EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În cei patruzeci de ani de slujbă ca predicator şi ca lucrător în „ Via Domnului ”, am trăit conducerea minunată a Duhului Sfânt de nenumărate ori. Dar la scrierea acestor teme grele şi importante, ca niciodată mai înainte, am văzut direct şi de repetate ori ce înseamnă în practică când este scris: „ Duhul cercetează totul ...” şi „ Duhul vă va conduce în tot adevărul şi vă va descoperi lucrurile viitoare”. S-a întâmplat de multe ori ca Duhul lui Dumnezeu să-mi dăruiască lumină şi să-mi arate legăturile pe care eu nu le-am văzut până acum şi nu le-am ştiut.

Cu o mulţumire adâncă şi o uşurare simţitoare am trăit desăvârşirea manuscrisului. Mă simt de parcă Duhul lui Dumnezeu a găsit linişte în mine şi mi-a luat o povară grea, după ce mi-am îndeplinit răspunderea şi pot să-i dau poporului lui Dumnezeu această moştenire importantă a Cuvântului Lui profetic descoperit. Pregătirea acestei prezentări a fost cea mai mare sarcină şi provocare în faţa căreia am fost pus în slujba mea înaintea Domnului. Dar acum am impresia că Dumnezeu priveşte în jos cu plăcere. Acum, la sfârşitul celor şapte epoci ale Bisericii i-a plăcut Domnului, căpeteniei înalte şi preamărite a Bisericii Lui, să descopere întreaga Lui hotărâre, cum a descoperit-o proorocilor şi apostolilor. Această prezentare este sigură şi precisă.

Cine vrea să mă acuze că sunt nemilos şi fără dragoste, judecă omeneşte. Ce ar vedea Dumnezeu şi eu mai cu plăcere, decât să fie numai soare în domeniul duhovnicesc. Dar totuşi nu este aşa. Eu vă rog să mă neglijaţi pe mine ca unealtă şi purtător de Cuvânt al lui Dumnezeu, şi să vă adresaţi Lui, celui ce poartă răspunderea pentru întregul cuprins al Cuvântului Său. Un mesager nu poate face nimic pentru mesaj, el trebuie să îl dea mai departe. Domnul însuşi a condamnat anumite lucruri în Cuvântul Său, pentru că nici nu erau de la El şi nici nu puteau rezista înaintea Lui. Cine vrea să se judece cu El? Adevărul dumnezeiesc este foarte tăietor şi la început doare, dar are un efect vindecător.

În cartea „Creştinismul tradiţional ...” am prezentat adevărurile de bază în vestirea Evangheliei şi învăţăturile fundamentale biblice ale Bisericii noutestamentare şi la fel am scos în evidenţă planurile ascunse din istoria bisericii şi dezvoltarea acestora. În această publicaţie este vorba despre redarea textului tainic din Apocalipsa într-o vorbire clară şi biblică. De la început a fost valabil principiul Domnului nostru, de a folosi pilde simbolice. Dar adresându-se ucenicilor Lui, a spus: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor.

Tot ce vine de la Dumnezeu noi o primim prin descoperirea Duhului, şi mintea noastră este deschisă pentru Scriptură văzând astfel împlinirea şi realizarea ei. Acesta este timpul pentru descoperirea deplină şi definitivă a tuturor tainelor care sunt în Cuvânt.

În istoria bisericii, începând de la primii creştini până în ziua de astăzi, nici o mişcare nu a reuşit străpungerea deplină a Apocalipsei lui Isus Hristos. Răscumpărătorul a rămas piatra de poticnire şi stânca de împotrivire, ceea ce oamenii ziditori spirituali nu au putut-o încadra corect. Ei nu au reuşit să-l recunoască pe Anticrist şi să lumineze aceasta cu ajutorul Scripturii. În ceea ce-l priveşte pe el, există două păreri principale: unii învaţă că el a apărut deja în timpul apostolilor; ceilalţi cred că va veni când va. Unii îl caută la iudei, alţii la arabi, etc.

Ioan, ca ucenicul cel mai iubit de Isus, scrie foarte clar că Anticristul va veni, dar că acum s-au ridicat mulţi anticrişti (1. Ioan 2, 18). Ambele sunt corecte. Biserica anticreştină există din primele generaţii creştine lângă Biserica adevărată. Dar în ultima perioadă, când Satana întră în omul păcatului, Anticristul se descoperă nu numai ca „ prooroc mincinos”, ci şi ca „ fiară ”. Prezentarea deschisă a semnelor acestei instituţii şi a conducătorului ei, este de cea mai mare importanţă pentru timpul sfârşitului. După cum am putut vedea personal la scrierea acestei cărţi, Duhul Sfânt a pus un preţ foarte mare şi a lăsat ca lumina să lumineze din toate părţile.

În ceea ce priveşte felul prezentării, eu mi-am luat Cuvântul apostolului Pavel pentru mine: „ ... n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită.” (1. Cor. 2, 1-5), şi la fel şi fraza reformatorului şi traducătorului Bibliei Martin Luther: „ Gramatica nu are voie să stăpânească asupra descoperirii, ci ea trebuie să-i slujească.

Aşa cum Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său, astfel să vegheze şi asupra împlinirii Cuvântului Său. Această prezentare atotcuprinzătoare să fie sfinţită de Domnul şi Răscumpărătorul nostru, Isus Hristos. EL însuşi să binecuvânteze şi să vorbească cu ai Lui în timp ce citesc. Dumnezeului veşnic credincios să-i fie adusă slava acum şi în veci: „ ... Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui. ” (Ef. 1, 17b). Amin!

Krefeld, martie 1995

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: