EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Uşi după usă - Seria 10 nr 8 - 6 februarie 1965 - WMB

Cum vreţi să învăţaţi ,,algebra", dacă voi nu ştiţi ,,abecedarul"? Voi nu ştiţi încă cum să vă îmbrăcaţi şi cum să vă purtaţi. Este o ruşine să vezi purtarea femeilor în ziua de astăzi, pe stradă.

Am fost ieri într-un loc şi am văzut venind un grup de tineri decăzuţi. Băieţilor le atârna părul în ochi şi în jos, pe spate. Ei purtau pantaloni cum poartă copiii de şcoală şi pantofi foarte mari şi vechi. Puteai să zici că-s criminali. Intrând înăuntru, au spus: ,,Noi suntem francezi." Cine în această lume ar angaja un aşa om la firma lui? Cum vor să-şi câştige existenţa? Am văzut şi băieţi serioşi care stăteau acolo. Dar aceşti ” beatniks ” veneau de la acea universitate.

Eu cred că ei singuri se numesc ” Beatles", ca aceia care vin din Anglia. Cine ar angaja un asemenea om ca să lucreze pentru el? L-aţi angaja unul dintre voi, oamenii de afaceri? Dacă da, atunci sunteţi puţin cam departe de cruce. Uitaţi-vă la femeile de pe stradă. E o ruşine. Aceste femei care poartă haine aşa strâmte, poate sunt femei cumsecade. Este o ruşine cum arată. Dacă le spui: ,,Femeie, prin asta preacurveşti." Atunci ele îţi răspund: ,,Stai puţin, tinere, eu sunt o femeie cinstită!" În ce priveşte gândurile voastre, aşa o fi; nu mă priveşte. Şi o verificare medicală ar constata că aşa este. Dar gândiţi-vă: în ziua judecăţii veţi răspunde de această preacurvie.

Isus a spus: ,,Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui", dacă voi vă prezentaţi astfel îmbrăcate în faţa lor. Observaţi cum Satana i-a orbit pe toţi. E o ruşine. Ei au un duh. Este un duh care face asta. Este un duh necurat. Adevăratul Duh Sfânt va face o femeie să se îmbrace cum se cuvine şi să arate ca o femeie sfântă.

Odată, mergeam acasă împreună cu soţia pe stradă şi ea a observat o femeie care purta şi ea o rochie. La noi este ceva deosebit; pe la noi nu prea sunt penticostali. Şi acest fapt era bătător la ochi, că ea avea rochie. Soţia mea a spus: ,,Billy, eu cunosc unele femei, ele cântă chiar şi în cor în acele biserici." I-am răspuns: ,,Bineînţeles." Şi mai departe ea a zis: ,,Ele pretind a fi creştine?" Eu am spus: ,,Dragă, noi suntem o excepţie". Ea a întrebat mai departe: ,,De ce o fac oamenii noştri?" Eu i-am răspuns: ,,Draga mea, noi aparţinem de alt popor." Ea zise: ,,Cum? Dar şi ei sunt americani." Eu am spus: ,,Dar noi nu." Ea întrebă: ,,Noi nu?" Eu am răspuns: ,,Nu". Apoi i-am explicat: ,,Dacă eu mă duc în Germania, eu găsesc acolo un duh german. Dacă mă duc în Finlanda, acolo găsesc un duh finlandez. ” Voi, finlandezii, ştiţi că acolo la saună, femeile pregătesc bărbaţilor baia. Acesta este duhul finlandez. Ei sunt chiar oameni buni. Dar oriunde te duci, găseşti un duh naţional.

Mergeţi odată într-o biserică şi uitaţi-vă la păstorul lor. Dacă el este foarte turbat şi face multă gălăgie, atunci şi adunarea este aşa. Ei iau acest duh unul de la celălalt, în loc să primească pe Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care sunt atâtea învăţături biblice false. În loc să se întoarcă înapoi la original, ei iau un duh al unei denominaţiuni. Cuvântul le este aşa de străin, cum a fost pentru cei din timpul lui Isus, când El le-a făcut cunoscut adevărata Evanghelie. Dar ei spuneau: ,,EL are drac. EL este Belzebub." Aici o aveţi!

Soţia m-a întrebat: ,,Dacă noi nu suntem americani, atunci ce suntem?" I-am răspuns: ,,Împărăţia noastră vine de sus."

Noi suntem liberi, noi suntem născuţi din nou. Împărăţia lui Dumnezeu este în voi. Voi sunteţi de sus; purtaţi-vă ca nişte cetăţeni trimişi de acolo. Noi trăim pe acest pământ, dar în duhul nostru, noi suntem străini şi călători. Pentru lume, noi suntem străini şi călători, chiar şi pentru cei din naţiunea noastră, pentru că noi am primit invitaţia când El a bătut la uşa inimii noastre şi am devenit o parte din El, din Cuvântul Său. Cuvântul ne îndrumă să trăim şi să acţionăm cum se cade unui creştin .

Eu sunt absolut pentru separare. Indiferent cât de mult vor argumenta, voi nu puteţi fi în acelaşi timp şi creştin şi unul unit cu lumea şi cu denominaţiunile. Dumnezeu Îşi separă chiar şi neamul Lui şi poporul Lui. ,,Ieşiţi din mijlocul lor." EL este pentru separare. ,,Nu atingeţi nimic necurat." Dumnezeu a scos Israelul, poporul iudeu, afară dintre toate naţiunile lumii. EL este pentru despărţire.

Dar eu nu cred că cineva trebuie să fie sclav. Dumnezeu a creat oamenii, iar oamenii au făcut sclavi. Eu nu admit ca oamenii de o anumită culoare sau rasă să conducă pe alta. Dar există o deosebire! Mireasa lui Hristos este deosebită faţă de celelalte biserici . Asta aşa este! Există o biserică firească şi una duhovnicească, una pământească şi una cerească, una dogmatică şi una a Cuvântului. Aşa a fost întotdeauna . „ El a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.

În Sudul Americii erau traficanţi de sclavi. Odată, a venit unul pe o plantaţie mare ca să se uite la ei. Sclavii erau bătuţi şi batjocoriţi, după cum ştiţi. Ei erau departe de casa lor şi nici nu aveau să se mai întoarcă vreodată acasă. Olandezii i-au luat de acolo, i-au adus aici şi i-au vândut. Niciodată nu-şi vor mai vedea vreodată tatăl, mama sau pe copiii lor. Ei îi împerecheau. Ei luau un bărbat puternic şi îi dădeau o femeie mare şi puternică, care nu era nevasta lui, ca să aibă apoi sclavi puternici. Dumnezeu îi va trage odată la răspundere pentru asta. Categoric. N-aveau nici un drept să facă aşa ceva.

Când Abraham Lincoln a coborât odată de pe un vas în New Orleans, şi-a luat pălăria de pe cap, când a văzut trei sau patru copii negri care stăteau acolo fără pantofi în picioare, iar o vacă lingea bruma de pe jos. Ei adunaseră vacile şi stăteau acum acolo. Picioarele le erau crăpate şi sângerau. Ei cântau: ,,Tu ai pantofi, eu am pantofi, toţi copiii lui Dumnezeu au pantofi." Cum s-a dat jos şi trecea pe la animale, a văzut cum îl fugărea pe un negru solid, ca să-i testeze inima. Îl goneau cu un bici pe stradă, încoace şi încolo, ca să vadă dacă inima lui este în ordine. Nevasta lui, o femeie mică, stătea deoparte strângându-şi cu mâinile pe lângă ea, pe cei doi sau trei copii ai lor. El trebuia vândut şi împerecheat cu o altă femeie mai mare. Abraham Lincoln şi-a luat pălăria sub braţ, a strâns pumnii şi a zis: ,,Asta este pe dos. Într-o zi voi înlătura această situaţie, chiar dacă mă va costa viaţa." Într-un muzeu din Chicago se află îmbrăcămintea lui, cu sângele lui pe ea, sânge prin care negrii au fost eliberaţi.

Vă spun aceste lucruri; sunt păcat, sunt greşite. Dumnezeu să mă ajute pe mine şi pe toţi predicatorii Evangheliei să lovim acest lucru. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, născuţi să fim liberi. Noi nu avem nimic de-a face cu denominaţiunile sau cultele care ne duc în Conciliul Mondial al Bisericilor. Noi suntem născuţi liberi în Duhul Sfânt. Noi avem un drept. Noi am ieşit din această cursă, de a apaţine unei denominaţii sau cult. Aşa-i. Noi acum suntem liberi. Noi nu trebuie să ne lăsăm legaţi iarăşi de aceste lucruri.

Când s-a uitat acel traficant peste plantaţia care avea vreo sută de sclavi, a văzut un negru ce lucra cu capul ridicat şi corpul drept şi îşi făcea lucrul fără să fie bătut. El spuse: ,,Auzi, pe acela vreau să-l cumpăr." Dar proprietarul îi răspunse: ,,O, nu, acela nu este de vânzare." Acela întrebă: ,,El nu este tot sclav?" ,,Ba da." ,,Atunci de ce este deosebit? Îi dai cumva altceva de mâncare?" ,,Nu, ei mănâncă toţi împreună." ,,Este cumva supraveghetorul celorlalţi?" ,,Nu, el este un simplu sclav." ,,Atunci de ce este altfel?" ,,Ştii, asta m-am întrebat şi eu. Dar uită, în ţara lui din Africa, tatăl său este regele unui trib. Şi deşi el este un străin aici, el se poartă ca un fiu al unui rege."

Mă gândeam: ,,O, ce tablou pentru o tânără şi un tânăr credincios!" Femeilor, opriţi-vă, nu mai purtaţi aceste haine. Bărbaţilor, opriţi-vă, nu mai spuneţi asemenea glume obscene şi lucruri cu subînţeles. Noi suntem fii şi fiice ale Regelui . Îmbrăcaţi-vă ca o regină, ca o doamnă. Purtaţi-vă ca un gentleman şi nu lăsaţi ca părul să vă crească aşa de lung. Biblia spune: ,,Nu vă învaţă chiar şi firea, că este o ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung?" Pentru femeie este o ruşine să se roage cu părul scurt. Cum stăm cu acest cuvânt: ,,Este o urâciune dacă o femeie îmbracă haine bărbăteşti?" Dumnezeul cel mare şi neschimbător a rămas Acelaşi. Dar astăzi se întâmplă toate acestea pretutindeni în lumea întreagă. Este o ruşine! Noi vrem să trăim şi să ne purtăm ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Noi suntem copii ai Regelui. Bineînţeles asta suntem. Pretutindeni predomină o harababură şi murdărie şi oamenii se numesc totuşi ,,creştini".

Gândiţi-vă că într-o zi noi am auzit bătaia Lui la uşa noastră şi noi L-am primit înăuntru şi atunci mândria şi toate celelalte au plecat. Amin. Pe mine nu mă interesează cum mă vor numi. Probabil sunt un pic cam demodat, dar aşa a fost şi Eliberatorul meu.

Corespunde? Nu încercaţi să imitaţi pe cineva. EL vă este modelul de urmat. Încercaţi să fiţi ca El. Duhul din voi vă va ajuta la aceasta. Faceţi-vă viaţa cum a fost a Lui. Da, există o uşă înăuntru. Aş vrea să vă mai spun una. Mă depărtez prea mult.

Imediat la dreapta, lângă această uşă, mai este una. Este acea uşă la viaţa voastră particulară . Oh, voi nu aţi vrea ca cineva să se amestece acolo: ,,Ce te interesează dacă mă duc la o petrecere?" sau ,,O biserică vrea să-mi prescrie ce am de făcut?" Aşa este: ,,A zecea parte din salariul meu? Cine vrea să-mi spună ce am de făcut? Asta este treaba mea. Eu câştig banii aceştia şi eu îmi duc viaţa mea intimă cum vreau eu. Eu port pantaloni scurţi când vreau eu. În America am acest drept." Aşa este, bineînţeles. Dar fiţi un miel, nu o capră, căci El este interesat numai de miei. Într-o zi ei vor fi despărţiţi de capre. O oaie are lână. Altceva ea nu are. Ea nu poate să fabrice lână. Să nu fabricăm sămânţa Duhului, ci să o purtăm . Dacă este oaie, poartă lână. Ea nu trebuie să o fabrice. Totul dintr-o oaie este astfel făcut ca să producă lână. La ea totul este bine format, ca lâna să iasă singură la suprafaţă.

Dacă suntem creştini atunci trebuie să fim una cu Cuvântul. Nu contează ce spune altul. Voi nu trebuie să vă forţaţi ca să aduceţi ceva la suprafaţă sau să vă scăpaţi de ceva. Dacă sunteţi un creştin atunci aduceţi în mod automat roada Duhului. Aşa este .

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
 
Adrese similare: