EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Anticristul în primul său stadiu:

Când Mielul a rupt prima pecete, una din cele patru făpturi a strigat cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi! ” Ioan relatează mai departe: „M-am uitat şi iată că s-a arătat ca un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc; i s-a dat o cunună, şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască .” (6, 2).

În spatele acestui tablou nimeni nu ar bănui ceva rău, până nu va fi descoperit prin Duhul Sfânt. Aşa este cu puterea tainică anticreştină în stadiul ei de la început. Culoarea albă a calului înseamnă cât de nevinovată s-a arătat această putere la început şi nu era încă pătată cu sânge. Ea nu era în stare de aceasta, pentru că nu poseda încă nici o putere lumească. La început totul părea foarte religios şi „creştinesc”. Călăreţul este în orice caz demascat ca înşelător. El avea un arc, dar nu avea săgeată, deci a simulat numai ceva. În comparaţie cu Hristos al cărui Nume este „Cuvântul lui Dumnezeu” (Apoc. 19, 13), adversarul nu are nume, ci numai titluri.

Bărbaţii amintiţi de Pavel care răspândeau învăţături străine, s-au separat şi i-au tras pe mulţi ucenici de partea lor (Fap. 20, 29-31). Această direcţie a început să vestească curînd un alt Isus, să predice o altă Evanghelie, stând din cauza aceasta sub influenţa unui alt duh (2. Cor. 11, 3-4). Ea stă în afara Cuvântului lui Dumnezeu şi a Evangheliei lui Isus Hristos şi astfel sub blestem (Gal. 1, 6-9). Atunci nu mai ajută nici jurămintele, nici că eşti apostol sau că ai pretenţia că lucrezi în locul lui Hristos (2. Cor. 11, 13-15). Biserica bazată pe Cuvânt, i-a cercetat pe cei din această direcţie falsă cu ajutorul mesajului şi practicii apostolilor, şi i-a găsit mincinoşi (Apoc. 2, 2 ş. a.).

Abia după ce a înaintat această dezvoltare şi învăţăturile nebiblice ale nicolaiţilor, precum şi practica lor, acestea au fost cuprinse într-un conducător al primei religii creştine organizate, prin care ea era reprezentată şi i s-a putut pune o cunună pe cap. Învăţături şi practici nu pot fi încoronate, ci numai o persoană prin care sunt reprezentate. El a pornit să se lupte împotriva credincioşilor adevăraţi ca să-i biruiască.

Dezvoltarea corespunzătoare primei peceţi se extinde până în primele secole. Această linie care deviase de la Cuvânt, câştigase teren pretutindeni, până când în sfârşit s-a unit din nou puterea statală cu cea bisericească în timpul lui Constantin. Biserica stătea apoi în slujba statului, iar statul în slujba bisericii. Prima pecete s-a extins până în epoca a treia a Bisericii.

Această putere anticreştină s-a manifestat de la început şi s-a dezvoltat în paralel cu Biserica adevărată a lui Isus Hristos. Totul a început neînsemnat cu linia de credinţă a nicolaiţilor (cap. 2, 6). Ioan a arătat spre această direcţie anticreştină, când a scris: „Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri.” (1. Ioan 2, 19). Despărţiţi de Biserica biblică, aceşti credincioşi prefăcuţi au rătăcit dincolo încoace, fiind amăgiţi mai întâi de duşman. Mai târziu ei au vestit învăţătura lui Balaam care a adus după sine moartea spirituală (Apoc. 2, 14), iar pe urmă femeia Iezabela, care era o proorociţă falsă, a devenit autoritatea lor spirituală (Apoc. 2, 20).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: