EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: ‘Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legaţi la râul cel mare Eufrat!’ şi cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.” (vers. 13-15).

Eufratul, de care sunt legaţi cei patru îngeri până la timpul respectiv, curge prin Irak-ul de astăzi. De acolo, unde a luat naştere omenirea, unde se aflau paradisul şi multe oraşe cunoscute ca Babilonul, Haran, Ur din Caldeea, Ninive şi altele, se va ridica oştirea aceasta mare, nepământeană, care iese din adânc pentru a ucide a treia parte din oameni. Pentru că este vorba despre o acţiune mondială, în cap. 7 sunt arătaţi cei patru îngeri în cele patru colţuri ale pământ ului. Aici suntem îndrumaţi exact înspre locul unde îşi va avea începutul această distrugere a omenirii. În ziua cea mare a lui Dumnezeu se va ridica de acolo şi oştirea pământească (Apoc. 16, 12-16).

Celor patru îngeri le-a fost poruncit în cap. 7 să nu producă nici o pagubă până când va avea loc pecetluirea. Ei vor fi dezlegaţi în timpul trâmbiţei a şasea pentru a omorîa treia parte din oameni. La Dumnezeu este stabilit totul pe an, lună, zi şi oră, aşa cum se spune în textul biblic.

Oştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi; le-am auzit numărul. şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele cailor erau ca nişte capete de lei, şi din gurile lor ieşea foc, fum şi pucioasă. A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa, care ieşeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete, şi cu ele vătămau.” (vers. 16-19).

Sarcina acestor fiinţe demonice este de a ucide a treia parte din oamenii aceştia chinuiţi mai înainte. Pentru faptul că în vremea respectivă nu va mai exista har, oamenii nici nu se mai pot pocăi faţă de Dumnezeu. Ei sunt lăsaţi în voia soartei pe care şi-au ales-o şi trebuie să suporte consecinţele.

Ceilalţi oameni care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ...” (vers. 20).

Cum a fost în primele patru urgii trâmbiţate, în care au fost lovite de judecata aceea o treime din toate o treime din pământ, din pomi, din iarbă; o treime din mare şi din ceea ce trăia în ea; o treime din ape; o treime din soare, din lună şi stele astfel va fi în trâmbiţa a şasea lovită o treime din omenire.

Nu este permis să se răstălmăcească aceste texte biblice în legătură cu asuprirea iudeilor, şi cu atât mai puţin cu cât iudeii pecetluiţi, cum este spus clar în trâmbiţa a cincea, nu au voie să fie atinşi. Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să fie crezut şi lăsat aşa cum este. În textul despre trâmbiţa a şasea este vorba despre o treime din oamenii de pe pământ ; la numărul de astăzi de 6 miliarde sunt deci 2 miliarde. După cum a fost deja prezentat, trâmbiţele de judecată vor cădea în ultima perioadă a judecăţii, după răpirea Bisericii-Mireasă, şi chiar după pecetluirea celor 144.000. Aşa o mărturiseşte Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: