EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Revenirea lui Hristos

Pentru ca mulţi să înţeleagă mai bine această temă grea, dar importantă, a revenirii Domnului, m-am hotărât să scriu această lucrare.Eu sunt conştient, că anumite puncte au fost numai atinse şi nu au fost expuse detaliat. Dacă am vrea să prezentăm o expunere atotcuprinzătoare, atunci nu ar ajunge volume. Cele peste 200 de texte biblice folosite trebuie să-i dea cititorului posibilitatea să cerceteze personal în Sfânta Scriptură, „ ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa (Fap. 17, 11).

Ceea ce m-a umplut mereu cu mulţumire la scris, au fost două lucruri principale: primul, că Domnul mi-a permis prin har o privire atât de adâncă în planul Său de mântuire; al doilea, că eu nu sunt îndatorat niciunei direcţii de credinţă şi astfel pot să prezint credincios adevărurile curate şi nefalsificate a Cuvântului lui Dumnezeu în legăturile corecte.

Având în vedere că Dumnezeu mi-a dat har să capăt o privire de ansamblu în gândurile Lui şi în planul Lui măreţ cu omenirea, strig tare împreună cu psalmistul David: „ Căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale. (Ps. 138, 2) ” şi cu apostolul Pavel: „ O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! (Rom. 11, 33) ”. Ireneu, un bărbat mare a lui Dumnezeu din timpul după-apostolic, a spus: „ Celor care au găsit plăcere înaintea Lui, Dumnezeu le-a arătat ca un arhitect planul de mântuire ”. Un autor de cântece a scris: „ Fă-mă liniştit, Doamne, aceasta este ruga mea fierbinte, liniştit pentru a vedea minunile din Cuvânt. Ceea ce le-a rămas ascuns cărturarilor şi înţelepţilor, Duhul lui Dumnezeu le-o descopera celor ce Il cred ca un copil ”.

Eu le doresc din inimă tuturor cititorilor binecuvântarea lui Dumnezeu precum şi o adâncire binefăcătoare în Cuvântul minunat a lui Dumnezeu. Fie ca fiecare să se lase condus de Duhul Sfânt în bogăţiile nepătrunse ale Cuvântului Său descoperit.

Dumnezeu să binecuvânteze Cuvântul Său binecuvântat şi pe toţi binecuvântaţii Lui.Krefeld, septembrie 1988Autorul

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Revenirea lui Hristos, diferitele Lui veniri, si evenimentele in legătură cu acestea
 3. Se întâmplă într-adevăr
 4. Împlinirea dorinţei
 5. Strigătul poruncitor
 6. Glasul unui arhanghel
 7. Trâmbiţa
 8. Condiţia
 9. Planul de timp
 10. Răsplata
 11. Trecerea
 12. Împărăţia de o mie de ani
 13. Sfârşitul timpului
 
Adrese similare: