EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Predica de la Krefeld din 31 mai 2008

Şi eu la rândul meu doresc ca să vă spun tuturor, indiferent de ţară, limbă sau culoare, un Bine aţi venit! în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos. Fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze şi împreună cu noi pe toţi aceia care I se închină.

Astăzi avem veşti bune, şi anume că începând de acum putem fi auziţi în toată lumea în 10 limbi diferite: în germană, română, poloneză, italiană, engleză, cehă, portugheză, franceză, rusă şi spaniolă. Suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu pentru faptul că toată lumea are posibilitatea de a intra în legătură directă cu noi, că poate vedea şi auzi cu ajutorul transmisiunilor prin Internet.

Astăzi noi aşteptăm ca Dumnezeu să facă în mijlocul nostru lucruri mari şi puternice. Voi citi un verset din Isaia 43:1 „ Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! ” Şi acum urmează o mărturie minunată, Cuvântul lui Dumnezeu: „ Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu ” . Spuneţi „ Amin! ” la acest Cuvânt minunat.

Vă aducem multe salutări şi în mod deosebit din partea fraţilor din multe ţări care sunt uniţi cu noi prin Duhul. În acest sfârşit de săptămână dorim să privim la lucrurile din Sfânta Scriptură, pentru a arăta planul de mântuire al lui Dumnezeu cu omenirea.

Astăzi dorim să privim puţin la lucrurile care privesc Israelul. Noi recent ne-am întors din călătoria pe care am făcut-o în Israel. Am fost un grup de 110 persoane, cu 3 autocare şi în care s-au vorbit 3 limbi. Nu a fost tocmai uşor, dar a fost o călătorie foarte binecuvântată. Cu privire la Israel şi cu călătoria făcută în Ţara Sfântă sunt în legătură multe lucruri. Acolo a fost scrisă istoria Vechiului şi a Noului Testament. Noi am fost la graniţa cu Egiptul, am fost la Marea Roşie unde ne-am amintit trecerea copiilor lui Israel prin Marea Roşie. Am fost la Râul Iordan, la Marea Moartă; am vizitat locurile unde au fost odată cetăţile Sodoma şi Gomora. Cele mai importante locuri pe care le-am vizitat au fost în Iudeea, unde am văzut toate locurile care pot fi văzute cu asemenea ocazii. Punctul principal al acestei călătorii a fost grădina Ghetsimani şi micul deal numit Golgota sau Calvar. De asemenea am avut ocazia să vedem şi mormântul gol. Am avut servicii divine cu ocazia cărora am avut posibilitatea să cercetăm mai adânc, cu ajutorul Bibliei, ceea s-a petrecut acolo cu privire la noi. Pentru noi, lucrul cel mai important care s-a întâmplat cu noi a fost că am avut şi am primit o legătură cu Dumnezeu prin harul Său. Lucrul care ne întristează de fiecare dată în timpul vizitelor noastre în Israel, este muzeul Yad Vashem unde sunt expuse mărturii despre cei şase milioane de evrei care au fost ucişi în timpul celui de-al Treilea Reich, în al doilea război mondial. Ei au fost ucişi într-un mod foarte brutal, iar din numărul acesta au fost un milion şi jumătate de copii şi bebeluşi care au fost smulşi din braţele mamelor lor şi aruncaţi la zid. Multe alte astfel de lucruri groaznice s-au întâmplat în acea perioadă de timp. Fratele Yochem ne-a dat o listă cu toţi evreii din diferite ţări, care au fost vânaţi şi care acum nu se mai află printre noi. Noi am fost foarte întristaţi din pricina acestor lucruri şi dorim binecuvântările lui Dumnezeu poporului lui Dumnezeu, Israel.

În această legătură doresc să citesc un verset din profetul Ieremia 51:49,50: Chiar şi Babilonul va cădea, o morţi ai lui Israel, cum a făcut şi el să cadă morţii din toată ţara. Cei care aţi scăpat de sabie, plecaţi, nu zăboviţi! Cei din pământul depărtat, gândiţi-vă la Domnul, şi Ierusalimul să fie în inimile voastre! ” În urma noastră avem 60 de ani de când s-a reînfiinţat statul Israel şi deasemenea ştim şi ce lucruri sunt înaintea noastră. Eu mi-am notat câteva versete biblice care vorbesc despre ceea ce a făcut deja Dumnezeu şi despre ceea ce va mai face El. În Osea 9:10 citim că Dumnezeu compară Israelul cu primele roade ale smochinului. Cu adevărat în Scriptură au fost spuse toate lucrurile Eu citesc acum din Osea cap. 9, prima parte a versetului 10: Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin, în primăvară ” În legătură cu acest verset este şi Matei 24:32: De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape ” . Deasemenea, tot în această legătură este şi Marcu 13:28 Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape ” . Apoi mai sunt şi versetele din Luca 21:24 şi 29: Vor cădea sub ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. Şi le-a spus o pildă: „ Vedeţi smochinul şi toţi copacii ” .

De această dată am adus cu mine un smochin de trei ani şi care deja are roade. La vârsta de numai trei ani iată că smochinul rodeşte deja, iar eu m-am gândit că atunci când Domnul foloseşte o astfel de pildă şi dacă se găseşte în Sfânta Scriptură, atunci de ce să se treacă pe lângă acest lucru? În mod deosebit în timpul vizitei noastre la izvoarele râului Iordan, am putut vedea nişte smochini foarte bătrâni plini de roade şi Scriptura spune că atunci când smochinul începe să vină la viaţă şi când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte iar apoi apar şi roadele, atunci ştiţi că timpul este aproape. Să Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dăruit ca să putem recunoaşte astăzi în ce fel se împlinesc profeţiile biblice în mijlocul nostru şi îndeosebi cu Israelul.

Noi am înţeles ce a făcut Dumnezeu deja şi am înţeles că atunci când se întâmplă toate aceste lucruri, atunci timpul este foarte aproape; în acelaşi fel am înţeles că trebuie să rămânem treji şi lucizi la minte în toate deciziile pe care le luăm în viaţă. Cel mai important lucru dintre toate este nu numai să recunoşti ce face Dumnezeu acum cu poporul Israel, ci să înţelegi că timpul harului acordat neamurilor se apropie de sfârşit şi că acum Dumnezeu face ultima chemare prin harul Său; iar această chemare răsună acum peste întregul pământ.

Aş dori acum să citesc câteva versete cu referire la Israel. Vom citi din Ieremia 23:7,8, dar înainte de aceasta iată ce doresc să vă spun, iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni: fie că vorbim despre subiectul care priveşte timpul de sfârşit sau despre Israel, ori despre împlinirea profeţiilor biblice, punctul principal şi lucrul cel mai important este mântuirea sufletelor voastre. Întotdeauna, indiferent ce subiect este atins, este vorba de acelaşi lucru: ca noi să fim salvaţi, mântuiţi, să intrăm în conformitate cu Dumnezeu şi să trăim pregătirea noastră prin harul Lui. Astăzi eu aştept de la Dumnezeu, ca noi să trăim o aşa de mare măsură a binecuvântărilor Sale, astfel încât toţi aceia care încă nu sunt mântuiţi să aibă parte de mântuire şi Dumnezeu să-Şi împlinească voia Sa cu noi şi în noi toţi.

Ieremia 23:7,8 „ De aceea iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel! Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate ţările în care îi risipisem! Şi vor locui în ţara lor ” . Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe poporul Său Israel! Aici este scris că vin zile ” , iar astăzi noi putem spune că zilele au sosit! Aici noi avem o făgăduinţă care a fost dată cu 710 ani înainte de Hristos, iar astăzi sunt 2700 de ani de la darea acestei făgăduinţe şi noi putem vedea cu ochii noştri împlinirea acestei făgăduinţe.

Apoi mai avem şi cuvântul minunat din Ezechiel 36, şi vă rog: lăsaţi Cuvântul lui Dumnezeu să cadă în inima voastră, fiţi conştienţi că Dumnezeu ne vorbeşte şi că am primit un mare har prin faptul că El ne-a deschis mintea pentru înţelegerea Scripturii. Ezechiel 36:24-28: Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră ” . În ţara voastră, nu în altă ţară ci vă voi aduce în propria voastră ţară. Vers.25: Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri ” . Ceea ce face Dumnezeu cu Israel, exact aşa face şi cu Biserica. Vers. 26: Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne ” . Apoi vine şi făgăduinţa din vers. 27: Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele ” .

Acelaşi lucru doreşte să-l facă şi cu noi Dumnezeu, cu tine şi cu mine, cu noi toţi: Vă voi da o inimă nouă şi voi face din voi un asemenea popor astfel încât să urmaţi poruncile Mele, conform Cuvântului Meu ” . Vers.28: Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru ” . Acest verset ne aminteşte de 2 Cor. 6, dar aici avem o privire atotcuprinzătoare a ceea ce face Dumnezeu cu Israel şi cu Biserica.

Vă rog să nu lăsaţi Cuvântul să treacă pe lângă voi ci primiţi Cuvântul, acceptaţi-L şi primiţi-L într-un duh de rugăciune şi vorbiţi-I lui Dumnezeu în timp ce acest Cuvânt vi se adresează. Noi am citit cuvintele lui Dumnezeu care spune: Voi scoate din trupul vostru inima de piatră ” . Aşa că spuneţi-I Domnului: „ Ia de la mine inima de piatră ” , iar dacă citiţi: Voi pune în voi un duh nou ”, atunci spuneţi-I din nou Domnului: „ Doamne, Te rog dă-mi şi pune în mine acest duh nou ” . Aceste cereri trebuie să devină pentru noi strigătul şi dorinţa fierbinte a sufletului nostru. Predica este vorbirea lui Dumnezeu către noi, iar Dumnezeu doreşte să audă de la fiecare dintre noi un răspuns favorabil.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
 
Adrese similare: