EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Predica de la Krefeld din 1 martie 2008

Amin. În ultima strofă am cântat: „ Privesc în sus, veghind şi aşteptând ” . Procedăm noi aşa? „ până ce sufletul mi se pierde-n El, umplut pe deplin cu natura Lui, voi fi schimbat pe deplin în Chipul Său ” . Schimbarea interioară trebuie să se petreacă acum. Schimbarea exterioară va avea loc la venirea Domnului. Haideţi să cântăm şi „ Ei vin din est şi din vest, ei vin din nord şi din sud ” . Apoi fratele Schmidt ne va citi un cuvânt de introducere, înainte de a ne ruga. []

[Mulţumesc. Doresc şi eu să vă urez tuturor un bun venit la această adunare în care ne dedicăm din nou Domnului. Domnul să ne dăruiască har ca atunci când venim în locul acesta, să o facem întotdeauna cu dorinţa de a ne dedica din nou Lui. Aceasta este dorinţa mea, şi cred că este dorinţa noastră a tuturor, şi anume ca noi să fim în permanentă legătură cu EL.

Tocmai am cântat că „ ei vin din est şi din vest, ei vin din nord şi din sud ” , şi noi putem spune acest lucru cu adevărat: ei vin din est, vin din vest. La noi ajung mesaje, fie prin scrisori, prin e-mail, prin telefon. Ei vin nu la noi, ci la Cuvântul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Pentru aceasta-i suntem foarte mulţumitori Domnului nostru. Şi acest Cuvânt nu este doar pentru noi, ci pentru toţi cei ce-L iubesc pe El şi arătarea Sa.

Aş dori să vă transmit şi saluturile, cum s-a spus deja, din sud şi din nord, din est şi din vest. În această dimineaţă, în jurul orei 7 am primit un telefon din Moldova. Fratele nostru vă salută pe toţi. El mulţumeşte pentru Cuvântul adevărului, pentru tot ceea ce poate să audă - cântări, cântări cu instrumentele - el mulţumeşte şi spune că este har că putem asculta. El spune „ slava bohu ” - adică mulţumiri lui Dumnezeu. Pentru aceasta noi Îi suntem foarte recunoscători Domnului nostru.

Repet, fie ca Domnul să ne dăruiască har ca noi să ne dedicăm pe deplin Lui, spre slava Numelui Său. Acum aş dori să citesc un Cuvânt din 1 Petru, şi să-mi exprim dorinţa ca după rugăciune, după acest Cuvânt, corul să vină în faţă şi să cânte cântarea „ Înapoi la Biblie ” . Ar fi frumos dacă s-ar putea, şi cred că doriţi cu toţii să veniţi să cântaţi această cântare. Citim acum 1 Petru 1 de la v. 3. Vrem să ne ridicăm. „ Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! ” Amin. Să ne rugăm.

Tată ceresc, Îţi mulţumim pentru acest Cuvânt minunat pe care ni l-ai dăruit ca făgăduinţă. Îţi mulţumim că l-ai păstrat până în vremea noastră, iar noi îl putem recunoaşte şi trăi. Tu vorbeşti prin Cuvântul Tău, prin Duhul Tău, Îţi descoperi Cuvântul prin Duhul Tău, şi dăruieşti har multora şi-i chemi afară, oameni care sunt alături de noi în acest ceas. Noi venim la Tine şi-Ţi mulţumim că mai eşti încă pe Tronul harului. Doamne Isuse, Te rog să ne vorbeşti în această seară, descoperă-Te şi dă-ne putere să primim Cuvântul Tău aşa cum ni-l dai. Doamne dă-ne putere să procedăm în conformitate cu acesta, aşa cum Îţi este plăcut Ţie. Dă-ne putere să umblăm în voia Ta, şi să vorbim în voia Ta. Îţi mulţumim pentru aceasta. Te rog binecuvântează-ne, binecuvântează-i pe toţi, Dumnezeule, pretutindeni, şi pe cei ce nu pot fi prezenţi în seara aceasta. Te rog binecuvântează-l şi pe fratele nostru Russ, dă-i har şi putere ca să poată fi din nou în mijlocul nostru, Doamne. Tu ştii, trupeşte el este slab, dar în Tine el este tare, Doamne Isuse. În Tine este nădejdea. Îţi mulţumesc, Doamne. Te rog să ne binecuvântezi pe toţi. Noi te lăudăm şi Te cinstim, Doamne şi Dumnezeule, în Hristos Isus, Domnul nostru. Amin. Puteţi lua loc. Vă rog, să vină corul acum.] []

Binecuvântat şi lăudat să fie Domnul, pentru credincioşia Sa. El şi-a ţinut Cuvântul şi a dăruit lumină la sfârşitul zilei mântuirii. Şi El ne conduce din adevăr în adevăr, din claritate în claritate. Lui să-I fie aduse mulţumirile pentru aceasta.

Aş dori să vă salut pe toţi, şi de asemenea pe toţi cei ce sunt conectaţi online cu noi, care ne ascultă. Noi vă spunem fiţi bineveniţi, din lumea întreagă. Vă spunem un WELCOME, în engleză. Fie ca toţi să se simtă ca acasă, în lumea întreagă, împreună cu noi, uniţi cu noi şi cu Domnul prin dragostea Lui, prin Cuvântul Lui, prin ceea ce ne-a dăruit El nouă.

Avem saluturi cu adevărat din lumea întreagă. Fratele nostru Ioan din Bucureşti ne scrie că astăzi sunt conectate peste 80 de calculatoare, ca să asculte şi să trăiască ceea ce ne va dărui Domnul. Pretutindeni pe pământ oamenii ascultă şi urmăresc, fraţi şi surori, de acolo de unde răsare soarele în fiecare zi - Noua Zeelandă - acolo începe ziua în fiecare dimineaţă, şi acolo ne ascultă fraţi şi surori - în Australia, în Africa, în Johannesburg. Ei sunt adunaţi acum şi în alte oraşe. Avem salutări din Nairobi, din unele ţări din Africa Şi după cum a fost deja spus, avem salutări din Europa - fratele Etienne Genton ne salută. El tocmai a fost în Istanbul. Am fost acolo cu fratele Manhert, cu mulţi ani în urmă, şi Dumnezeu a deschis o uşă nouă. Noi suntem cu adevărat recunoscători pentru fiecare nouă uşă care se deschide. Fratele Walstrem transmite salutări. Fratele Graaf ne salută. El este în clipa aceasta în America de sud. Noi am primit şi de acolo telefoane. Noi suntem uniţi în dragostea lui Dumnezeu, în Cuvântul lui Dumnezeu, şi suntem recunoscători. Fie ca şi pe acest continent, din nordul îndepărtat, din Finlanda până în Palermo, toţi să fie conectaţi acum. Noi îi salutăm pe prietenii noştri din Palermo şi de pretutindeni.

Apoi, am auzit că fratele Foresteri este azi în mijlocul nostru. Îi spunem bun venit, într-un mod foarte deosebit. Unde este el? Poate se ridică. Acesta este tatăl scumpei noastre surori Jeanina pe care o cunoaştem cu toţii foarte bine. Fii binevenit!

Apoi, trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut deja, pentru toate răspunsurile la rugăciunile noastre. În acest moment sunt multe necazuri şi probleme care vin peste noi. Se ridică întrebarea, „ Doamne, până când? ” Eu aş fi dorit să fi avut autoritate deplină peste orice boală, peste orice necaz, peste toate. Domnul ne-a dăruit-o. El Îşi va confirma Cuvântul, El nu vine niciodată prea târziu.

Apoi, aş dori să întreb câţi sunt astăzi aici pentru prima dată. Vă rog să vă ridicaţi. Cine este astăzi aici pentru prima dată? Soră scumpă, fii binevenită. Noi ne cunoaştem deja, din America de Sud. Acesta este fratele nostru Isaac, care locuieşte acum în Suedia. Dumnezeu să-l binecuvânteze în mijlocul nostru şi să-l folosească în Stockholm, şi oriunde poate el să slujească. Apoi, avem fraţi şi surori scumpe Dumnezeu să vă binecuvânteze în mijlocul nostru! Soră scumpă, Dumnezeu să te binecuvânteze. Suntem aşa de recunoscători pentru toţi cei ce vin şi care pot asculta Cuvântul împreună cu noi.

Aş dori să spun acum că am scris o scrisoare circulară mai deosebită, care lămureşte [luminează] anii trecuţi - încercările prin care am trecut (nici noi n-am fost scutiţi). Şi astfel, îi suntem recunoscători lui Dumnezeu din toată inima, pentru că El a vegheat asupra noastră, pentru că ne-a ajutat, şi o va face până când vom ajunge de la credinţă la vedere.

În această scrisoare circulară am anunţat şi adunările care vor avea loc de Paşte. În „ vinerea mare ” , la Berlin, apoi sâmbătă în Praga, duminică în Salzburg, luni în Böblingen, astfel ca noi să putem sluji aici, în Europa Centrală, ca să-i putem ajunge pe oameni, pe toţi cei ce trăiesc răspândiţi.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
 
Adrese similare: