EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În a doua jumătate a acestui capitol, sunt descrise două secerişuri diferite. Primul, de la vers. 14-16, îi cuprinde pe cei mântuiţi în Hristos: „ Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită. şi un alt înger a ieşit din Templu, şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: ‘Pune secera Ta şi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământ ului este copt.’ Atunci Cel ce şedea pe nor, şi-a aruncat secera pe pământ . Şi pământul a fost secerat.

Fiul omului de pe norul alb este Domnul Isus Hristos. Ioan Botezătorul a spus referindu-se la seceriş: „... Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge .” (Mat. 3, 12; Luca 3, 17). Grâul Lui şi-l va strânge la sfârşitul timpului de har în grânarul Lui. Fiul omului a vorbit într-o pildă despre Sine ca bob de grâu, care trebuia să cadă în pământ şi să moară, pentru ca în felul acesta să aducă mult rod din aceeaşi sămânţă. „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ , nu moare, rămâne singur: dar dacă moare, aduce multă roadă.” (Ioan 12, 24).

Sămânţa dumnezeiască ajunge la creştere, iar la sfârşit la coacerea deplină. „Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic; şi când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerişul.” (Marc. 4, 28-29).

Fiul omului a semănat această sămânţă bună: „Cel ce seamănă sămânţa bună, este Fiul omului. Ţarina este lumea; sămânţa bună, sunt fiii Împărăţiei; neghina, sunt fiii Celui rău.” (Mat. 13, 37-38).

EL este Acela care pune secera împreună cu îngerii (Mat. 13, 39), va aduna recolta şi îi va lua pe ai Lui la Sine. LUI i s-a strigat: „Pune secera Ta şi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământ ului este copt.” (Apoc. 14 15). La prima înviere se va arăta clar că gloata întâi lor născuţi, aleşii Lui, vor fi transformaţi pe deplin în chipul Fiului lui Dumnezeu (1. Ioan 3, 2).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: