EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Apocalipsa - o carte cu sapte peceti?

În această prezentare vom cerceta în mod deosebit planul în timp al Bisericii noutestamentare şi vom folosi pasaje din Sfânta Scriptură care ne vor oferi un tablou clar asupra evenimentelor ce se desfăşoară în timpul respectiv. Centrul de greutate al temelor se află în ultima carte profetică a Bibliei, în «Apocalipsa» (Descoperirea). Cuvântul profetic conţine simboluri care, de fapt, sunt greu de înţeles. Mulţi cercetători şi învăţători ai Bibliei au lăsat din cauza aceasta totul la o parte, iar alţii şi-au exprimat propriile lor gânduri despre această carte. Literatură într-adevăr actuală explicatoare, echilibrată „la zi”care să corespundă cu desfăşurările progresive, nu a existat până acum.

De fapt nici nu a fost posibil acest lucru, pentru că numai prin împlinirea evenimentelor prezise în Sfânta Scriptură, pot fi recunoscute, văzute, înţelese şi rânduite anumite desfăşurări. Prima şi ultima generaţie a cronologiei creştine au fost evidenţiate în mod deosebit în profeţia biblică. Tot respectul Îi revine Dumnezeului Atotştiutor, pentru că El a permis ca desfăşurarea lucrurilor să fie scrisă dinainte. Pentru o vedere generală mai bună, vom trata pe rând fiecare capitol din Apocalipsa şi vom apela la textele corespunzătoare din toată Sfânta Scriptură pentru contextul respectiv.

Prezentările sunt scurte, dar sunt suficiente pentru a deschide cititorului interesat intrarea în planul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să-i dăruiască fiecărui cercetător sincer, înţelegerea corectă şi descoperirea, pentru a cuprinde textul descoperirii. Ferice de toţi acei care citesc Cuvântul inspirat prin Duhul şi înţeleg prin Duhul, căci Duhul lui Dumnezeu cercetează totul (1. Cor. 2, 10-16).

Cuprins
 1. Cuvânt înainte
 2. Introducere - „Ziua Domnului”
 3. Descoperirea lui Isus Hristos, aşa cum a primit-o Ioan
 4. Salutul de binecuvântare către cele şapte Biserici
 5. Evenimentul de neuitat
 6. Cele şapte mesaje ale Domnului înviat
  Prima scrisoare deschisă
 7. A doua scrisoare deschisă
 8. A treia scrisoare deschisă
 9. A patra scrisoare deschisă
 10. A cincea scrisoare deschisă
 11. A şasea scrisoare deschisă
 12. A şaptea scrisoare deschisă
 13. Privirea înspre cer
 14. Cartea tainică cu cele şapte peceţi
 15. Deschiderea peceţilor
 16. Pecetea întâ
 17. Pecetea a doua
 18. Pecetea a treia
 19. Pecetea a patra
 20. Pecetea a cincea
 21. Pecetea a şasea
 22. Pecetluiţii dintre iudei
 23. Gloata nenumărată din necazul cel mare
 24. Pecetea a şaptea
 25. Trâmbiţa a cincea - prima durere
 26. Trâmbiţa a şasea - a doua durere
 27. O vedenie: cărticica deschisă
 28. Ioan mănâncă acea cărticică dulce-amară
 29. A doua vedenie:
 30. Trâmbiţa a şaptea Bucuria biruinţei în cer
 31. Femeia învăluită în soare
 32. Aruncarea definitivă a balaurului din cer pe pământ
 33. Retrospectivă a vedeniilor lui Daniel în legătură cu Apocalipsa
 34. Fiara cu şapte capete din marea popoarelor
 35. Fiara din pământ
 36. Semnul tainic al fiarei
 37. Mielul şi cei 144.000 de pecetluiţi
 38. Evanghelia veşnic valabilă şi cele trei chemări îngereşti
 39. Marele seceriş al grâului de la sfârşitul timpului de har
 40. Marea culegere a viei pământului
 41. Ameninţarea celor şapte potire
 42. Cele şapte potire ale mâniei:
 43. Trinitatea satanică:
 44. Femeia care şade pe fiară
 45. Distrugerea Babilonului celui mare
 46. Bucuria din cer asupra distrugerii Babilonului
 47. Ultima luptă o hotărăşte însuşi Domnul
 48. Legarea Satanei
 49. A doua înviere şi judecata de apoi
 50. Vestirea unui cer nou şi a unui pământ nou
 51. Descrierea noului Ierusalim
 52. Râul vieţii şi pomii vieţii
 53. Ultima avertizare pentru credincioşi
 54. Anexă
 55. Cuvânt de încheiere
 
Adrese similare: