. Făgăduinţa a fost dată de Dumnezeu Însuşi, în ultimele versete din profetul Maleahi, „ vă voi trimite pe profetul Ilie.

Dragilor, mulţi cred lucrul acesta, dar totuşi ei umblă pe căi proprii, în propriile răstălmăciri, producând dezbinări. Fraţilor, noi credem acelaşi Cuvânt şi avem aceeaşi descoperire prin acelaşi Duh Sfânt care a fost peste William Branham, care a văzut Stâlpul de Foc coborând pe platformă de fiecare dată când s-a rugat pentru bolnavi. În Vechiul Testament, Stâlpul de Foc i-a călăuzit pe copiii lui Israel. Şi pentru că acelaşi Domn, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament lucrează în acelaşi mod supranatural, El s-a descoperit ca Acelaşi care a vorbit cu Avraam, care a fost cu copiii lui Israel, care a murit pentru noi, care a înviat a treia zi, care S-a înălţat la cer - dar înainte de a merge în slavă, El a promis: „ Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. ” William Branham a fost trimis cu un mesaj ca să cheme afară Mireasa. Unii aşteaptă slujba întoarcerii, aşteaptă învierea lui William Branham, împărtăşind speranţe ce nu se vor împlini niciodată căci nu au susţinere, neexistând făgăduinţe în Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii sunt duşi în rătăcire prin înţelegerea greşită a citatelor fratelui Branham.

Dragilor, daţi-mi voie s-o spun foarte direct: exact aşa cum Ioan Botezătorul şi-a încheiat slujba şi a fost luat în slavă înainte ca Hristos să moară pe cruce, tot aşa William Branham, când şi-a încheiat slujba a fost luat în slavă înaintea revenirii Domnului. Hotărâţi voi ce ar trebui să facă Dumnezeu, şi cum ar trebui să procedeze El? Nu mai degrabă trebuie ca voi să deveniţi parte din ceea ce lucrează Dumnezeu acum? Şi promisiunea „ cheie ” este: „ Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tot aşa tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos ” . Domnul Dumnezeu a luat mesagerul, dar noi ducem până la marginile pământului mesajul, Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Slujba aceasta la care m-a rânduit Dumnezeu, o voi face până ce alergarea mea se va încheia, până ce voi fi împlinit ceea ce Domnul m-a chemat să fac, în 2 aprilie 1962.

Din nou, înainte de a încheia, daţi-mi voie să subliniez: a sosit timpul să încetăm cu propriile noastre căi, cu propriile noastre tâlcuiri! A sosit timpul ca adevăraţii credincioşi să fie una în Hristos, în Cuvânt, în mesaj, în adevărata iubire a lui Dumnezeu care este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt.

Dragilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi oriunde-aţi locui pe pământ! Fiţi siguri că Domnul vă cunoaşte şi că El va lucra cu noi toţi după cum doreşte El, cu noi cei ce-L urmăm acum în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
 
Adrese similare: