EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În primul capitol al Apocalipsei întâlnim dezvăluirea deplină a lui Isus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu (Col. 2, 3). Prin El sunt descoperite aceste taine. Imediat la început, se află aceste cuvinte atotcuprinzătoare: „Descoperirea lui Isus Hristos”.

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curînd. şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, - care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea. Căci vremea este aproape! ” (cap. 1, 1-3).

Ioan primise această descoperire dumnezeiască într-un mod supranatural, prin trimiterea «Îngerului Său». Îngerii sunt în general duhuri slujitoare (Evrei 1, 14), care în diferite situaţii se pot arăta în chip vizibil. În cap. 22, 8-9 Ioan vorbeşte despre efectul covârşitor al acestei trăiri supranaturale: el s-a aruncat la picioarele îngerului pentru a i se închina, dar acesta i-a spus: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.

Conform Luca 1, 11-20, îngerul Gavril i-a adus lui Zaharia mesajul îmbucurător despre viitoarea naştere a lui Ioan Botezătorul. Aşa cum este relatat în vers. 26-38, acelaşi înger s-a dus mai târziu la Maria şi a anunţat naşterea lui Isus Hristos. În Luca 2 păstorii au văzut pe meleagurile Betleemului, când un înger făcuse de cunoscut evenimentul cel mare, iar cetele cereşti cântau în cor fiind auzite aici pe pământ: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ, între oamenii plăcuţi Lui! ” (vers. 8-14).

Apariţia îngerilor este mărturisită de multe ori în Vechiul şi în Noul Testament. Aceasta s-a întâmplat întotdeauna cu un scop deosebit, în legătură cu o slujbă şi un mesaj. Pe insula Patmos aceasta s-a întâmplat cu scopul, „ca să arate robilor Săi lucrurile care urmau să se întâmple în curînd, pentru că timpul împlinirilor celor descoperite era aproape.” Noţiunea „descoperire” putea fi tradusă mai bine cu cuvântul „dezvăluire”, corespunzător cuvântului grecesc „APOKALUYIS ” (Apocalypsis) din textul original de bază.

În această ultimă carte a Bibliei sunt dezvăluite desfăşurări şi evenimente foarte importante, care sunt de o foarte mare însemnătate pentru timpul sfârşitului. Fericirea este pentru cititori, ascultători şi pentru acei ce păzesc lucrurile scrise în această carte profetică. Aşa ni se mărturiseşte la început în cap. 1, 3 şi la sfârşit în cap. 22, 7. Dumnezeu şi-a făcut de cunoscut tot planul Său care ajunge la desăvârşire. Mărturia lui Dumnezeu este astfel încheiată. Domnul s-a gândit la toate, El nu a uitat nimic, de aceea nu are voie nimeni să scoată sau să adauge ceva, nici să răstălmăcească prin descoperiri noi. Ori de câte ori se întâmplă aşa ceva prin aşa-zişii „prooroci” sau „proorociţe”, aceasta trebuie respinsă ca nefiind de la Dumnezeu.

Fiecare descoperire care vine de la Dumnezeu, concordă întotdeauna cu mărturia Duhului Sfânt. Astfel noi ca oameni failibili, avem acces la Cuvântul infailibil. Duhul Sfânt care i-a călăuzit şi i-a inspirat pe scriitori, mai călăuzeşte şi astăzi în adevărul Cuvântului.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: