EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
De ce a ales Dumnezeu pe păstori? - Seria 9 nr 3 - 21 decembrie 1964 - WMB

Eu sunt un predicator neînsemnat. Fiind şi neşcolit, multor oameni li se pare că eu nu sunt un predicator. Eu nici nu susţin că aş fi un predicator, ci mai degrabă sunt ca o roată de rezervă. Dar simt că am un mesaj din partea lui Dumnezeu, pe care eu încerc să-l prezint lumii în felul meu şi în modul cum pot eu să-l aduc. Dacă nu m-aş ţine de acest mesaj, aş fi un trădător faţă de Dumnezeu şi un făţarnic faţă de voi. Dacă cineva spune altceva decât ceea ce crede, este un făţarnic. Noi trebuie să spunem întotdeauna adevărul, ca să fim în ochii oamenilor bărbaţi şi femei cinstite, chiar dacă ei nu văd lucrurile ca şi noi. De aceea, noi spunem adevărul din adâncul inimii noastre.

În ultimul, mai bine zis în penultimul an, am avut prilejul ca aici în Ramada Inn, să aduc un mesaj de crăciun. Nu ştiu dacă aici sau în Phoenix, am vorbit despre tema: „ Acel mic Betleem ” . Eu cred că în ultimul an, am vorbit despre tema: ,,Noi am văzut Steaua Lui ” .

Voi ştiţi, noi citim Biblia şi apar acele întrebări „ De ce? ” Dacă în seara aceasta aveţi puţină răbdare cu mine şi vă rugaţi cu mine, atunci vă voi aduce mesajul meu de crăciun. Numai Dumnezeu ştie unde vom fi anul viitor, de crăciun, în cazul în care va mai fi un alt crăciun.

Poate acesta este ultimul crăciun în care mai suntem împreună, înainte ca noi să mai stăm împreună la o altă masă. Nu va fi ca aceasta de aici, ci, la sfârşitul drumului nostru, noi vom mânca şi vom bea, şi vom lua din nou cina cu El. De aceea vrem să ne comportăm în aşa fel ca şi cum acesta ar fi ultimul mesaj de crăciun la care stăm împreună şi-l ascultăm în cea mai adâncă sinceritate.

În seara aceasta aş vrea să vorbesc despre o temă neobişnuită, căci uneori noi Îl întâlnim pe Dumnezeu chiar în lucrurile neobişnuite. EL face lucruri într-un mod neobişnuit, nu obişnuit, ci într-un mod neobişnuit, la un timp neobişnuit, în locuri neobişnuite. EL este ieşit din comun.

Dacă este voia Domnului, eu aş vrea să vorbesc despre tema: „ De ce trebuiau să fie păstori?

Înainte de a ne apropia de Cuvânt, aş vrea să spun că eu cred că El (Cuvântul) este Dumnezeu. „ La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi ”.

Eu am spus-o în ultima sau penultima săptămână în Phoenix: televiziunea a demonstrat că oamenii şi lucrurile acestui pământ se mişcă prin clădire. Este o altă dimensiune, pe care cele cinci simţuri ale noastre nu pot s-o perceapă. Televiziunea nu produce nimic, ci numai transmite. Voi nu puteţi să vă mişcaţi degetul sau să trageţi cu ochiul fără ca gestul acesta să nu fie reţinut pentru totdeauna. Aceasta s-a demonstrat. Dacă noi avem un ecran aici, putem să proiectăm pe el imaginea unui bărbat care este în Australia, şi nu numai atât, ci acest bărbat ar putea să şi vorbească, să-şi mişte degetul sau să tragă cu ochiul. Şi culoarea îmbrăcămintei lui am putea-o vedea, indiferent dacă el se găseşte în Africa, în Australia sau într-un alt loc în această lume. Undele electromagnetice înconjoară pământul. Eu nu pot să explic, dar ştiu că există.

Nu cred că cineva ar putea s-o explice exact. Dar televiziunea poate s-o înregistreze şi printr-o aparatură specială noi o putem vedea pe ecran. Aceasta exista deja pe timpul lui Adam. Televiziunea exista deja când Ilie era pe muntele Carmel. Exista atunci când acel preot tânăr, Martin Luther, a luat hostia, a aruncat-o la pământ şi a spus: „ Este numai o bucată de pâine. Cel drept va trăi prin credinţă! ” . Exista deja atunci, dar numai acum a fost descoperită. La fel este şi Dumnezeu, la fel sunt îngerii, fiinţe supranaturale prezente aici printre noi, care pentru ochiul nostru natural sunt invizibile. Dar într-o zi, şi acestea vor fi o realitate fizică cum este acum şi televiziunea. Din acest motiv eu cred Cuvântul. Isus a spus: „ dacă va adăuga cineva ” sau „ va scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii ” .

Înainte de a citi din Cuvânt, să ne aplecăm capetele, plini de teamă de Dumnezeu. Oricine este în stare să deschidă Biblia, dar numai Dumnezeu poate descoperi conţinutul. Noi ne aplecăm capul spre praful din care am fost luaţi şi în care ne vom întoarce într-o zi.

Eu aş vrea să întreb dacă în această clipă serioasă, în timp ce noi înaintăm spre crăciun, este cineva aici care se simte nevrednic şi vrea să fie inclus în rugăciune. Aţi vrea, cu capul plecat, să ridicaţi mâna voastră către Dumnezeu şi să spuneţi: „ Doamne, aminteşte-ţi de mine la această sărbătoare de Crăciun! ” ? Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Preasfântule şi milosule Tată ceresc, Atotputernicule Dumnezeu, Tu care eşti de la început, înainte de a exista o stea, un atom, o moleculă, Tu ai făcut toate lucrurile prin Isus Hristos, Fiul Tău, şi în El, Tu ne-ai dăruit totul. Noi Îţi mulţumim pentru acest prilej, Doamne, că noi am putut să ne adunăm în seara aceasta, ca noi să putem fi atenţionaţi şi învăţaţi de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ia cuvintele Tale şi ni le descoperă nouă, fiindcă Isus a spus: „ Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare ” .

O, Doamne, nu este nimeni în mijlocul nostru sau undeva pe pământ, care va fi vrednic sau în putinţă să interpreteze Cuvântul Tău, fiindcă este scris: Cuvântul lui Dumnezeu nu admite nici o tălmăcire proprie. De aceea, Doamne, noi Te rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea fiecăruia dintre noi partea de care avem nevoie, ca să ne astâmpărăm setea din inimile noastre, după ce păşim mai aproape de Tine. Noi suntem neputincioşi, necuraţi şi nevrednici.

De ar vrea Copilul care S-a născut în Betleem, care a trăit viaţa în mod desăvârşit şi care a fost Singurul Om desăvârşit de pe acest pământ şi S-a jertfit pentru noi, păcătoşii, necuraţii, ca să ne cureţe şi să ne aducă din nou în părtăşie cu Tatăl şi să ne dăruiască lucrarea Duhului Sfânt în noi, în timpul predicării Cuvântului!

Doamne, Dumnezeul meu, cu toată medicina de vârf cu care am fost trataţi, cu toţi medicii buni şi cu toată dotarea ultramodernă a clinicilor, avem mai multe boli decât au existat vreodată pe lume; şi aceasta fiindcă sunt mai multe păcate şi este mai multă necredinţă decât a cunoscut lumea cândva. Ajută-ne în seara aceasta Tu, Isuse, Medicul Cel mare, şi vindecă bolnavii din mijlocul nostru.

Te rugăm, Doamne, dă-ne Duhul, Duhul adevărului, care s-a făcut cunoscut de crăciun. De ar dispărea toate obiceiurile păgâne, cultul cu pomi de iarnă, poveştile cu Moş Crăciun, iepuraşul de paşti şi toate lucrurile moderne din care lumea de afaceri scoate capital, o, Doamne!

Lasă-ne să pătrundem în Hristos, Cuvântul! Acordă-ne aceasta, fiindcă noi o cerem în Numele Său şi spre slava Lui. Amin.

Deschide-ţi, vă rog, cu mine la Luca cap. 2:1-20:

În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, - pentru că era din casa şi din seminţia lui David, - să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „ Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle. ” Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu, şi zicând: „ Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui. ” După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „ Haidem să mergem până la Betleem, şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul. ” S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei ce i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gândea la ele în inima ei. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi care erau întocmai cum li se spusese.

De ne-ar da Domnul, pe lângă citirea Cuvântului Său, şi binecuvântarea Sa!

Cuprins
 1. Pagina 1-2
 2. Pagina 3-4
 3. Pagina 5-6
 4. Pagina 7-8
 5. Pagina 9-10
 6. Pagina 11-12
 7. Pagina 13-14
 8. Pagina 15-16
 9. Pagina 17-18
 10. Pagina 19-20
 11. Pagina 21-22
 12. Pagina 23-24
 
Adrese similare: