EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Credinţa desăvârşită - Seria 9 nr 4 - 25 august 1963 - WMB

Tatăl nostru ceresc, aceasta este intenţia noastră în seara aceasta: ne-am adunat doar să credem - doar să-L credem pe Domnul Isus. În seara aceasta sunt oameni bolnavi aici care suferă, iar acest serviciu divin este dedicat vindecării bolnavilor şi a trupurilor care suferă. Aşa cum s-a cântat frumoasa cântare „ Când a venit Isus ”, fie ca Tu, Doamne, să vii în seara aceasta în mijlocul nostru şi să vindeci pe toţi aceia care suferă, în aşa fel ca în mijlocul nostru să nu mai fie nici o persoană slăbită. Dăruieşte-ne aceasta Doamne şi acum când vom privi în Cuvântul Tău, ajută-ne să găsim credinţă suficientă pentru ceasul acesta. Te rugăm în Numele lui Isus. Amin.

Aici se află nişte ochelari care au fost găsiţi în sala de adunare. Dacă aparţin cuiva, ei se află aici pe amvon.

Eu ştiu că mulţi lucrează şi trebuie să ajungă devreme acasă, de aceea n-o să vorbesc prea mult, pentru că după aceea voi avea un rând de rugăciune şi doresc să mă rog pentru bolnavi. Aceasta îmi dă posibilitatea să mă ocup de unele cazuri urgente care sunt în sală şi despre care m-am informat azi după amiază înainte ca să vin înăuntru. Desigur, unele cazuri sunt foarte grave. Am vizitat bolnavi şi m-am rugat pentru ei, văzând cum mâna Domnului nostru Isus i-a vindecat şi i-a eliberat pe cei chinuiţi. O, ce minunat este El!

Astfel de servicii de vindecare nu avem prea des, dar când avem un caz mai grav aici, vine Duhul Sfânt jos, dă deosebirea, descoperă şi spune ceva în legătura cu aceasta. Vom trece peste cazurile care nu sunt atât de grave. M-am gândit că dacă azi sunt aici la ambele servicii, un serviciu să-l dedicăm rugăciunii pentru bolnavi. Eu cred în vindecarea bolnavilor. Eu cred că este o poruncă biblică. Noi nu putem predica evanghelia deplină, fără a include şi lucrul acesta.

S-ar putea ca duminica viitoare să fiu iarăşi aici. Dacă săptămâna aceasta nu veţi auzi de noi, iar Billy nu vă va da nici o veste, înseamnă că duminica viitoare vom fi iarăşi în locul acesta. Spre sfârşitul săptămânii el va cunoaşte rezultatul. Voi vă veţi putea odihni în timpul zilelor de lucru, sau puteţi pleca acasă. În orice caz, noi vom încerca să vă informăm dacă este voia Domnului, dacă nu, Billy vă va scrie o carte poştală, sau vă va face de cunoscut într-o adunare. Frate Neville, este în ordine dacă mă voi întoarce înapoi? O, minunat. Dacă cineva doreşte să ştie, acesta este micuţul Collins. În timp ce am predicat despre cele Şapte Peceţi, doctorii au spus că băieţelul trebuie să stea pe spate şi să fie hrănit prin sondă. Tatăl şi mama lui l-au adus acasă, l-au aşezat în cameră şi s-au rugat pentru el. Domnul Isus l-a vindecat atât de complet, încât el s-a întors la şcoală. Autorităţile le-au pus întrebări în legătură cu aceasta. Au chemat specialistul responsabil care l-a tratat, acestuia nu i-a venit să creadă, ei au făcut un test copilului, iar acesta era perfect sănătos şi normal. Când a venit Isus, puterea Satanei a fost sfărâmată.

Ciudat, voiam să cer cuiva să cânte în seara aceasta cântarea aceea. Şi pe când mă rugam dincolo în cameră, cineva a început să cânte „ Când a venit Isus ” . Dacă n-ar fi cântat-o, aş fi cerut să se cânte înainte de a începe mesajul din seara aceasta. EL face toate lucrurile bine.

Mulţi dintre voi, care au mult de mers, veţi aştepta până dimineaţă. Eu apreciez efortul vostru! Ştiu că este greu, pentru cei care trebuie să mergeţi dimineaţă la serviciu - veţi conduce noaptea. Când mă gândesc la aceasta Câteodată şi eu ajung la un punct când sunt obosit şi atunci Satana îmi spune: „ Nimănui nu-i pasă de tine. Nu ai nici un prieten. ” Eu nu sunt imun la ispită. Şi eu trebuie să birui ispita. Iar când privesc înapoi şi văd ceva de genul acesta, i-o arunc direct în faţă şi zic: „ Ce spui de asta?

Este ca şi cu acel prieten al meu care stă acum aici în această adunare. Un grup care nu crede în vindecare divină, a venit la el de curând şi i-a spus: „ Chestia aia pe care o predică ei acolo, referitor la vindecarea divină - nu-i nimic de capul ei.

Bărbatul acesta stă în Kentucky, chiar lângă o femeie în vârstă care a avut cancer şi era pe moarte, chiar în vremea când aveam slujba în cort la Akton. Sora ei a venit în seara aceea la adunare cu o batistă în poşetă. Duhul Sfânt a chemat femeia aceea şi i-a spus că are în poşetă o batistă pe care a luat-o de acasă şi că sora ei are cancer la stomac şi că medicii au abandonat-o (eu nu mai fusesem niciodată pe acolo). Am spus: „ Du-te şi pune batista peste femeie, căci AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ea va trăi. ” În acea seară, vecinii au crezut că a fost acolo armata salvării, când fr. Ben a venit şi a pus batista peste ea. Femeia a fost vindecată total, încât acum ea nu face doar munca ei, ci şi a vecinilor.

Astfel, tânărul, ştiind de acest caz, a spus „ Atunci explicaţi cazul ei! ” Cu aceasta s-a terminat discuţia. „ Explicaţi, ştiţi că ea avea cancer, ea a fost aici în Louisville, iar medicii care au făcut operaţia, au închis-o la loc, spunând că nu se mai poate face nimic şi au trimis-o acasă. Iar acum ea este perfect sănătoasă şi totul este normal. ” El a spus: „ Explicaţi asta. ” Cu asta le-a închis gura. Ştiţi ce spune Biblia? „ Ei nu puteau spune nimic împotrivă, pentru că în mijlocul lor era omul cu care avusese loc minunea. ” Aceasta îl face pe Satan de ruşine, nu-i aşa? Acolo era prezent omul cu care se făcuse minunea.

Învie Dumnezeu morţii? Chiar aici stă un om înviat din morţi. Vindecă Dumnezeu bolnavii? O, peste tot s-ar putea ridica mâini. Dumnezeu vindecă bolnavii! Noi ştim că El este marele EU SUNT, nu marele „ Eu am fost ” sau „ Eu voi fi ” , ci „ EU SUNT ” ! EU SUNT înseamnă: „ Prezent tot timpul, peste tot, acelaşi ieri, azi şi în veci.

Să ne grăbim, eu doresc să citesc un pasaj din Biblia aceasta binecuvântată. Un pasaj care mă atinge de fiecare dată când îl citesc. În seara aceasta aş dori să mă rog pentru toţi cei care doresc lucrul acesta. Deschidem în Marcu 11:22. Mulţi dintre voi cunosc textul acesta, el este foarte cunoscut. Este textul la care m-am gândit atunci când fratele Russel a vorbit cu mine despre acele veveriţe. Exact la acest text m-am gândit. Întotdeauna am avut o întrebare cu privire la acest text. EL a spus: „ Dacă VOI spuneţi ” nu „ Dacă EU spun ” . Ci: „ Dacă VOI spuneţi!

Să citim: Marcu 11:22:

Isus a luat cuvântul şi le-a zis: ” „ Aveţi credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „ Ridică-te şi aruncă-te în mare ” şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.

De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea. Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre. ”

Acum, credinţa se bazează pe iertare . Cum am spus azi dimineaţă, noi încercăm să aducem biserica în poziţia corectă în care să putem vedea timpurile apostolice mişcându-se printre noi. Noi toţi suntem flămânzi după aceste lucruri. Ele sunt în faţa uşii; noi o vedem, dar vrem să vedem mai mult din aceasta. Vrem o astfel de revărsare care să ne fie un ajutor, care să se reverse prin noi şi la alţii.

Amintiţi-vă, cum am spus azi dimineaţă, Isus niciodată nu Şi-a folosit puterea pentru El însuşi. EL a folosit-o pentru alţii. Pentru aceasta a fost dată. Uneori voi vă gândiţi: „ Este posibil ca un bărbat aşa plin de putere ca El, să fie vreodată bolnav? ” Da. Am citit undeva, cred că în „ Prinţul casei lui David ” , că atunci când El l-a înviat pe fiul văduvei din Nain, stătea pe o piatră şi gemea pentru că Îl durea capul. EL a purtat neputinţele noastre. „ A purta ” înseamnă, a lua asupra Lui. Vedeţi, El a purtat neputinţele noastre. EL a avut toate lucrurile pe care le avem şi noi. A fost asemenea nouă în toate lucrurile: a fost bolnav, a fost ispitit, a fost tulburat ca şi noi, căci El trebuia să fie un Mijlocitor potrivit pentru noi. Ca Vier, El trebuia să lase toate aceste lucruri să vină asupra Lui, înainte ca El să le ştie. Dacă privim corect Scriptura, vedem femeia de la fântână şi alte lucruri.

Vreau să spun, eu cred că fiecare verset din Scriptură este pe deplin adevărat. În timpul acesta sunt critici care nu vor să creadă acest lucru. Unul dintre ei a spus, că atunci când Isus a trimis pe ucenicii Lui să-I aducă măgăruşul acela legat, El aranjase dinainte ca lucrurile să se desfăşoare în felul acela. Ei nu înţeleg că Dumnezeu a pregătit lucrurile mai dinainte.

Dumnezeu mi-a spus cu câteva zile înainte, că voi da din nou mâna pe stradă cu fratele Dauch. Este foarte ciudat. În dimineaţa aceea eu n-am fost aici. Un minut mai târziu şi eu nu l-aş mai fi întâlnit pe stradă. Dar am coborât din maşină exact la timp ca să-i strâng mâna. El nu m-a recunoscut, el n-avea ochelarii, de aceea nu m-a putut vedea. Când mi-a recunoscut glasul, a început să plângă. Ce a fost asta? De obicei el nu face asta, dar a fost un răspuns la ceea ce i s-a spus sub masca de oxigen şi anume că o va face. Eu am spus: „ Tu vei sta din nou în biserică ” - era dorinţa inimii lui. Pe când aveam adunarea la Chicago, el a vrut să vină la adunare, aceasta era dorinţa inimii lui. Eu i-am trimis o telegramă cu salutări din partea noastră şi a copiilor şi-l anunţam că ne rugăm ca el să se facă repede bine. Un frate iubitor care l-a vizitat a spus că dorea mult să vină. În seara aceasta el este aici, cu noi. Aceste lucruri nu au fost aranjate dinainte. Acelaşi Dumnezeu a pregătit aceste lucruri şi lasă ca toate lucrurile să fie desăvârşite.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
 
Adrese similare: