EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Sfatul fratesc de la Chizatau din 7 septembrie 1990

...S-a hotărât să vorbesc în englezeşte astă-seară. De obicei în ţara aceasta vorbesc în limba germană, dar pentru mine nu este nici o diferenţă. Eu sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru această ocazie şi cred că a fost hotărât (rânduit) de Dumnezeu să fim împreună aici, în această seară. Văd în mijlocul nostru mulţi fraţi şi de asemenea câteva surori - şi cred că sunt prezenţi şi fraţi care slujesc.

Vom vorbi puţin timp astă-seară şi poate vă voi spune unele lucruri pe care le-am experimentat. Nu este o predică, ci doar o cunoaştere reciprocă. Cel mai important lucru este să-L iubim pe Domnul nostru, să-L cunoaştem prin descoperire divină - nu numai prin intelect - ci în mod corect, prin descoperire divină.

Pavel a scris galatenilor: „ Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească, pentru că nu am primit-o de la vreun om, ci am primit-o prin descoperirea lui Isus Hristos ” (Galateni 1:11,12). Şi astăzi este la fel. Dumnezeu nu se schimbă. Este acelaşi Cuvânt astăzi, acelaşi Duh Sfânt, aceeaşi descoperire, aceeaşi Evanghelie, aceeaşi învăţătură care a fost la început. Şi noi credem că Biserica trebuie să se întoarcă la original. Noi nu avem învăţături noi, ci avem vechea învăţătură a Bibliei care a fost adusă din nou la lumină în vremea noastră. Dar noi predicăm acelaşi Cuvânt care a fost predicat de apostoli.

Eu cred că fiecare a avut o experienţă personală cu Domnul, că ştiţi ziua când Hristos a devenit Mântuitorul vostru personal şi voi ştiţi o zi în care aţi făcut un legământ cu El. Credem în pocăinţă, în botezul în Numele Domnului Isus Hristos, în botezul Duhului Sfânt, credem Cuvântul lui Dumnezeu în totalitatea lui.

Credem de asemenea profeţiile din Scriptură, care au fost spuse dinainte despre prima venire a lui Hristos, şi că sunt unele referitoare şi la a doua venire a Sa. Şi conform Scripturii, credem că Dumnezeu a trimis un mesager înaintea primei veniri a lui Hristos. Şi conform Cuvântului, credem că El a trebuit să trimită şi un mesager înaintea celei de a doua veniri. A fost un mare privilegiu pentru mine să am o primă experienţă în viaţa mea cu Domnul în anul 1949. Aceasta este cu mulţi ani în urmă, dar mâna Domnului a fost asupra mea. Deja în familia noastră erau binecuvântările lui Dumnezeu. Biblia era întotdeauna deschisă pe masă. Dar trebuia ca eu însumi să am propria mea experienţă cu Domnul. Şi cum am spus, aceasta s-a întâmplat în anul 1949; iar de atunci am avut această dorinţă de a împărtăşi Cuvântul cu alţii.

Au fost câteva experienţe în viaţa mea. În anul 1955 l-am auzit şi l-am văzut prima dată pe fratele Branham. Eu nu m-am aşteptat la aşa ceva. Auzisem şi văzusem alţi evanghelişti. În anul 1949 au venit doi fraţi din Statele Unite în oraşul Hamburg din Germania şi au predicat. Erau Richard Ruff şi Holt Herman. Ei au vorbit despre un om pe care Dumnezeu îl foloseşte în mod deosebit - ei au vorbit despre William Branham. Dar eu nu ştiam prea mult despre el şi nici ei nu au spus prea multe. Au spus doar că Dumnezeu îl foloseşte într-un mod puternic.

Apoi în anul 1955, am avut privilegiul să mă aflu timp de o săptămână în adunările lui. Ceea ce am văzut într-o săptămână de adunări, ne aducea aminte de cartea Faptelor. Am văzut orbi din naştere care şi-au primit vederea, am văzut cele mai mari miracole la care te poţi gândi. Ore întregi am plâns, datorită puterii pe care Dumnezeu a desfăşurat-o (manifestat-o). Din primul moment când fratele Branham a păşit pe platformă, a fost ceva în inima mea care m-a legat de el. Nu-l cunoşteam, dar l-am iubit. N-am ştiut de ce, dar mai târziu am aflat: pentru că era prorocul făgăduit.

Vom vorbi în cele două servicii - nu acum - de sâmbătă şi duminică în mod special despre calea lui Dumnezeu cu poporul Lui. Cum El dă făgăduinţele, cum noi credem făgăduinţele şi cum le vedem împlinite.

Adevărata credinţă trebuie să se ancoreze în Cuvântul făgăduit. Dacă tu nu ai o făgăduinţă, atunci tu nu poţi crede. Credinţa ta nu are nimic de care să se ancoreze. Dar dacă avem făgăduinţele lui Dumnezeu - ca în Romani cap. 4, unde citim că Avraam l-a crezut pe Dumnezeu. Cum l-a crezut el pe Dumnezeu? Dumnezeu i-a dat o făgăduinţă şi Avraam a crezut ce i-a spus Dumnezeu. Credinţa lui s-a ancorat în Cuvântul făgăduinţei lui Dumnezeu. Şi eu vă pot arăta din Scriptură, din Geneza 3:15 - când Domnul Dumnezeul a dat făgăduinţa că sămânţa va veni prin femeie să zdrobească capul şarpelui - până la Maleahi 3:1 - unde spune că Domnul va intra deodată în Templul Lui - tot ce se referă la Domnul nostru Isus Hristos a fost spus dinainte în Scriptură: naşterea Lui, slujba Lui, suferinţele Lui, moartea Lui, îngroparea Lui, învierea Lui, înălţarea Lui la cer - totul a fost spus dinainte în Scriptură. De fapt, peste 100 de prorocii s-au împlinit la prima venire a lui Hristos, iar toţi învăţătorii lui Israel nu au înţeles acest lucru - nici chiar Saul din Tars, care învăţase la picioarele lui Gamaliel, care fusese un mare învăţător, dar nu a înţeles. De ce? Ei nu au ascultat pe mesagerul pe care-l trimisese Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu dă o făgăduinţă în Cuvântul Său, El veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Şi cum noi trăim acum înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, noi avem nevoie să cunoaştem făgăduinţa lui Dumnezeu pentru astăzi. Noi trăim acum şi trebuie să ştim planul lui Dumnezeu pentru această zi. Este ca pe timpul lui Isus Hristos, când conducătorii religioşi se gândeau la Moise, spuneau: „ Avraam este tatăl nostru, şi Moise este prorocul nostru ” , dar Isus le-a spus: „ Dacă l-aţi crede pe Moise, m-aţi crede şi pe Mine ” . Şi le-a mai spus: „ Înainte să fie Avraam sunt Eu ” . El era Cel ce vorbise cu Avraam. Dar majoritatea israeliţilor nu L-au primit pentru că nu au primit slujba lui Ioan Botezătorul.

Ioan Botezătorul a fost acela care a spus, arătând spre Isus Hristos, Mântuitorul nostru: „ Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! ” Doar cei ce au primit mesajul lui, au fost pregătiţi să primească pe Isus Hristos ca Mântuitorul lor. Şi a venit apoi timpul când cei ce-l urmaseră pe Ioan Botezătorul au început să-L urmeze pe Isus Hristos.

A sosit timpul când noi, cei care credem mesajul acestui ceas, să nu mai urmăm un om, ci să-L urmăm pe Isus Hristos, să fim ucenici ai lui Isus Hristos, să-L predicăm pe Isus Hristos. Noi ne putem referi la Avraam, la toţi prorocii, dar noi nu-i predicăm pe proroci. Noi Îl predicăm pe Isus Hristos. Noi ne putem referi la Pavel şi la toţi apostolii, chiar şi la bărbatul folosit de Dumnezeu în generaţia noastră. Dar noi nu-l predicăm pe Pavel, noi nu predicăm pe apostoli. Noi predicăm pe Isus Hristos, şi pe El răstignit, ca Mielul lui Dumnezeu care a murit pentru noi. Noi predicăm că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. În acelaşi timp noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toţi prorocii, pentru toţi apostolii, şi pentru slujba fratelui Branham. Eu nu aş fi aici, nu aş cunoaşte aceste lucruri dacă Dumnezeu nu ar fi trimis pe slujitorul şi prorocul Său.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
 
Adrese similare: