EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Anticristul în stadiul al treilea

La deschiderea peceţii a treia, a strigat a treia făptură: „‘Vino şi vezi!’ M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea în mână o cumpănă. şi în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: ‘O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!’” (6, 5-6).

După această vreme de subjugare şi prigonire a celorlalţi credincioşi, a început o altă epocă, cu nenorociri şi mai mari. Moartea şi-a căutat prada într-un fel sau altul într-o măsură bogată. Epoca întunecată a fost simbolizată prin calul negru. Călăreţul, deci acel ce acaparase puterea, ţinea cumpăna în mâna sa. Oamenii erau acum dependenţi de bunăvoinţa lui. El hotăra cine, ce şi cât să primească. Cei ce nu se subordonau lui şi care nu-i făceau voia, trebuiau să sufere. Dintre aceştia erau mulţi şi astfel moartea şi-a făcut o pradă bogată.

Din această descriere „O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu”, rezultă ce scumpete era atunci. Însă nu îi era îngăduit să se atingă de untdelemn şi de vin. Transpus în domeniul spiritual, untdelemnul este un simbol pentru Duhul Sfânt prin care vine fiecare descoperire din Cuvântul lui Dumnezeu. Vinul vorbeşte despre stimularea cauzată într-un om de o descoperire adevărată. În orice caz, credincioşii biblici trebuiau să suporte multe sărăcii.

Pecetea a treia s-a extins peste timpul Reformei până în sec. al-XVIII-lea, în timpul iluminării şi cunoştinţei care a dus la o despărţire între stat şi biserică, astfel că puterea religioasă a fost redusă.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: