EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Predica de la Krefeld din 5 aprilie 2008

Vă urăm tuturor „ bine aţi venit! ” în minunatul Nume al Domnului nostru şi vă doresc tuturor binecuvântările lui Dumnezeu din toată inima mea. În acest week-end am intrat cu mari aşteptări şi sunt convins că Domnul Dumnezeu va dărui fiecăruia din noi ceea ce ne este necesar. Celor pierduţi le va da mântuirea, celor care sunt bolnavi le va dărui vindecarea, iar nouă tuturor El ne va dărui descoperirea prin Duhul Sfânt şi o privire mai adâncă în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Am primit un număr mare de telefoane, numai din Chile au fost şase. Au fost din toată America de Sud, Asia, Africa, de peste tot. De asemenea, avem saluturi din partea multor fraţi: fratele Graf, fratele Etienne Genton, fratele Valstroem, fratele Pino Davi din Palermo. Ei cu toţii ne transmit salutări. Am mai primit şi saluturi din partea fratelui Ionuţ din Bucureşti.

Astăzi, în mijlocul nostru se află un grup din România. Se poate ca cei veniţi din România să se ridice pentru un moment, vă rog? Ia uitaţi-vă în ce număr frumos au venit aici! Împreună cu ei se află şi fratele Daniel, unul dintre fraţii pe care Dumnezeu îi foloseşte într-un mod deosebit. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele nostru Daniel şi Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi în mijlocul nostru. Aş dori să întreb cine se află de prima dată în mijlocul nostru? Vă rugăm să vă ridicaţi. Fiţi bineveniţi. Prietenilor noştri din Polonia le dorim binecuvântarea Domnului într-un mod deosebit. Dumnezeu să vă binecuvânteze din bogăţiile harului Său. Dumnezeu să binecuvânteze aici şi pretutindeni. Acum doresc să ştiu câţi sunt prezenţi aici din Slovacia. Vă rog să vă ridicaţi. Priviţi: iată-i pe aceia care au călătorit 1200 de kilometri şi pe cei care au parcurs 1600 de kilometri pentru a fi prezenţi aici, pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu.

Acest lucru dovedeşte sau ne arată că făgăduinţa se împlineşte şi anume aceea care spune că Dumnezeu va trimite o foamete după Cuvântul Său. Nu o foamete după pâine sau o sete după apă, ci o foamete pentru ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi din bogăţiile harului Său. Aici suntem adunaţi din toată Europa şi poate şi din alte părţi ale lumii. Dumnezeu să ne binecuvânteze în acest loc şi fie ca Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi aceia care ascultă şi sunt conectaţi cu noi prin internet. Începând cu luna martie, fraţii din estul îndepărtat, din Tailanda şi în mod deosebit din Burma, pot asculta adunările din Krefeld. Când fraţii de acolo mi-au spus că au părtăşie cu noi, că ne pot auzi şi vedea, pentru mine această veste a fost o binecuvântare şi anume să aflu că Dumnezeu a creat această ocazie şi a dăruit această posibilitate.

Ce este scris în Geneza 11: „ acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând ” Tot ceea ce au inventat oamenii, îndeosebi în ultimii 130 de ani, când de la cal şi căruţă s-a ajuns pe Lună, şi aici mă refer la toată ştiinţa descoperită şi folosită de oameni. Dorim din toată inima să-i salutăm pe toţi din toată lumea, indiferent de culoare sau naţionalitate şi să vă urăm binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu.

Pentru mine luna aprilie este întotdeauna o lună mai deosebită, iar data de 2 aprilie, de asemenea, este o zi deosebită pentru mine. A fost într-o miercuri, acum 46 de ani, când am auzit vocea Domnului pentru prima dată în viaţă şi am primit însărcinarea de a merge din oraş în oraş să predic Cuvântul şi să împart hrana. De aceea, în această săptămână obişnuiesc să privesc înapoi în timp şi la ceea ce s-a întâmplat în toţi aceşti 46 de ani de slujbă mondială. Multe lucruri îmi vin în memorie şi în mod deosebit acelea care sunt în legătură cu slujba fratelui Branham. Eu o spun încă o dată că aşa a fost rânduit de Însuşi Dumnezeu, că încă de la început eu am avut posibilitatea de a fi martor la ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent.

Aceasta mă duce cu gândul în trecut la anul 1949, atunci când am auzit pentru prima oară numele fratelui Branham, aceasta întâmplându-se la o conferinţă penticostală ce avea loc în oraşul Hamburg. Voi ştiţi că începând cu anii 55 până în 65 am fost prezent în adunările fratelui Branham şi totodată în legătură cu slujba sa, apoi a sosit timpul ca să împart hrana duhovnicească. Acum noi privim în trecut la toţi aceşti ani în care scumpa sămânţă divină a Cuvântului a fost semănată în toată lumea. Această sămânţă a adus la suprafaţă roade şi nu numai în Europa, ci în întreaga lume. Apoi îmi amintesc şi de anumite evenimente legate de plecarea acasă a fratelui Branham. Plecarea lui acasă, iubiţi fraţi şi surori, a avut loc într-o vineri, pe data de 24 decembrie 1965, iar eu l-am văzut pe un nor strălucitor care urca la cer. În acel timp eu nu aflasem de plecarea sa acasă, şi nu ştiam nici însemnătatea celor văzute, dar mai târziu, după ce am aflat vestea plecării sale acasă, atunci bineînţeles că am ştiut unde să încadrez lucrurile văzute.

Desigur, Dumnezeu nu a lucrat numai în trecut, ci El este şi astăzi Acelaşi Dumnezeu. Să fim sinceri: dacă lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu nu ar fi prezentă astăzi aici, dacă am avea numai o amintire a vremurilor trecute, a ceea ce s-a întâmplat în trecut, fie în Vechiul sau Noul Testament, atunci ce fel de parte am avea noi astăzi în ceea ce face Dumnezeu în prezent? Lucrul minunat în poporul lui Dumnezeu a fost acela că Dumnezeu întotdeauna ne-a descoperit ceea ce face El la prezent ca astfel noi să putem fi părtaşi la ceea ce face Dumnezeu astăzi.

Duminica trecută, în Zurich, am încercat să vorbesc în aşa fel încât lucrurile să poată fi înţelese corect. Dacă privim în Vechiul Testament, acolo vedem că Dumnezeu l-a avut pe Avraam, căruia i-a dat făgăduinţe, una dintre ele fiind făgăduinţa că după 400 de ani Dumnezeu va scoate cu braţ puternic pe poporul Său (sămânţa lui Avraam) afară din robie.

Apoi l-a avut Moise, care s-a putut referi la făgăduinţă, iar apoi a şi văzut-o împlinită. Dumnezeu I s-a arătat lui Moise în vederea împlinirii făgăduinţei. Apoi Dumnezeu a avut un Iosua prin care să-şi aducă la desăvârşire făgăduinţa. Dumnezeu a mai avut şi un Ilie. Lucrul care îmi atinge inima cel mai mult, este atunci când citesc cum a avut loc începutul în Noul Testament, iar apoi văd şi împlinirea făgăduinţelor şi profeţiilor din Vechiul Testament. În acest fel putem afla noi în ce mod minunat a vegheat Dumnezeu întotdeauna asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Eu am aici notate cele 24 de profeţii din Vechiul Testament şi anume cele care s-au împlinit în ultimele 24 de ore din viaţa Domnului nostru pe drumul Său până la cruce şi, de asemenea, pe cruce. Zaharia 11:12 - unde scrie că El a fost vândut pe 30 de arginţi; Matei 26:14, Psalmul 55:14 - unde scrie că El va fi trădat de prietenul Său, Ioan 13:18, Matei26:47. Apoi ajungem iarăşi la profeţia despre cei 30 de arginţi după care urmează Zaharia 11:13 şi Zaharia 13:7, a cărei împlinire este scrisă în Matei cap. 27 şi Marcu cap. 14. Apoi martorii mincinoşi sunt amintiţi în Psalmul 109:2, cuvânt care s-a împlinit în Matei 26:59. Totul a fost scris mai dinainte şi aşa cum au fost scrise şi profeţite lucrurile în Vechiul Testament, exact aşa s-au şi împlinit în Noul Testament. Este scris până şi că El a fost bătut şi scuipat: în Isaia 50:6, Luca cap.22, Matei cap. 26. Apoi că El va tăcea în faţa acuzatorilor Săi- Isaia 53.Aici se găsesc toate versetele biblice despre ceea ce s-a întâmplat cu Domnul şi Răscumpărătorul nostru pe drumul Lui spre cruce şi ce s-a întâmplat cu El pe cruce. Este scris şi despre mărturia din Psalmul 22: „ Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit? ” . Matei 27:46 şi versetele paralele din celelalte evanghelii.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
 
Adrese similare: