EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?
Anticristul în stadiul al patrulea

La deschiderea peceţii a patra, a strigat făptura a patra cu glas tare: „‘Vino şi vezi!’ M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământ ului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.” (6, 8).

Al patrulea stadiu arată pe dinafară creştin, dar în realitate este o putere mare lumească, durează până la sfârşitul ultimei epoci a Bisericii.

În ultima treaptă de dezvoltare, care mai există şi în prezent, primele trei au fost unite. Dacă se amestecă primele trei culori, atunci rezultă a patra. Atunci nu mai este nimic de văzut din începutul neînsemnat al calului alb, nimic de la roşul ca sângele al calului al doilea, nimic de la calul negru: la sfârşit este totul amestecat şi apare în culoarea aceasta nedefinită, palidă şi ştearsă a ultimului cal. Călăreţul însuşi se numeşte „Moartea”. Nu este de mirare că este scris: „... şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor .” Aşa cum prin Hristos vine viaţa dumnezeiască, tot aşa prin Anticrist şi sistemul lui religios vine moartea spirituală.

În călăreţul al patrulea ne este descrisă constelaţia din timpul sfârşitului, aşa cum ni se înfăţişează acum înaintea ochilor noştri. Omenirea nu observă că în această instituţie universală descrisă în peceţi, este reunit totul: limbajul unui miel, prigonirea altora, dominarea maselor şi dominaţia în toate domeniile. A mai rămas doar o formă religioasă, nu mai este nici o urmă din puterea lui Dumnezeu. Singurul scop este exercitarea puterii lumeşti sub o manta evlavioasă. Această lucrare este arătată prin călărirea măreaţă a acestui cal.

Primele patru peceţi dezvăluie toată dezvoltarea anticreştină de la începutul şi până la sfârşitul Noului Testament. Cele patru stadii ale ei au fost anunţate deja în proorocul Ioel prin cele patru insecte, care au încercat să distrugă pomul lui Dumnezeu (cap. 1, 4) şi în proorocul Zaharia prin cei patru cai (cap. 1, 8 şi 6, 2-5) şi cele patru coarne (cap. 1, 18-21). Anticristul însuşi, adică preşedintele acestei instituţii mondiale, este prezentat prin călăreţul respectiv care ţine frâiele în mâini pentru a determina evenimentele religioase şi lumeşti după voia lui.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: