EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În vers. 17-20 ne este relatat despre un alt seceriş, care va avea loc în via pământ ului. „Şi din Templul, care este în cer, a ieşit un alt înger, care avea şi el un cosor ascuţit. şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar, şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: ‘Pune cosorul tău cel ascuţit, şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.’ şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ , a cules via pământ ului, şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii .

Cine citeşte textele paralele, va constata că la evenimentul descris aici, este vorba despre efectul mâniei lui Dumnezeu, care ajunge la apogeu în ultima luptă împotriva puterilor duşmane Israelului. Proorocii din Vechiul Testament şi apostolii din Noul Testament au vorbit despre aceasta. Cuvintele-cheie de la acest cules sunt "teasc" şi "răzbunare".

Domnul nu este bucuros de acest cules. Este vorba despre omenirea decăzută de la Dumnezeu care se răzvrăteşte împotriva Lui. Comparaţia cu alte texte biblice clarifică faptul că Dumnezeu lichidează omenirea care Îi este duşmană, înainte de a veni împărăţia de o mie de ani. Cum sunt aruncaţi strugurii în teasc pentru a fi storşi, aşa vor fi aruncaţi oamenii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeul dragostei, al harului şi al mântuirii devine atunci Dumnezeul mâniei şi al judecăţii, care zice: „A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti ...” (Deut. 32, 35).

În Isaia 63, 2 El este întrebat: „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii, şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc? - Eu singur am călcat în teasc, şi nici un om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea, şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele, şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. Căci în inima Mea era o zi de răzbunare, şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute, şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijinească; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor, şi urgia Mea M-a sprijinit! Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea, şi le-am vărsat sângele pe pământ.” (vers. 2-6).

Domnul va răcni de sus; din Locaşul Lui cel Sfânt va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva locului locuinţei Lui; va striga, ca cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământ ului. Vuietul ajunge până la marginea pământ ului; căci Domnul Se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi, şi dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul.” (Ier. 25, 30-31).

În proorocul Ioel, citim la fel despre ziua aceasta a judecăţii lui Dumnezeu cu omenirea fără Dumnezeu. „Să se scoale neamurile, şi să se suie în valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea să judec toate neamurile de primprejur. Puneţi mâna pe secere, căci secerişul este copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele, căci linurile (teascurile) sunt pline, şi tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor! ” (Ioel 3, 12-13).

În diferite texte biblice citim despre lucrurile care se vor întâmpla în ziua răzbunării, lucruri care au fost anunţate deja în proorocul Isaia cap. 61, 2 odată cu anul îndurării Domnului. Dumnezeu a vrut să cuprindă omenirea creată de El în planul Său de mântuire ca ea să aibă parte de acesta. Pentru că El însuşi este veşnic, trebuia ca şi planul Lui să treacă peste timp până în veşnicii. Cine se pune cu intenţie, cu o împotrivire interioară explicită împotriva lui Dumnezeu, Creatorul, şi împotriva Domnului, Răscumpărătorul, nu va avea loc în desăvârşire, când va fi restabilită armonia deplină între Dumnezeu şi omenire. Împăcarea lui Dumnezeu cu omenirea în Hristos este astfel o condiţie personală necesară şi trăită, pentru a trăi veşnic împreună cu El.

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: