EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Acesta este timpul, domnilor? - Seria 9 nr 10 - 30 decembrie 1962 - WMB

Bună seara, prietenii mei scumpi. Sunt aşa de bucuros că pot fi în seara aceasta aici, în slujba Domnului Dumnezeului nostru!

Azi dimineaţă v-am reţinut mult şi de aceea mă gândesc ca în seara aceasta să termin mai repede. În seara aceasta nu avem de gând să prelungim prea mult, dar mâine seară vom rămâne ceva mai mult. Poate unii dintre voi vor putea veni şi mâine seară. Aşteptăm din partea Domnului un timp minunat. Vor fi aici musafiri cunoscuţi. Fiecăruia dintre noi îi vor fi îngăduite numai câteva minute. Mâine seară la miezul nopţii vom ţine şi Cina Domnului. Eu sunt sigur că veţi participa bucuroşi la aceasta. Pe când cei de afară se distrează, fac gălăgie, beau, noi ne vom apleca înaintea lui Dumnezeu, vom lua cina şi vom începe anul cu o predare deplină a inimilor noastre.

Soţia mea era de părere să nu spun următoarele, dar totuşi trebuie s-o spun. Îmi pare rău că am spus de dimineaţă „ Împărăţie ” (empire în limba engleză) în loc de „ Judecător ” (umpire în limba engleză). Billy stătea acolo şi spune „ Iarăşi i s-a întâmplat aşa! ” Eu am vrut să spun că „ va fi nevoie de un judecător. ” Eu m-am gândit la un judecător. Cu mine este aşa cum a spus un om din Olanda: „ Să nu mă judecaţi după cum vorbesc, ci după cum gândesc. ” Şi eu am spus: „ Cred că ei mă înţeleg acum, după atâţia ani. ” Voi ştiţi, eu stau deja de 30 de ani la acest amvon, 30 de ani în această capelă. De atâta timp, ar trebui să mă cunoaşteţi, nu-i aşa?

Oh, pregătirea mea este destul de săracă! Eu de fapt, nu pot să vorbesc, dar eu fac într-adevăr un zgomot înaintea Domnului. Eu cred că este aşa cum spunea Dr. Lamsa, de la care avem şi traducerea Bibliei. Eu am vorbit o dată şi nu ştiam că el este prezent. El a venit spre mine şi-mi vorbea despre „ Urim şi Tumim ” (lumină şi desăvârşire), şi spunea: „ Ce s-a întâmplat cu omenirea de azi? Motivul pentru care traducătorii nu au tradus corect Biblia, este acela că ei au încercat să traducă limba ebraică cu cuvinte înalte, cu toate că Isus vorbea limba poporului, aşa cum vorbeau oamenii pe stradă. ” Voi ştiţi că în Evanghelia după Luca este un verset care spune: „ tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze. ” El vorbea în limbajul lor. Eu sper că va fi iarăşi aşa. Noi Îi suntem mulţumitori Domnului.

Este adevărat, nu prea avem locuri, dar data viitoare sper să nu mai fie aşa, căci este hotărât un şir de adunări în acea săptămână; şi va fi o pregătire mai bună, căci dacă voieşte Domnul, vor urma cele şapte peceţi. Vom începe cu aceste adunări de îndată ce această clădire va fi terminată. Noi ne adunăm atunci pentru o nouă binecuvântare şi vom avea una sau două, sau poate trei săptămâni de adunări, când vom vorbi despre cele şapte peceţi. Noi aşteptăm să avem un timp minunat în Domnul.

Bătrâna soră Kidd m-a chemat acum la telefon, gata să plângă. Ea spunea: „ Frate Branham, noi am încercat aşa de mult să pornim maşina noastră cea veche, dar nu face aprindere. Roagă-te dar, ca să pornească ” , spunea ea, „ atunci voi veni mâine seară. ” Ea m-a întrebat: „ Oare voi mai găsi un loc de dormit? ” Eu am răspuns: „ Nu te îngrijora, noi vom avea o încăpere pentru tine, soră Kidd, când vei sosi aici.

Ea spunea: „ Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă serviciul durează până la 12, nu aş vrea să mai plec. ” Voi ştiţi, fratele şi sora Kidd sunt bătrâni, au 85 de ani şi încă mai sunt în slujbă. Ştiţi voi ce fac ei? Ei au un magnetofon cu care înregistrează mesajele vorbite şi merg cu ele de la un spital la altul, din casă în casă, împărtăşind astfel Cuvântul. Ei nu se odihnesc încă. Aceasta nu înseamnă nimic? Aceasta numesc eu a se ţine în credinţă până la capăt şi să moară cu sabia în mână. Aşa ar trebui să murim. Aşa aş vrea şi eu să plec.

Apoi ea mi-a spus: „ Ştii tu, dacă voi pleca după orele 12 acasă, întâlnesc pe autostradă beţivani şi mulţi demoni şi asta mă sperie de moarte. ” Câţi o cunosc pe sora Kidd? O femeie care pur şi simplu apare sfântă. Gândiţi-vă numai, înainte de a mă naşte eu - şi eu sunt deja un bărbat bătrân - ei au fost acolo pe munte. Ea spăla o zi întreagă pentru 15-20 de cenţi, ca el să se poată duce undeva, seara, să predice. Acolo, în acel ţinut minier din Kentucky. Trebuia ca cineva să vă păzească cu puşca, ca să ajungeţi să predicaţi pe acel munte.

O, atunci eu mă gândesc: „ În cer nu poţi fi dus pe-un pat de flori, când alţii s-au luptat ca să câştige premiul, trecând prin mările însângerate. ” Dar eu trebuie să mă lupt, dacă vreau să domnesc cu El. O, înmulţeşte curajul meu, Doamne! Eu doresc ca El să mă sprijine prin Cuvântul Său. Aceasta doresc eu în seara aceasta.

În seara aceasta voi vorbi despre ceva ce nu ştiu ce înseamnă. Într-adevăr, este ceva dacă un predicator spune că el va vorbi despre ceva ce el însuşi nu ştie ce este. Dar eu îndrăznesc în cunoştinţă de cauză şi doresc ca Biserica aceasta s-o înţeleagă. Eu nu aş reţine nimic din ceea ce v-ar fi de folos. Mă gândesc că această bandă va fi dată afară, şi dacă o primiţi şi o ascultaţi, gândiţi-vă la aceasta: dacă ceva nu vă este clar, să nu spuneţi altceva decât ce este pe bandă. Nu spuneţi nimic contrar celor spuse pe bandă. Mulţi îmi scriu despre sămânţa şarpelui şi susţin că eu aş fi spus una sau alta. Dacă iau banda şi ascult, atunci constat că nici nu am spus aşa. Oamenii nu judecă bine lucrurile.

Voi ştiţi, Isus mergea, după învierea Sa, pe malul mării şi Ioan s-a rezemat pe pieptul Lui. Ceilalţi ucenici au întrebat: „ Ce se va întâmpla cu acesta? ” Isus a răspuns: „ Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? ” Şi aşa s-a împrăştiat zvonul între ucenici că Ioan va trăi până la revenirea lui Isus. Dar Scriptura ne relatează că El nici nu a spus aceasta. El a spus numai: „ Ce îţi pasă ţie dacă Eu vreau ca el să rămână până la venirea Mea? ” El nu a spus că Ioan nu va muri, dar aşa de uşor se ivesc neînţelegerile!

De aceea, eu nu condamn pe nimeni, căci şi mie însumi mi se întâmplă. Tuturor oamenilor li se întâmplă asta. Chiar şi apostolii care au umblat cu Domnul nu L-au înţeles. Ei nu L-au înţeles pe El în toate. Spre sfârşit, ei au spus: „ Da, acum noi am înţeles, acum credem şi noi am văzut că nimeni nu trebuie să-Ţi spună ceva, căci Tu ştii toate lucrurile. ” Isus a zis: „ Acum credeţi? Înţelegeţi acum, după atâta timp, aşa ca să credeţi? ” Aceasta este pur şi simplu omeneşte şi noi toţi suntem oameni. Noi vom înţelege unele lucruri greşit, dar dacă nu vă este clar, atunci mai ascultaţi încă odată banda cu atenţie. Eu sunt sigur că Duhul Sânt vă va descoperi atunci.

Voi cei mici, mai reţineţi încă puţin „ Aminul ” vostru. Aşteptaţi puţin, căci eu vreau să fiu sigur că totul va fi înţeles bine. Mulţi nu vor avea magnetofonul la dispoziţie. Aş vrea ca voi să fiţi siguri şi să înţelegeţi aceasta. Noi vrem acum în cele 35-40 minute să ne ocupăm cu aceasta, căci este o vreme extraordinară pentru mine, ceva ce s-a întâmplat şi eu nu ştiu ce să fac. Mă aflu la grea strâmtoare, strâmtorare în care nu am fost de când sunt în slujba aceasta. Să ne aplecăm capetele înainte de a ne întoarce la Cuvânt.

Tată ceresc, cu puţin timp înainte am predicat despre tema: „ A pretinde ceva. ” Aceasta înseamnă a face ceva fără a avea autoritatea. Doamne, poate că în seara aceasta este hotărârea mea ca să explic ceva oamenilor, fără să fi avut o vedenie despre aceasta. De aceea, cercetează-mă Doamne, în fiecare punct în care trebuie să fiu verificat şi închide gura mea, Doamne. Tu ai închis gura leilor în faţa lui Daniel, în groapă, ca să nu-i poată face nici un rău. Doamne, de aceea, eu mă rog ca Tu să foloseşti puterea Ta, ca să închizi gura mea, în caz că voi explica ceva în mod fals. Tu cunoşti împrejurările şi ceea ce stă în faţa noastră. De aceea vin chiar în acest moment pe podium şi încerc să explic aceste lucruri. Eu Te rog, ajută-ne! Binecuvântează această biserică mică, oameni care vin din acest oraş şi din multe alte state, care se adună sub acoperişul acesta. O, noi suntem aşa de bucuroşi să avem un loc unde să putem veni, când cad umbrele serii! În timp ce lumea este aşa de dezorientată şi nu ştie unde se află, noi suntem bucuroşi că Numele Domnului este o cetate tare, în care se refugiază cel neprihănit şi în care el este sigur. Nu este vorba de multe cuvinte, ci de o descoperire.

Noi ne rugăm, Tată, în timp ce soarele asfinţeşte şi lumina serii se apropie, căci noi trăim în timpul în care soarele asfinţeşte. Îţi mulţumim din adâncul inimii noastre, Doamne, pentru toate acele lucruri pe care le-ai făcut pentru noi. Doamne, de-a lungul\cf1 \cf0 timpului, toate vedeniile pe care le-ai dat, s-au împlinit. Eu Îţi mulţumesc pentru aceasta. Fiecare dintre ele a fost pur şi simplu desăvârşită şi tâlcuirea fiecărui vis a fost la fel. Prin aceasta noi ştim că numai Tu ai fost Acela care le-ai dat, căci noi suntem muritori, născuţi în păcat şi în noi nu este nimic bun.

Dar ne gândim că Tu poţi lua un om şi să-l speli în apa Cuvântului, să-l cureţi prin sângele lui Hristos şi să-Ţi întinzi mâna Ta după el, ca acel om să nu mai gândească gândurile lui, ci să aibă gândirea lui Hristos, care ştie toate lucrurile. Lasă acum ca gândirea lui Hristos să coboare şi să vorbească. Foloseşte-Te acum de un templu. Eu Îţi mulţumesc, Tată. Noi slăvim Numele Tău cel sfânt. Noi binecuvântăm această grupare mică, care este în seara aceasta aici, în Numele Tău. Noi binecuvântăm pe păstorul, fratele Neville, slujitorul lui Dumnezeu. Noi binecuvântăm pe diaconi şi pe bătrâni şi orice mădular al trupului lui Isus Hristos de aici şi din toată lumea, în Numele Domnului nostru, Isus Hristos.

O, când vedem că aceste umbre întunecate, îngrozitoare cad asupra creştinismului, noi ştim că timpul se apropie. Va avea loc răpirea şi biserica va fi luată sus. Doamne, lasă-ne să mergem înainte, privind în sus spre Isus Hristos, Începutul şi Sfârşitul credinţei noastre. Îngăduie aceasta, Doamne. Noi ne rugăm ca Tu să ne sprijini şi să primeşti onoarea, dacă noi acum vom continua în Numele Domnului Isus să împlinim ceea ce ne-ai pus Tu pe inimă. Noi ne predăm Ţie, cu Cuvântul Tău, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

În seara aceasta vrem să citim un text sau un verset din cartea Apocalipsei lui Isus Hristos. Eu cred că aceasta este descoperirea lui Isus Hristos. Orice altă descoperire care este în contradicţie cu această descoperire, este falsă. Eu cred că ar mai trebui repetat odată. Orice descoperire care nu corespunde cu descoperirea aceasta şi nu o aduce la suprafaţă, este o descoperire falsă!!! Ea trebuie să fie conform Scripturii. Aş vrea să citesc primele şapte versete din Apocalipsa 10, din cartea aceasta a descoperirii Domnului Isus.

Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa Lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ, şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas, care zicea: „ Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus! ” Şi îngerul, pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ, şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor.

Textul meu sună aşa, dacă pot să-l numesc astfel, în seara aceasta: „ Este acesta semnul sfârşitului?

Noi toţi ştim că trăim într-un timp glorios pentru Biserică, dar pentru cei necredincioşi este un timp îngrozitor. Noi trăim timpul cel mai primejdios care a existat de la începutul lumii. Nici un proroc şi nici un apostol nu a trăit cândva aşa un timp cum trăim noi acum. Acesta este sfârşitul. Aceasta stă scris pe cer. Stă scris pe suprafaţa pământului. Stă scris în fiecare ziar.

Acesta este un timp - dacă aţi putea citi numai scrisul de pe perete! Un proroc a trăit într-o vreme când scrisul de pe perete era doar pentru o naţiune, dar noi trăim vremea când scrisul de pe perete se aplică acestui timp. Pentru naţiuni, pentru întreg pământul, timpul a ajuns la sfârşit. Noi trebuie să cercetăm Scriptura ca să recunoaştem ceasul în care trăim.

Un proroc adevărat al lui Dumnezeu va întreba întotdeauna Scriptura. De aceea este el absolut sigur că va fi aşa. Dacă în Vechiul Testament prorocii au spus ceva, atunci trebuia să fie un proroc cu Cuvântul, care rămânea la Cuvânt. El aştepta până Dumnezeu îi dădea o vedenie. Dacă vedenia era în contradicţie cu Cuvântul, atunci ea era falsă. Acesta este felul în care Dumnezeu aduce Cuvântul Său la poporul Său.

Eu nu ştiu unde aş putea merge. Pentru mine este o mare favoare să ştiu că această biserică a fost prima mea biserică. Este ceva minunat! Nu voi uita niciodată aceasta, chiar dacă Isus va zăbovi şi am ajunge la o sută de ani! Ziua aceea în care am pus acolo în colţ piatra de temelie şi viziunea despre această capelă pe care mi-a dat-o El în dimineaţa aceea, îmi va rămâne în amintire. Voi toţi vă mai amintiţi de aceasta. Vedenia este trecută în cărţi. Ea s-a împlinit literă cu literă, nimic nu a rămas neîmplinit. Eu nu cred că a existat ceva ce am vorbit de la El în decursul anilor şi să nu se fi întâmplat aşa. Mulţi oameni au venit cu visurile lor, pe care - prin harul lui Dumnezeu - El mi le-a tâlcuit. Mulţi au venit cu visuri şi probleme a căror însemnătate nu am ştiut-o.

Cuprins
 1. Pagina 1-2
 2. Pagina 3-4
 3. Pagina 5-6
 4. Pagina 7-8
 5. Pagina 9-10
 6. Pagina 11-12
 7. Pagina 13-14
 8. Pagina 15-16
 9. Pagina 17-18
 10. Pagina 19-20
 11. Pagina 21-22
 12. Pagina 23-24
 
Adrese similare: