EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Uşi după usă - Seria 10 nr 8 - 6 februarie 1965 - WMB

Oh! ,,Ce ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit, aşa sunt lucrurile pregătite pentru noi." Ştiţi la ce mă gândesc eu? De ce să luăm un surogat sau o imitaţie, când cerul este plin lucruri originale, cu puterea lui Dumnezeu care eliberează sufletul şi poate face totul pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt foarte multe lucruri de spus.

Nu v-am spus unde să vă comandaţi cartea. Este la Cutia poştală nr.325 din Jeffersonville. Dacă scrieţi, vi se va trimite. Sau vizitaţi unele adunări de acolo, căci vi se vor împărţi. Sunt foarte mulţumit pentru acest timp plăcut de părtăşie.

Azi dimineaţă m-am gândit la o mică poveste despre Zacheu, pe care am povestit-o de multe ori în adunările comercianţilor creştini. Mulţi dintre voi aţi auzit-o, cum am spus că acest om nu credea în darul deosebirii. Bineînţeles că există astăzi, ca în toate epocile, atât originalul, cât şi imitaţia. Cu asta trebuie să ne obişnuim. Dar cei ce caută bine şi cunosc Scriptura, înţeleg.

Pe când doamna Aimee Semple McPhenson mai era în slujbă, aproape fiecare femeie care predica purta asemenea aripi cusute la haină; şi ţineau Biblia aşa cum o ţinea ea, aşa se spune. Uitaţi-vă cât de mulţi ” Billy Graham ” există astăzi în ţară. Dar ştiţi că Billy Graham n-ar putea să ia locul vostru niciodată. Eu n-aş putea să iau locul lui Billy şi nici el pe al meu. Eu nu pot să-l iau pe al vostru şi voi pe al meu. Voi sunteţi un unicat în Dumnezeu. Dumnezeu v-a creat aşa cum sunteţi, pentru un anumit scop. Numai de ne-am găsi locul şi să rămânem acolo. Dacă încercăm să facem altceva, atunci noi ne deplasăm pe terenul altuia şi stricăm din pricina aceasta tabloul lui Dumnezeu. Să-l luăm pe Billy Graham în lumea denominaţiunilor de astăzi. El este ca un jucător de fotbal care are mingea. Dacă încercaţi să luaţi mingea unui jucător de-al vostru, atunci aduceţi toată echipa voastră într-o încurcătură. Apăraţi-vă omul cu mingea. Apăraţi-l şi vegheaţi asupra celorlalţi, ca el să poată fugi înainte şi curând va marca gol. Isus va veni atunci şi totul va lua sfârşit. Domnul să vă binecuvânteze.

Am vrut să mai spun câte ceva despre Zacheu. L-am descris, cum stătea el acolo sus în pom şi împrejur era multe frunze. Când s-a dat jos din pom, el s-a dus acasă cu Isus. Am spus mai departe, atunci el a devenit membru al adunării oamenilor de afaceri ai Evangheliei depline. În caz că în dimineaţa asta există aici un Zacheu, atunci sper să primească acest sfat bun şi să devină şi el un membru al oamenilor de afaceri ai Evangheliei depline. Voi întrebaţi: ,,Evanghelie deplină"? Da. Isus nu a predicat nimic altceva decât o Evanghelie deplină. Aşa este? Precis, pentru că El a fost o Evanghelie deplină. Aşa-i. EL nu se putea tăgădui pe Sine Însuşi.

Mi-am notat câteva lucruri din Scriptură despre o temă cunoscută. Va dura numai câteva minute, de aceea vă rog să mai aveţi puţină răbdare cu mine. Noi am vorbit înainte despre un urs care şi-a băgat labele în găleată. Asta vrem s-o lăsăm acum total deoparte şi să ne gândim că acestea au fost spuse doar ca să ne cunoaştem. Acum vrem să pătrundem în adâncimile Cuvântului. Să ne aplecăm capetele înainte de a începe. Noi nu avem niciun drept să ne apropiem de Cuvânt, până nu vorbim cu Autorul. În timp ce ne-am aplecat capetele şi am închis ochii, cred că şi inimile noastre sunt aplecate. Uitându-mă peste adunare, mă întreb dacă este cineva care să ridice mâna şi să spună: „ Frate slujitor, aminteşte-mă în rugăciune, eu am mare nevoie. ” Dumnezeu să vă binecuvânteze. EL vede mâna voastră. EL ştie ce stă în spatele acestei ridicări de mână şi în inima voastră. Fie ca El să vă dea ceea ce aveţi nevoie, aceasta este rugăciunea mea.

Scumpul meu Dumnezeu, noi suntem mulţumitori pentru această clădire în care noi, copiii Tăi smeriţi, ne putem aduna pentru a vorbi şi a avea părtăşie împreună. Aşa cum suntem, ne dăruim lui Isus Hristos şi dorim să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu El. Doamne, în apropiere stau fraţi slujitori, bărbaţi care sunt mai capabili decât mine, robul Tău nevrednic, să aducă acest Cuvânt. Dar sorţul a căzut pe mine.

Tată, eu Te rog să-mi închizi gura dacă aş vrea să spun ceva ce nu este în voia Ta, încă înainte de a o spune, cum Tu ai făcut leilor acelora ca să nu-i mai poate face nimic lui Daniel. Tată, noi Te rugăm, gândeşte-Te la toţi, la fiecare predicator. Şi pentru adunarea din oraşul acesta, la ” Assemblies of God ” , Te rog, o, Doamne! Eu Te rog, scumpul meu Dumnezeu, dăruieşte-le lor acolo o trezire ca întreg oraşul să fie cuprins de puterea lui Dumnezeu. Astfel, toţi locuitorii, toţi copiii care hoinăresc pe stradă să fie aduşi la tronul lui Dumnezeu, ca să fie umpluţi cu bunătatea şi Duhul Lui cel Sfânt. Îngăduie aceasta, Tată ceresc. Noi ne rugăm astăzi ca Marele Duh Sfânt, să vorbească tainic inimilor tuturor bărbaţilor şi femeilor, băieţilor şi fetelor care au fost aduşi azi în această adunare, la adăpost de zăpada care cade. Poate unii, care odată Te-au primit, s-au depărtat de Tine. Adu-i în dimineaţa aceasta înapoi. Noi ne rugăm Ţie pentru această adunare, şi pentru fratele Earl, pentru soţia lui şi pentru toţi ceilalţi. Dăruieşte-ne-o, Doamne! Frânge Tu Pâinea Vieţii pentru noi, acum când noi vom deschide paginile Cuvântului, ştiind că Biblia nu permite nicio interpretare personală. O, Dumnezeule, Tu nu ai nevoie de noi pentru a explica Cuvântul Tău. Tu eşti propriul Tău interpret! Tu ai spus atunci: ,,Să fie lumină!" şi s-a făcut lumină. EL a spus: ,,Fecioara va naşte" şi aşa s-a întâmplat. ,,În zilele de pe urmă voi turna Duhul Meu peste orice făptură." Orice ar spune lumea, El a făcut-o. EL nu are nevoie de nimeni care s-o interpreteze. EL este propriul Său interpret, prin faptul că face Cuvântul viu şi-L confirmă. Vino şi vorbeşte inimilor noastre, Doamne Isuse şi arată-ne lucrurile de care avem astăzi nevoie. Noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.

Acum puteţi să deschideţi Biblia. Eu cred că niciodată nu am adus un mesaj fără să citesc mai întâi din Cuvântul Său. Eu sunt un om şi pot greşi, dar Cuvântul Său nu poate da greş, pentru că El este Dumnezeu. Noi ne vom adânci acum într-un mic text timp de 30 - 40 de minute, dacă este voia Lui.

Deschidem la Apocalipsa 3, începând cu versetul 14. Vrem să citim numai acea parte care conţine un mesaj pentru epoca Bisericii Laodicea. Eu cred şi sper că cei mai mulţi oameni care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt şi citesc Biblia, cred că noi ne aflăm acum în timpul ultimei epoci a Bisericii, epoca Bisericii Laodicea. Ascultaţi mesajul despre starea Bisericii din timpul acesta: ,,Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: "Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: "Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: "Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic", şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul."

Domnul să binecuvânteze Cuvântul citit.

Tema despre care aş vrea să vorbesc acum o voi numi: ,,Uşi după uşă". Ea constă numai din câteva cuvinte. Voi îmi veţi spune: ,,Frate, aici sunt cam o sută de oameni, nu crezi că este o temă scurtă pentru o sută de suflete?" Este adevărat că titlul este cam scurt. Dar nu contează mărimea textului, ci ceea ce vrea să spună acesta. Cred că nu demult, în Louisville, un băiat scormonea nişte lăzi în podul unei case şi a găsit un timbru vechi. Primul gând care i-a venit a fost că va primi o îngheţată pe el. Pe strada aceea stătea un colecţionar de timbre, la care i l-a dus cu cea mai mare grabă.

El întrebă: ,,Ce îmi dai pe acest timbru?" Cel ce colecţiona, văzând că era grăbit, i-a zis: ,,Eu îţi dau un dolar pe el." Copilul l-a dat cu plăcere, el l-ar fi dat şi pe 5 cenţi, numai să-şi poată cumpăra măcar o îngheţată. Dar primise acum un dolar. Însă colecţionarul l-a vândut cu 500 de dolari. Mai târziu, acest timbru a fost vândut cu şi mai multe sute de dolari. Şi nu mai ştiu cu cât.

Vedeţi, hârtia aceea mică nu aţi fi ridicat-o de pe stradă. Dar nu acea hârtie avea valoare, ci ceea ce era pe hârtie. Aşa este şi cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu hârtia valorează ceva sau mărimea acestei hârtii, ci ceea ce stă scris pe ea.

Un Cuvânt ar putea să scape lumea dacă ar fi primit în felul acesta. Acum câteva zile, am citit o întâmplare din timpul preşedintelui Lincoln. Eu îl socotesc ca fiind unul dintre cei mai mari preşedinţi ai naţiunii noastre. Asta nu o spun pentru că venea din Kentucky, ci pentru că era un om mare . În inima lui era ceva: un ţel. Eu iubesc aceşti oameni care au un ţel în faţa ochilor lor . Îmi plac oamenii care au ceva pentru care merită să trăiască şi să moară, care se luptă pentru ceva, pentru un ţel, un scop, şi nu spun doar ,,ce-fi, o fi". Sus şi înainte! Lincoln nu a permis ca educaţia lui să-i stea în cale, el avea un ţel de realizat. Aş dori să fie aşa cu fiecare creştin. Recunoaşteţi care este ţelul vostru şi străduiţi-vă să-l atingeţi, fiecare membru al acestei biserici. Să nu zică doar: ,,Păi noi luăm cina o dată pe lună împreună sau în fiecare sâmbătă."

Viaţa voastră trebuie să aibă un sens. Dumnezeu v-a pus aici. Faceţi ceva cu viaţa voastră. Fiecare mădular din fiecare Biserică trebuie să facă ceva . În oraş are loc o trezire şi ea are un scop. Haideţi să facem ceva pentru ea, ca să aibă roade bogate.

În timpul lui Lincoln, era un tânăr care a luat parte la război. Şi care era un laş. Într-o zi, el a dezertat, a fost prins şi l-au condamnat la moarte prin împuşcare. Era îngrozitor. Dar un camarad de-al lui, care îl iubea foarte mult, s-a dus la Lincoln şi l-a rugat pentru graţierea prietenului său. Lincoln era atunci preşedintele Statelor Unite. De aceea i s-a adresat lui pentru graţiere. I s-a adresat atunci când el se da jos din trăsură.

Lincoln era din statele din sud: înalt, slăbuţ şi purta barbă. El i-a spus: ,,Domnule Lincoln, acolo este un băiat care va fi împuşcat în două zile pentru că a părăsit postul în timpul unui atac. Domnule Lincoln, el nu este un băiat rău, dar din cauza atâtor împuşcături şi morţi, el şi-a pierdut minţile. El a fost aşa de distrus, că a început să ridice mâinile şi să urle. Eu îl cunosc. Domnule Lincoln, numai numele dumneavoastră, pe această bucată de hârtie, îl mai poate salva. Vă rog să-l graţiaţi."

Bineînţeles, acest gentleman creştin, a luat imediat hârtia şi a scris: ,,Cutare este graţiat." Şi a semnat: ,,Abraham Lincoln, Preşedintele Statelor Unite." Mesagerul a fugit înapoi cât a putut de repede. El a intrat în celulă şi a spus: ,,Tu eşti liber, tu eşti liber. Aici este semnătura şi graţierea cu semnătura domnului Lincoln. Eşti liber. ” Atunci camaradul i-a răspuns: ,,De ce vii şi îţi baţi joc de mine, doar şti că mâine trebuie să mor." El nu a primit-o. El spunea: ,,Nu o vreau, tu doar râzi de mine. Dacă era de la preşedinte, atunci ea avea un sigiliu pus pe o coală de hârtie specială. ” Camaradul i-a spus: ,,Este doar semnătura lui." Dar el răspunse: ,,De unde să ştiu că este semnătura lui? Tu îţi baţi joc de mine. Tu vrei doar să trec mai uşor situaţia." El a început să plângă şi şi-a întors spatele. În ziua următoare, flăcăul a fost împuşcat. Acum flăcăul era mort, deşi preşedintele îl graţiase şi-şi pusese semnătura pe acea hârtie. Cum putea să fie aşa ceva?

La tribunal are loc câte o judecată. Câteodată nu suntem de acord cu sentinţele lor. Dar trebuie să ne ţinem de ele. Sentinţa lui era: ,,O graţiere nu este o eliberare dacă nu este primită ca graţiere." Aşa este şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. El este o graţiere dacă este primit cu credinţă. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru acei care o cred şi o primesc. Poate vă uitaţi la Cuvânt şi spuneţi: ,,O, l-au cam încurcat prin atâtea traduceri..." Dar pentru mine încă mai este Cuvântul lui Dumnezeu: ,,Isus Hristos încă este acelaşi ieri, azi şi în veşnicie." EL este legat de Cuvântul Său.

Într-o zi, El va judeca Biserica . Dacă El o va judeca conform bisericii catolice, cum se spune, atunci prin care biserică catolică o va judeca? Ele se deosebesc una de alta. Dacă El o va judeca după cea metodistă, atunci voi baptiştii sunteţi pierduţi. Dacă o va judeca după cea penticostală, atunci voi celelalte sunteţi pierdute. Dar El nu va judeca conform unei biserici. Biblia spune că va judeca lumea prin Isus Hristos şi Hristos este Cuvântul .

Cum vedeţi, sunteţi fără nicio scăpare. Este Cuvântul lui Dumnezeu după care ne va judeca. Fiecare cuvânt este important; aşa spune în Apocalipsa 22:18. Eu încep cu Geneza 1. Dumnezeu a dat Cuvântul oamenilor ca să-i scape de moarte, păcate şi alte nenorociri. Cuvântul Lui este ca un lanţ . EL spunea: ,,Din acest pom să nu mănânci, că de vei mânca, vei muri." Un lanţ este atât de tare, cât este de tare veriga cea mai slabă. Acest lanţ vă fereşte sufletul de iad, dacă ne ţinem la el. Dar dacă voi rupeţi numai o verigă Eva nu a rupt o frază, ci doar un Cuvânt, sub influenţa lui Satan.

Asta s-a întâmplat la începutul acestei cărţi. În mijlocul cărţii a venit Isus. EL a spus: ,,Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt al lui Dumnezeu." Nu numai cu un Cuvânt de aici şi unul de colo, ci cu fiecare Cuvânt ieşit din gura lui Dumnezeu. După ce a murit, a înviat şi a fost ridicat la ceruri, s-a arătat apoi după înviere lui Ioan. Ei L-au întrebat: ,,Ce se va întâmpla cu acesta?" Isus a răspuns: ,,Dacă este voia Mea să rămână până la venirea Mea, nu-i treaba ta." EL nu s-a referit la viaţa lui, ci la slujba lui. În Apocalipsa 4, a fost luat la cer şi i-au fost arătate lucrurile care vor veni, în care noi trăim acum, chiar acelea pe care le-am citit în textul de mai sus.

În ultimul capitol, la vers.18, spune: ,,Dacă cineva adaugă un Cuvânt sau ia un Cuvânt din această carte, i se va lua partea lui de la Pomul Vieţii." Noi credem că omul va trăi cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Eu cred şi ştiu că este adevărat, indiferent cât ar părea de neînsemnat .

Numai un singur Cuvânt, şi deja s-a întâmplat.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
 
Adrese similare: