EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Uşi după usă - Seria 10 nr 8 - 6 februarie 1965 - WMB

Cam zece oameni au susţinut tipărirea acestei lucrări, câte 1.500 de dolari fiecare. Din câte ştiu, sunt cam 10.000 de exemplare. Au ieşit acum câteva zile de la tipărit şi am primit şi eu 2-3 exemplare. Billy le-a adus. Ele se împart acum. Eu încă nu am citit-o şi nu ştiu ce a scris în ea. Asta se înfăptuieşte prin credinţă. Eu sunt sigur că dacă doriţi un exemplar, îl veţi primi pe gratis. Voi trebuie numai să ne scrieţi. Se numeşte ,,Proorocul secolului XX ” . Pe prima copertă, este o fotografie din care observ că s-a tăiat o bucată. Mulţi dintre voi aţi văzut fotografia şi o cunoaşteţi, cea care s-a făcut în Houston, Texas, cu Îngerul Domnului. Mi-a venit ceva în minte. Câţi dintre voi aţi fost vreodată la mine în adunare? Parcă toţi. M-aţi auzit deseori spunând că o umbră este deasupra cuiva. Dacă cineva vă spune aşa ceva şi nu este adevărat, atunci nu Domnul se face cunoscut.

Voi ştiţi că Domnul nu are nimic a face cu minciunile. EL confirmă numai ceea ce este adevărat. EL l-a întâlnit pe Moise în deşert, când Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Atunci el a scos poporul. Cei ce l-au urmat pe Moise au ajuns la muntele Sinai şi Domnul a venit în aceeaşi flacără de foc pe acel munte. Prin aceasta, El a confirmat ceea ce a spus Moise. Asta o face Dumnezeu. EL o face întotdeauna aşa. Această lumină de aici, din fotografie, o aducem în legătură cu Dumnezeu, pentru că se întâmplă aceleaşi lucruri care s-au întâmplat şi atunci când El era aici, pe pământ.

Voi ştiţi cum am spus: ,,Peste această persoană văd o umbră neagră, umbra morţii." Câţi dintre voi aţi auzit asta? Nu demult a fost cineva mai curios în adunare şi a făcut o fotografie ca să vadă dacă chiar se vede umbra deasupra ei. Acea doamnă, căreia i-am spus acestea, stătea foarte aproape de un bărbat şi el avea un aparat de fotografiat la el. Eu spuneam: ,,Pe această doamnă care stă aici o cheamă aşa şi aşa. Umbra morţii este deasupra ei pentru că ea are cancer. ” Chiar în acel moment, el a făcut o fotografie, căci era aproape de ea. Această mască neagră, care este moartea prin cancer, stătea deasupra ei şi se vede pe acea fotografie. Apoi Duhul Sfânt a mai vorbit odată.

La fotografia din cartea aceea s-a tăiat o bucată din ea. În ediţia următoare ea va fi completă. De aceea este o pagină albă. Cred că acea carte a fost tipărită de ” The Voice Of Healing". Este gratis. Cei ce au sponsorizat această carte, au plătit câte 1.500 de dolari ca fiecare s-o primească şi s-o citească. Înseamnă că este pe gratis, o carte mică şi frumoasă. Faptul că n-am citit-o, nu este nimic, dar Tatăl o ştie. Dar vedeţi, pentru mine este absolut adevărul. Pentru ca noi să căutăm adevărul, Isus a spus: ,,Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi." Şi El este acest Adevăr.

Isus, Fiul lui Dumnezeu este adevărul Cuvântului pentru că El era Cuvântul devenit trup. ,,La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu... Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi...". De aceea a fost El Adevărul pentru că Cuvântul este Adevărul. EL a fost Adevărul. Acum vedem cum El s-a întors în aceste zile de pe urmă, în această mare mişcare a lui Dumnezeu, lucrând în toate naţiunile lumii şi cum Îşi adună un popor care să fie Mireasa. Acesta este adevărul.

Acum câţiva ani se spunea că vorbirea în limbi nu există şi că este ceva absurd. Dar Dumnezeu a promis-o şi a confirmat-o ca adevăr. Aşa-i! Cred că sora noastră scumpă, cea care a vorbit cu copiii despre botezul lor, a spus azi dimineaţă: ,,Poţi auzi pe cineva vorbind în limbi. Dar să auzi pe cineva cântând în limbi, este ceva minunat."

Îmi amintesc încă de primul meu eveniment în ” Redigar Tabernacle", în Fort Wayne, Indiana. După moartea fratelui B. E. Redigar, am predicat acolo şi am ţinut o slujbă de vindecare. Fratele Bosworth şi Paul Rader au fost acolo. Mulţi dintre voi care sunt mai în vârstă decât mine, îl cunosc pe Paul Rader. El a fost baptist ca şi mine şi noi eram prieteni buni. După predică, am vrut să mă rog pentru cei bolnavi. Pentru acest om a fost ceva ciudat. O doamnă a adus un băiat schilod şi în timp ce mergeau pe platformă, Domnul a dăruit o viziune în legătură cu băiatul. Atunci am rugat pe doamna aceea să-mi dea băiatul. Îmi amintesc asta numai pentru acea mărturie pe care a spus-o această soră, ca să vedeţi ce bucurie are loc atunci când se petrece o minune adevărată a harului lui Dumnezeu, atunci când se lucrează conform Cuvântului lui Dumnezeu şi conform făgăduinţei lui Dumnezeu pentru acest ceas.

Făgăduinţa lui Dumnezeu pe care a primit-o Noe, nu ne ajută la nimic astăzi. Dumnezeu a dat lui Moise o făgăduinţă. Dar noi nu putem aduce mesajul lui Moise. Moise nu putea aduce mesajul lui Noe. Noi avem mesajul pentru această oră. Noi nu putem aduce mesajul lui Luther şi nici al lui Wesley. Acum este alt timp. Dumnezeu a împărţit Cuvântul Său fiecărei epoci. Când apare o nouă epocă, El trimite pe cineva ca să confirme Cuvântul pentru acea epocă, ca să dovedească faptul că este adevărat. Dar noi vedem că de fiecare dată se întâmplă ceea ce a spus Isus, când a fost pe pământ: ,,Voi zidiţi mormintele proorocilor, pe care părinţii voştri i-au omorât."

Cum ştiţi, cei din neamul meu sunt catolici. Acolo se vorbeşte de Sf. Patrik. Catolicii susţin că el ar fi fost catolic. El a fost catolic aşa cum sunt eu. Ei vorbesc astăzi de Ioana d`Arc, şi chiar ei au ars-o ca vrăjitoare pe rug pe această fată, pentru că ea avea vedenii. Asta o ştim cu toţii. Mai târziu, după vreo 200 de ani, au scos oasele preoţilor care au ars-o şi le-au aruncat în fluviu în semn de pocăinţă. Dar prin aceasta nu se întâmplă nimic.

Oamenii trec întotdeauna pe lângă adevăr. Ei mulţumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut şi se uită după ceea ce va face El. Dar ei nu văd ceea ce face acum. Asta-i natura omului firesc şi ea nu s-a schimbat. Noi am recunoscut mesajul nostru, mesajul care ne este dat astăzi, care ne spune: ,,Ieşiţi afară din Babilon, salvaţi-vă, fugiţi şi umpleţi-vă cu Duhul Sfânt. Pregătiţi-vă lămpile şi uitaţi-vă în sus, pentru că mântuirea voastră se apropie."

Multor oameni care cheamă scumpul nume al Domnului nostru aceste lucruri le sunt străine. Cu toate acestea, noi nu avem nimic împotriva acestor oameni din denominaţiuni. Sunt oameni buni şi drăguţi. Ei sunt părtaşi cu noi la Evanghelie, pentru că Isus a spus: ,,Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu îl atrage Tatăl care M-a trimis şi toţi pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine."

Noi răspundem numai pentru semănarea seminţei. Sămânţa semănată a căzut o parte pe drum, altă parte pe pământ rău, alta între spini. Dar o parte a căzut în pământ bun şi a adus roadă 30, 60, 100. Noi suntem doar semănători. Dumnezeu hotărăşte unde să cadă. Noi ne rugăm în această dimineaţă ca sămânţa să cadă acolo unde cineva să o primească şi să-i fie de ajutor.

Acum aş dori să povestesc până la sfârşit mărturia mea despre acea femeie, despre care am vorbit mai înainte. Ea a adus un copil de vreo 10-12 ani. Poate că nu a fost chiar aşa de mare, deoarece femeia îl aducea în braţe. Mi l-a dat mie. În momentul în care m-am rugat pentru el, copilul mi-a sărit din braţe şi a fugit pe platformă. Au fost de faţă cam 3500-4000 de oameni. Mama lui se aşezase pe un scaun din primul rând. Când a văzut ce se întâmplă, a leşinat şi a căzut în faţă. Voi cunoaşteţi menoniţii Amish? Nu ştiu dacă aici există. Femeile poartă părul foarte lung. Sunt nişte oameni foarte buni şi plăcuţi. Ştiţi că nu există nici o crimă făcută de menoniţi. Chiar este ceva foarte rar, dar la noi lipseşte ceva ce ei au. Ei îşi cresc copiii numai într-un singur fel şi felul acesta este aşa cum trăiesc ei.

Acolo era o fată de la menoniţii Amish. Această domnişoară era o pianistă cunoscută, o fată foarte frumoasă cu un păr foarte lung şi blond, pe care îl avea prins sus, pe cap. Ca menonită, ea nu ştia de ceea ce se întâmplă între penticostali, şi nici eu nu ştiam. Dar când a văzut ea cum băiatul fugea pe platformă, şi-a ridicat mâinile în sus. Ştiu că există fanatism, dar să nu mi se spună că şi acesta a fost. Eu nu sunt un mincinos. Dacă sunt greşit, atunci nu cu intenţie, ci din neştiinţă.

Când această fată şi-a ridicat mâinile, părul i-a căzut peste umeri şi ea a început să cânte într-o limbă necunoscută. Până atunci ea cânta cântecul: ,,Doctorul cel mare ne este aproape, Isus cel drag şi scump." Ştiu că-i cam ciudat aşa ceva, dar când această fată, care n-a auzit niciodată despre vorbirea în limbi, s-a sculat şi a cântat într-o limbă necunoscută: ,,Doctorul cel mare ne este aproape, Isus cel drag şi scump", atunci pianul cânta singur mai departe, aceeaşi melodie. Oamenii fugeau la altar. Oamenii ieşeau din camerele alăturate, de sus de la balcon, se duceau jos şi plângeau. Fata stătea acolo cu faţa în sus şi cânta în limbi şi clapele de la pian jucau singure mai departe.

Doctorul cel mare ne este aproape,

Isus cel drag şi scump

EL este aici cu mângâierea Lui

Nu-i mântuire în afară de Isus.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
 
Adrese similare: