EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Predica de la Krefeld din 1 iunie 2008

Amin. Puteţi lua loc. Nu ştiu dacă cele două surori ale noastre, sau corul are o cântare potrivită cu Psalmul 51 - „ Zideşte în mine o inimă curată ” . Aceasta este rugăciune pe care David i-a adresat-o lui Dumnezeu, din căderea în care s-a aflat. Omul trebuie să recunoască mai întâi că a căzut în păcat şi că n-are nicio nădejde, apoi să se roage pentru har şi îndurare - astfel poate să-şi trăiască mântuirea.

Cine vine, cele două surori, sau corul? Unde este dirijorul corului? O cântare potrivită în context, apoi vom intra în cercetarea Cuvântului.

Aş dori să vă salut scurt şi să vă spun un bun venit tuturor şi vă doresc tuturor binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu. De fapt eu mi-am notat numele celor ce au sunat. Au fost telefoane de la jumătate din lume. Poate le voi aminti mai târziu. Să ascultăm acum o cântare. []

Încă o dată, fiţi bineveniţi în numele scump al Domnului nostru. Aş dori să întreb cine este aici pentru prima dată, în acest sfârşit de săptămână. Vă rog ridicaţi-vă în picioare. Uitaţi-vă Dumnezeu să vă binecuvânteze! În mod special, fratele nostru din Grecia, fii binevenit. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate iubit. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi! Amin! Puteţi lua loc.

Suntem recunoscători pentru posibilitatea pe care-o avem de a ne aduna într-un asemenea mod, fără a fi deranjaţi, venind în prezenţa Domnului ca să ascultăm Cuvântul Său original, nu răstălmăciri omeneşti ci Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum ne-a fost lăsat.

Ieri, pentru prima oară am transmis internaţional în zece limbi. Adunarea a putut fi ascultată pe întreg pământul, în cele 10 limbi principale. În acest context mi-a venit gândul următor, şi sper să fiu înţeles corect: încă mai există ţări care nu au echipamentul necesar pentru conectarea la Internet; ieri m-am gândit că noi, cei care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu în acest loc să ne ocupăm ca toţi fraţii noştri chiar şi din ţările lumii a treia să primească echipamentele necesare, astfel ca pretutindeni ei să poată asculta, urmări şi să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Sunteţi cu toţii de acord? Da. Atunci problema este deja rezolvată.

Ieri am vorbit scurt despre Israel. Astăzi nu vom mai intra în detalii. Desigur, mulţi au scris, în toate publicaţiile creştine, „ Statul Israel - 60 de ani ” . Daţi-mi voie să amintesc următoarele: când am plecat din Tel Aviv am fost întrebaţi - de fapt au fost întrebaţi mai ales conducătorii grupului - cine suntem, ce suntem şi aşa mai departe. După ce am fost întrebat eu, a fost întrebat şi fratele Yochem care stă aici în faţă, în rândul al doilea - întrebarea principală a fost: „ Dvs. credeţi în Dumnezeul Israelului sau în Dumnezeul Isus Hristos? ” Noi toţi îl cunoaştem pe fratele nostru. Răspunsul său n-ar fi putut fi mai potrivit: „ Eu cred în Dumnezeul Israelului care ni s-a descoperit în Isus Hristos ” . Da El a lăsat o mărturie în Israel. Şi noi am amintit-o ieri: marea problemă constă în falsificarea prin răstălmăciri, începând cu Geneza, „ Să facem om ” - s-a răstălmăcit în continuu şi omenirea întreagă a fost dusă în rătăcire - de aceea vestirea adevărată este singurul răspuns din partea lui Dumnezeu. Ieri am auzit din citatele fratelui Branham, „ Un Cuvânt desăvârşit, făgăduinţe desăvârşite, aduce cu Sine credinţă desăvârşită ” . Nu de la voi, nu de la mine, ci totul este lucrat în noi de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.

[Fr. Frank transmite salutările celor ce au telefonat - n.ed.].

O spun din nou: sunt bucuros că Dumnezeu ne-a dat harul să ne adunăm în Numele Lui nederanjaţi şi că putem fi auziţi acum în lumea întreagă, că putem transmite acest Mesaj divin în toată lumea împlinindu-se astfel ceea ce scrie în Matei 24.14: „ Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul ” .

În acelaşi fel, în ce priveşte Israelul avem sarcina de a urmări cum se desfăşoară totul, fără a ne amesteca în politică. Astăzi, ministrul german de externe este în Liban, cel francez este în Irak. Şi tot în iunie va avea loc în Berlin prima conferinţă în ceea ce priveşte orientul mijlociu. Totul indică faptul că suntem aproape de sfârşit, pentru că Israelul, smochinul - vă rog arătaţi-ne smochinul - înmugureşte. Ieri v-am arătat smochinul în vârstă de trei ani - avea muguri care sunt deja fructe. Acesta este lucrul interesant la smochin: acesta nu înfloreşte. Mugurii sunt deja fructele. Deci, Dumnezeu a reaşezat smochinul - a fost sădit din nou şi nu va mai fi dezrădăcinat. Domnul Dumnezeu a strâns Israelul şi veghează asupra lui cum veghează păstorul asupra turmei sale. Suntem aşa de recunoscători că putem trăi în acest timp când în faţa ochilor noştri se împlineşte profeţia biblică, fie că este scrisă în Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, în Vechiul sau în Noul Testament.

Noi am amintit şi următoarele: o delegaţie formată din cei mai înalţi prelaţi din Ierusalim au fost la Vatican vinerea trecută şi au avut negocieri cu opt reprezentanţi ai Vaticanului. Este vorba despre proprietăţile pe care să le deţină Biserica Romană, şi care să aparţină Vaticanului. Oricine călătoreşte în Israel, va vedea câte lucruri aparţin Bisericii Romane şi bisericilor ortodoxe şi tuturor celorlalte biserici sau religii. Noi n-avem nevoie de teritorii sau clădiri în Israel, ci avem nevoie de vestirea care a ieşit din Ierusalim, de pe muntele Sion, din prima predică ţinută de Petru în ziua Cincizecimii.

Apoi am amintit pe scurt despre faptul că la Rottenburg s-a spus că Dumnezeu este femeie - şi acesta este un program al Bisericii Romane. Mergem la Psalmul 2.7: „ Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut (zămislit) ” . Dumnezeu este Dumnezeu. Binecuvântat fie Numele Lui minunat. Împreună cu fratele Yochem spunem şi noi că Dumnezeul Israelului care s-a descoperit în Isus Hristos, Domnul nostru, a devenit Tatăl nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru care este Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Fraţi şi surori, noi am fost născuţi prin acelaşi Duh ca şi Fiul lui Dumnezeu. Suntem pe deplin fii şi fiice ale lui Dumnezeu, născuţi din nou la o nădejde vie şi aşteptăm doar schimbarea trupurilor noastre. Atunci vom fi ca El - 1 Ioan 3.1-3: „ pentru că Îl vom vedea aşa cum este ” .

Pentru ca măsura păcatului să fie deplină şi înşelătoria să fie totală, avem aici în Idea Spektrum articolul care spune ca protestanţii să-şi facă şi ei semnul crucii „ în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt ” . Pentru fiecare cititor al Bibliei este clar că această formulă n-a fost folosită niciodată în Biblie. Şi vom scrie din nou, că formularea originală din Matei 28 a sunat „ Mergeţi în toată lumea şi învăţaţi toate neamurile şi botezaţi-le în Numele Meu ” . Puteţi citi în toată istoria Bisericii, şi mai ales în Noul Testament în greacă, de Nestle, unde este scris în nota de subsol care au fost cuvintele din original. Dar în vremea aceea, când a pătruns în creştinism religia elenistică cu toţi idolii, zeii şi zeiţele ei, s-a format doctrina trinitară. Închipuiţi-vă ce blasfemie: că Dumnezeu ar există în trei persoane din veşnicie, deşi Biblia spune de 6700 de ori că Dumnezeu este Unul şi nu există altul pe lângă El. Şi citim în sfânta Scriptură că Dumnezeu a spus „ Pe Mine Însumi Mă jur ” . El n-a avut pe cineva la dreapta sau la stânga pe care ar fi putut să jure, ci a jurat pe Sine Însuşi. Noi credem ce a spus Dumnezeul lui Israel: „ Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn ” .

În întreg Vechiul Testament El s-a descoperit, dar acolo unde duşmanul a dus oamenii în rătăcire, a început cu răstălmăcirea textului din Geneza 1.1. Acolo este scris cuvântul ELOHIM, de 32 de ori, în primul capitol. Acest cuvânt are două sensuri - singular şi plural. Singular, referindu-se la persoană, iar plural referindu-se la sarcinile pe care trebuia ca Dumnezeu să le împlinească. Singurul Dumnezeu este totul în toate: El este Creator, Judecător, Răscumpărător, Rege - totul în toate. Cuvântul Elohim este minunat: singular şi plural. Singular, referindu-se la Dumnezeu şi plural referindu-se la tot ceea ce este Dumnezeu şi la cum s-a descoperit El - mai întâi ca şi Creator, apoi Cel ce susţine, Mântuitor, Rege, Judecător. Dar omenirea a trebuit să umple măsura păcatului.

Noi îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că l-a trimis pe fratele Branham, şi în ediţia cea mai nouă a publicaţiei creştine ACB am pus un anunţ cu fotografia fratelui Branham şi cu o adunare din 1948 când peste 20 de mii de oameni erau adunaţi în Seattle, Washington, ca să-l asculte pe acest bărbat al lui Dumnezeu. Titlul este după cum urmează: „ Înapoi la Biserica primară ” . Urmează apoi textul: „ Când lumea nu auzise de Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne şi alţi evanghelişti, mii de oameni şi-au trăit mântuirea şi vindecarea prin slujba lui William Branham (1909-1965) ” . Al doilea pasaj spune: „ El a vestit fără compromis învăţăturile biblice de bază despre Dumnezeu, botez, Cina Domnului ş.a.m.d., aşa cum au făcut-o apostolii la început şi cum ne-a fost lăsat în Biblie. Dumnezeu a confirmat însărcinarea fratelui Branham prin semne şi minuni extraordinare şi a dăruit străpungerea spre cea mai mare trezire în care s-a manifestat vindecarea divină, din toate timpurile ” . Pasajul următor: „ A fost începutul unei înnoiri duhovniceşti care acum, la scurtă vreme înaintea revenirii lui Isus Hristos, ne conduce înapoi la Biserica primară, în practică şi învăţătură ” . Apoi, un rând aici, „ Dacă doriţi să ştiţi mai multe, vă rugăm să ne scrieţi ” . Şi această publicaţie ajunge în mâinile cancelarului, în mâinile a zece mii de personalităţi din ţara noastră. Noi n-am vrut să punem lumina sub obroc, ci pe sfeşnic. Această ţară să ştie că în această epocă profetică, Dumnezeu a trimis un profet autentic care ne-a călăuzit înapoi la Cuvântul autentic. Şi pentru acest lucru Îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu.

Apoi, lunea trecută, în 19 mai, în ziarul nostru din Krefeld am citit un articol foarte ciudat. O să citesc nu se prea potriveşte cu tema de azi, dar se potriveşte cu Geneza 3: „ În Africa de Sud, trei copilaşi au doi taţi. În Johannesburg, un tribunal a hotărât că trei copilaşi au doi taţi ” . Conform articolului, unul dintre taţi trebuie să plătească [pensie alimentară] numai pentru unul dintre copii. „ Acest şofer de taxi din Capetown, a văzut deja după naştere că unul dintre copii era diferit. Acest lucru se întâmplă numai atunci când o femeie are contact sexual cu doi bărbaţi în decurs de 24 de ore ” . Da. Şi noi toţi ştim ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Fratele Branham chiar a spus: „ La amiază s-a întâmplat asta, şi după masă s-a întâmplat asta. După aceea s-au născut doi fraţi ” . Şi în acest ziar avem confirmarea.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
 
Adrese similare: