EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Predica de la Krefeld din 5 iulie 2008

[Fratele Frank face introducerea, urează bun venit celor ce sunt pentru prima dată în adunare şi transmite salutările primite din diverse părţi ale lumii]

Avem apoi salutări deosebite din partea fratelui Patrice de pe Costa de Fildeş. El a fost fratele care a scris în engleză şi în franceză materialele fratelui M\rquote Bra. Acum el retractează şi cere iertare; se corectează şi cere harul lui Dumnezeu. Noi suntem foarte recunoscători pentru lucrul acesta. []

Ziua de azi este deosebită pentru mine. Doresc să mă refer scurt la cei 50 de ani care sunt în urma mea. Voi fi foarte scurt în seara aceasta, şi mâine dimineaţă, cu voia lui Dumnezeu voi mai spune câte ceva. În iunie 1958, în Dallas Texas, fratele Branham mi-a spus: „ Frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj ” .

Iată aici cele cinci benzi originale pe care el mi le-a dat personal. Sunt în carcasele lor, aşa cum erau în anii 50. Apoi a venit ziua din 1958 când am tradus prima predică a fratelui Branham, din aceste cinci pe care le-am adus cu mine. Am tradus într-un cerc restrâns, de circa 15 persoane. Această predică pe care am tradus-o prima în germană, aş dori s-o traduc din nou în acest loc.

Nu vreau să intru în detalii citesc numai două versete. Primul din 1 Cor. 4.1-2: „ Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos, şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui ” .

Acum din 2 Cor. 4.1: „ De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus. Căci Dumnezeu, care a zis: "Să lumineze lumina din întuneric", ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos ” .

Să cântăm „ Numai să crezi ” , apoi voi traduce.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
 
Adrese similare: