EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Predica de la Krefeld din 2 martie 2008

Să rămânem în picioare. Mulţumim corului care ne-a acompaniat. Prima dată vom citi câteva din Psalmul 103 apoi vom ruga patru fraţi de naţionalităţi diferite să vină în faţă şi să se roage cu noi. Aş dori să-i invit în faţă pe fraţii Muler, Kukacika, Forestieri şi Didier. Ei se vor ruga împreună cu noi în limba lor maternă. În timp ce fraţii noştri se pregătesc să vină noi vom citi din Psalmul 103:1-5: „ Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea, şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul ” .

Vom cânta „ Numai să crezi ” apoi fraţii vor veni aici în faţă şi vor aduce acest serviciu divin în faţa Tronului de har. []

Aţi auzit cu toţii cum s-a rugat fratele nostru, ca omul cel vechi să moară şi omul cel nou să trăiască. Ambele naturi nu se împacă [sau: este imposibil să existe ambele în acelaşi timp - n.tr.]. Omul cel vechi trebuie să moară astfel încât omul cel nou să poată trăi.

Luaţi loc. Îi salutăm pe toţi cei prezenţi aici şi pe cei ce ne ascultă în lumea întreagă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să-şi binecuvânteze întregul Său popor de pretutindeni. Azi dimineaţă, foarte devreme, am primit câteva telefoane din Gabon, Capetown, Kinshasa, Benin. De asemenea au fost câteva şi din ţările Europei. Noi suntem foarte, foarte mulţumitori. Oamenii ne sună şi ne spun ce au trăit. Cei cu care am vorbit la telefon mi-au spus: „ Frate Frank, noi am avut ocazia să vedem şi să auzim adunarea de ieri seară prin care am fost binecuvântaţi ” .

Apoi mai avem saluturi care ne-au fost transmise prin e-mail, din partea fraţilor şi surorilor din Finlanda. Fratele nostru Michael Bogomoletz a scris o scrisoare plină de mulţumire. Este minunat să afli despre Cuvântul lui Dumnezeu că nu se întoarce înapoi fără rod ci îşi împlineşte scopul pentru care a fost trimis. El scrie aici: „ Noi îi suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu şi preţuim foarte mult adunările care au loc în Krefeld şi pe care avem posibilitatea să le urmărim în direct prin Internet ” . Acesta este un lucru minunat şi foarte frumos.

Apoi mai avem saluturi şi din SUA, din Denver, Colorado cu care dealtfel am şi fost conectaţi prin internet în adunarea de ieri seară. mai spunem încă odată că suntem foarte mulţumitori că aici se află şi sunt prezenţi oameni din atât de multe naţionalităţi şi limbi iar în adunările următoare îi vom ruga şi îi vom chema pe alţi fraţi să vină aici în faţă şi să se roage împreună cu noi, fiecare în limba lui maternă. Ei vor putea să-I mulţumească lui Dumnezeu în acest loc, pentru marele privilegiu că acest Cuvânt descoperit poate să ajungă la atât de mulţi oameni de culori, limbi şi naţionalităţi diferite de pe întreg cuprinsul pământului. Întrebarea care se pune este: cine a hotărât desfăşurarea acestor lucruri într-un astfel de mod? Am chemat eu personal pe cineva? Nu! Domnul a rânduit şi a călăuzit totul în acest fel. Lui I se cuvine toată slava şi cinstea pentru această lucrare.

Ieri seară am anunţat că Scrisoarea Circulară din martie a fost deja finalizată în limba germană, iar vineri a fost tipărită. Pentru toate celelalte limbi va fi disponibilă începând cu weekend-ul următor. Vă rugăm să ne amintiţi şi pe noi în rugăciunile voastre zilnice, pe noi cei care ne aflăm în prima linie şi care ne luptăm pentru credinţa care a fost dată odată pentru totdeauna sfinţilor.

Vă rog să-i anunţaţi pe toţi aceia care pot veni în Berlin în vinerea mare, ca să poată şi ei să beneficieze de adunările care vor avea loc acolo. Deasemenea spuneţi-le şi celor care au posibilitatea să vină în Praga sâmbătă, pe data de 22 martie, pentru adunările care vor avea loc acolo. Apoi duminică vor fi adunări în Salzburg, Austria iar luni vom fi în Boblingen. Vă rog să-i invitaţi pe oameni la acele adunări. Domnul Dumnezeu a rânduit totul în acest fel. A fost plăcerea Lui să-şi facă de cunoscut Cuvântul Său într-un mod aşa de minunat şi de măreţ. A fost plăcerea Lui să aşeze în noi respectul faţă de Cuvântul Său, astfel încât noi să nu auzim vreo răstălmăcire ci numai Cuvântul original, să-l credem şi apoi acesta să ne fie şi descoperit. Aici nu este un om care îl învaţă pe celălalt ci în acest loc, noi toţi suntem învăţaţi de către Dumnezeu prin Cuvânt iar acest lucru devine pentru noi tot mai mare şi mai scump. Astfel Domnul poate să se manifeste în mijlocul nostru şi să-şi împlinească făgăduinţa pe care a făcut-o: „ Iată că Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului ” . El încă este Acela care se plimbă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur, El încă se adresează poporului Său, El încă ne descoperă prin harul Său, Cuvântul şi voia Lui.

Acum aş dori să citesc un cuvânt din 1 Petru 1.5: „ Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! ” Păziţi de puterea lui Dumnezeu! Nu de puterea proprie ci de puterea lui Dumnezeu prin credinţă suntem păziţi pentru acea clipă a revenirii Domnului nostru. Apoi se spune în versetul 6: „ În ea voi vă bucuraţi mult ” Acum acest lucru trebuie să devină o realitate în mijlocul nostru. Această bucurie trebuie să fie manifestată în noi. „ măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări ” În toate încercările trebuie să rămână credinţa vie. Cu noi trebuie să fie la fel cum a fost cu ei la început. Noi trebuie să-L binecuvântăm şi să-L lăudăm pe Dumnezeu în mijlocul tuturor acestor încercări sau necazuri. Aceasta doreşte Dumnezeu de la voi în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru.

Deci, cu toate că trebuie să trecem prin multe încercări, ştim că timpul se apropie de sfârşit. După ce toate ispitele, încercările, durerile şi necazurile se vor sfârşi, când toate acestea nu vor mai fi, noi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Acest lucru este pentru noi un motiv de bucurie, un motiv de a-I mulţumi lui Dumnezeu din toată inima noastră.

În 1 Petru 4.7 se află nişte cuvinte minunate: „ Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii ” . Niciodată nu a fost atât de actual acest cuvânt: „ Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape ”. Aceste lucruri au fost scrise acum 2000 de ani, dar astăzi ele sunt foarte actuale.

Ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 24, Marcu 13 şi Luca 21 trebuie amintit în fiecare predică, cu ocazia fiecărei adunări: „ Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie ” . Aici este vorba despre răscumpărarea trupului. Răscumpărarea sufletului noi deja am trăit-o, apoi, după ce acest lucru a avut loc, urmează răscumpărarea trupului nostru muritor, ca acesta să fie transformat într-unul nemuritor conform 1 Corinteni 15.54, „ Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire

Acum noi suntem mântuiţi prin credinţă în nădejdea aceasta, iar această nădejde nu ne va face de ruşine, aşa cum nici Scriptura nu va rămânea de ruşine, pentru că noi credem până la sfârşit că jertfa care a avut loc pe crucea de la Golgota este valabilă pentru veşnicie. Răscumpărarea pe care a făcut-o Dumnezeu este o lucrare desăvârşită, tot aşa cum şi lucrarea de creaţie a lui Dumnezeu a fost una desăvârşită - iar acum noi toţi suntem incluşi în această ordine [rânduială] dumnezeiască ca oameni răscumpăraţi.

Fraţi şi surori, a sosit momentul ca noi să devenim cu adevărat o inimă şi un suflet. Trebuie ca propriile noastre gânduri şi păreri să ia sfârşit. Numai atunci când cu toţii ne vom supune sub mâna puternică a lui Dumnezeu, numai atunci El va putea turna Duhul Său peste noi.

Noi ştim că în trecut au mai avut loc revărsări ale Duhului Sfânt. Cine cunoaşte puţin istoria Bisericii, ştie că Duhul Sfânt a fost turnat peste orice făptură, chiar şi peste nişte oameni ale căror inimi nu au fost încă spălate, înnoite şi curăţite. Ei au primit ungerea în cel de-al doilea domeniu, în duhul lor. Fratele Branham a desenat odată trei cercuri şi a spus că primul cerc este trupul, ce-l de-al doilea este duhul iar al treilea este sufletul. Când Dumnezeu l-a creat pe om, omul a fost un suflet viu. Aici este vorba despre faptul că Dumnezeu, de la început, a rânduit ca omul să trăiască împreună cu El pentru totdeauna. Sufletul primeşte viaţa veşnică pe care Duhul Sfânt o descoperă în noi în măsura în care noi primim Cuvântul ca şi sămânţă divină.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
 
Adrese similare: