EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Epoca Reformei

A cincea scrisoare către Biserica din Sardes începe cu cuvintele: „ Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvîrşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.„ (3, 1-3).

Această epocă se încadrează la începutul Reformei. Ce mustrare este pronunţată aici! O biserică poate avea renumele că este vie şi totuşi poate fi moartă spiritual. Există posibilitatea de a poseda viaţa spirituală în aparenţă, de a practica chiar şi daruri, însă numai Duhul lui Dumnezeu este în măsură să lucreze viaţa dumnezeiască. Ungerea cu Duhul este în domeniul Duhului, naşterea din nou prin Duhul se întâmplă în suflet.

Apoi răsună chemarea să se trezească şi să-i întărească pe ceilalţi care sunt aproape de moarte, pentru că lucrările nu au fost găsite desăvîrşite înaintea lui Dumnezeu. „Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te ! ” Dar şi în zilele acelea a existat o mică grupare care se deosebea de marea masă a aşa-zişilor „credincioşi”. „ Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici .” (3, 4).

Făgăduinţa pentru ei mai este confirmată încă o dată: „ Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” (3, 5). Există posibilitatea ca un nume care este deja scris în cartea vieţii, să fie şters. Însă din „cartea vieţii Mielului” nu poate fi şters nici un nume. Una se referă la cei chemaţi, cealaltă la cei aleşi.

Atunci când Israelul a căzut în idolatrie, Dumnezeu a vrut să şteargă numele lor din cartea vieţii, însă Moise a intrat în spărtură pentru popor. El voia să primească împăcare pentru acei care au jucat în jurul viţelului de aur pe care îl numiseră dumnezeul lor. „‘Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!’ Domnul i-a zis lui Moise: ,Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea.” (Exod 32, 32-33). La toţi credincioşii este încununat nu începutul, ci sfârşitul pelerinajului.

Epoca Bisericii din Sardes a durat până cca. în anul 1750 d.Hr.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: