EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Uşi după usă - Seria 10 nr 8 - 6 februarie 1965 - WMB

Prietene, tu nu poţi auzi bătaia aceea? Haideţi să ne rugăm: noi vrem să ne aplecăm capetele în timp ce minutele se duc şi se apropie de ora 12. Fraţilor şi surorilor, oamenii de ştiinţă ne spun că este 12 fără 3 minute. Uitaţi-vă împrejur şi gândiţi-vă la asta. Copiii voştri stau lângă voi. Uitaţi-vă la bunele voastre neveste. Fraţilor, gândiţi-vă puţin: câţi bărbaţi au milioane de dolari şi ei iubesc din toată inima o femeie care a căzut în patima beţiei? El ar da milioane numai ca ea să-l iubească aşa cum vă iubesc nevestele voastre pe voi. Şi vouă femeilor, nu vă merge la fel?

Câte mame sunt în dimineaţa aceasta aici cu copiii lor şi bărbaţii lor? Câte mame nu se uită acum la copiii lor în pătuţ, care sunt schilozi? Priviţi apoi câţi copii buni avem! O, Dumnezeule!

Există atâtea probleme. Numai să ne uităm bine! EL a fost atât de bun cu noi, americanii. Nu simţiţi că în dimineaţa aceasta, aveţi nevoie de un pic de alifie? Deschide-ne un pic mai mult ochii, Doamne, deschide-ne! Sora noastră a cântat atât de frumos! „ Ochiul Lui vede pasărea cea mică, EL mă vede şi pe mine. ” EL se uită acum la tine. Poţi auzi bătaia aceea domoală şi cuvintele acelea: ,,Eu vin în dimineaţa aceasta la tine." Este onoarea cea mai mare pe care o putem avea dacă auzim bătaia în inimile noastre. Doriţi să ridicaţi mâinile şi să spuneţi: ,,Doamne, vreau ca din ziua aceasta, cu ajutorul Tău şi spre slava Ta, să aduc viaţa mea cât mai aproape de Tine. Numai pentru asta Te rog."

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze ,,Cu ajutorul şi îndurarea Ta, n-am să uit începutul de azi, niciodată."

,,Încă stau în faţa uşii şi bat." Gândiţi-vă, unde bătea El? La o şură, la un bar? Nu. Unde bătea El? La biserică: ,,Dacă aude cineva glasul Meu şi Îmi va deschide, atunci voi intra înăuntru şi voi cina cu el şi el cu Mine."

Dumnezeul meu scump, de ar face Duhul Sfânt ca toate aceste cuvinte care au fost spuse în dimineaţa aceasta, în legătură cu acest text să le fie clare în inima lor! Doamne, din aceşti 100 de oameni, 20-30 au ridicat mâinile. Eu nu ştiu de ce au ei nevoie, Doamne. Dar ştiu, că aşa cum este foarte aproape amiaza, aşa de aproape este venirea Ta.

Doamne, se poate ca înainte de a se topi zăpada, să putem fi chemaţi acasă. Dar acest moment poate hotărîpeste tot viitorul, dacă vor rămâne sau vor merge sus. Scumpul meu Dumnezeu, cu smerenie Îl primim pe Isus Hristos şi toate cuvintele Lui. Umple-ne Doamne, umple-ne cu al Tău Duh Sfânt, ca viaţa noastră să aducă repede rod . Îngăduie-ne Doamne. Iartă-ne aceste multe greşeli. Oh, noi avem din acestea foarte multe, Doamne. În schimb nu avem nimic să-Ţi aducem, Doamne. Tot ce avem, ne-ai dat Tu, Doamne!

Cum spunea Gabe din istorioara aceea mică pe care am spus-o: Tu ne iubeşti cu adevărat, altfel nu ne-ai vorbi în felul acesta . Oamenii aceştia stau de dimineaţă aici, de la ora 8, de patru ore. Ei Te iubesc, Doamne. Ei Te iubesc, Tată; trimite Te rog acea alifie a Sfântului Duh peste ochii noştri.

De ar veni toţi din acest oraş, la adunarea de seară! De ar avea loc o mare revărsare peste oameni, dăruieşte-o Doamne! Dă-ne o mare trezire, aici în oraşul acesta. Dăruieşte-o, Doamne. Binecuvântează pe toţi care fac ceva pentru Tine, binecuvântează pe fiecare slujitor al Tău din lumea asta. Fii cu ei şi ajută-i, Doamne! Deschide-ne ochii ca să vedem şi să intrăm mai mult în chipul lui Hristos! Îngăduie, Doamne! Iartă-ne păcatele noastre.

Eu Ţi-i încredinţez pe toţi cei care au ridicat mâinile. Tată, primeşte-i! Eu citez acum propriul Tău Cuvânt, Doamne: ,,Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece niciodată." Doamne, cuvintele acestea au fost cam aspre şi foarte simple, dar cineva le-a auzit.

Sămânţa a fost aruncată: ,,Cine aude Cuvântul Meu şi crede în Acela care M-a trimis, are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă."

Ei şi-au ridicat mâinile, Doamne! Ei au biruit acea greutate mare care le ţinea mâinile în jos! Cu asta au dovedit că există un Duh în ei, care a putut să audă bătaia de la uşă. Ei şi-au ridicat mâna dreaptă spre cer. Deschide acum uşa, deschide-o, Doamne şi vino înăuntru. Noi suntem ai Tăi, primeşte-ne în Numele lui Isus Hristos! Amin!

Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc...

ÎL iubiţi? Poate ar trebui să închidem pentru un moment ochii şi să ridicăm mâinile şi să cântăm încă odată din toată inima.

Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc...

Noi toţi auzim bătaia Ta, Doamne. Mâinile mele sunt ridicate. Noi toţi am ridicat mâinile, Doamne! Vino acum înăuntru, Doamne Isuse! Vino în inimile noastre şi ia cina cu noi şi noi vrem să o luăm cu Tine. ÎL iubiţi? Oh, eu găsesc că El este minunat, voi nu? Nu simţiţi prezenţa Lui curăţitoare? Asta mă aduce mai aproape de El. (Fratele Branham cântă)...

Aş dori să daţi mâinile unul altuia, în timp ce vom cânta strofa următoare a acestui cântec vechi, din adunare. Rămâneţi liniştiţi pe scaune, spuneţi numai ,,Dumnezeu să te binecuvânteze frate! Dumnezeu să te binecuvânteze, soră! Eu sunt aşa de bucuros să fiu aici cu tine." Asta vrem să facem acum.

Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Williams. Eu mă bucur că sunt aici. Gândiţi-vă numai! Metodiştii scutură mâinile penticostalilor şi baptiştilor şi baptiştii prezbiterienilor. Noi cântăm acum purtaţi de acelaşi dor din adâncul inimilor noastre!

Ştiţi, eu găsesc bine dacă după un aşa mesaj de mustrare şi curăţire, să fim în Duhul şi să cântăm în dragostea Duhului Sfânt. ,,Ce frumos şi plăcut când fraţii locuiesc împreună, în bună înţelegere". Asta o spune Biblia. Asta seamănă cu uleiul veritabil care curgea pe barba lui Aaron, pe poala hainei lui.

Voi sunteţi oameni deosebiţi aici. Eu sper să pot să mai vin o dată să vă vizitez, înainte de a mă chema Isus sau să înceapă Împărăţia de o mie de ani. Dacă nu, vă voi vedea pe malul celălalt; eu vă voi vedea atunci, la acel râu. Amin. (Fratele Branham cântă...)

Deschideţi fiecare uşa! Apăsaţi numai pe butonul acela mic şi veţi vedea cum se vor deschide una după alta. Spuneţi: ,,Vino înăuntru, Doamne Isuse." Fii Domnul meu, fii totul pentru mine. Ajută-mă ca începând de astăzi să nu Te mai las în faţa uşii, ci să fiu cu totul al Tău.

Voi, cei care aţi ridicat mâinile şi doriţi să veniţi şi mai aproape de Domnul, vă rog să mergeţi în seara aceasta la adunarea de trezire. Eu sunt sigur că păstorul de acolo vă va lua de aici la han. EL are doi ,,dinari" ca să aibă grijă de voi şi are ulei şi vin ca să toarne pe răni. EL poate duce această treabă la bun sfârşit!

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu încredinţez acum adunarea fratelui Williams.

Amin.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
 
Adrese similare: