EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Dezvăluirea puterii anticreştine

Capitolul 6 descrie simbolic deschiderea şi conţinutul primelor şase peceţi. şi peceţile au fost deja descrise în mod cuprinzător. Noi vom trece astfel pe scurt prin conţinutul lor, aşa cum am făcut-o şi cu cele şapte scrisori deschise.

În primele patru peceţi ne este arătat de fiecare dată câte un călăreţ pe un cal, care însă de fiecare dată are altă culoare. Este de observat în acest context că cele patru făpturi stau de partea lui Dumnezeu înaintea scaunului de domnie, însă cei patru călăreţi sunt lucrători de partea împotrivitorului. Un cal a simbolizat întotdeauna o confruntare războinică. Aici este arătat adversarul lui Hristos care şi-a început campania religioasă odată cu lucrarea biruitoare a lui Isus Hristos de pe pământ .

În proorocul Zaharia sunt descrişi cei patru cai, care au fost prinşi înainte la patru care, şi aveau aceleaşi culori ca şi cei patru cai din cele patru peceţi (Zah. 2+6). Acolo era vorba despre prigonirea şi împrăştierea poporului Israel, aici este în cauză prigonirea şi distrugerea Bisericii. Aceleaşi puteri demonice care s-au folosit de Împărăţia Romană pentru a prigoni poporul Israel, prigonesc şi Biserica de la începutul ei. Imitatorul lui Hristos călăreşte pe cei patru cai diferiţi, iar culoarea lor arată desfăşurarea lucrării lui din epoca respectivă.

În proorocul Ioel această putere distrugătoare, anticreştină este prezentată în cele patru stadii ale ei ca lăcusta Gazam, Arbeh, Ielec, Hasil (cap. 1, 4). Biserica noutestamentară este trupul lui Hristos în toată plinătatea Lui. EL este pomul vieţii şi noi suntem în El. EL este viţa, noi suntem mlădiţele. Împotrivitorul a încercat prin călăreţi, conform celor patru etape, să distrugă acest pom dumnezeiesc, dar Dumnezeu a făgăduit prin acelaşi prooroc că va restitui toţi aceşti ani (cap. 2, 25).

Primele trei peceţi sunt deja istorie; pecetea a-4-a durează până la sfârşitul Bisericii noutestamentare. Pecetea a-5-a se referă la iudei. Pecetea a-6-a durează până la sfârşitul epocii de judecată. Pecetea a-7-a conţine cele şapte trâmbiţe ale urgiilor, care se încadrează în perioada peceţii a-6-a.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: