EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Rezumat video - iulie 2008

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un week-end binecuvântat şi-I suntem foarte mulţumitori Domnului, care-Şi cheamă poporul afară din toate naţiunile sau seminţiile şi chiar din toate religiile, ca să formeze Biserica Mireasă în aceste zile de pe urmă. Credeţi voi că revenirea Domnului nostru este iminentă? Semnele timpului de sfârşit vorbesc o limbă foarte clară. Trebuie doar să privim la Israel şi apoi la toate celelalte naţiuni Ceea ce a profeţit Domnul nostru în Matei 24 şi în versetele paralele din evanghelii şi de asemenea, ceea ce au profeţit apostolii şi profeţii - totul ajunge la împlinire în vremea noastră.

Înţelegem apoi că este o profeţie principală în Scripturi, care spune că înainte ca timpul harului să se încheie, la sfârşitul zilei mântuirii, înaintea zilei Domnului cea mare şi înfricoşată - Dumnezeu însuşi a promis „ vi-l voi trimite pe profetul Ilie să aşeze din nou toate lucrurile, să întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu la părinţii apostoli, aducând Biserica nou testamentară la starea în care era la început ” - aceleaşi învăţături, aceiaşi practică. Şi cum am spus-o eu de multe ori, ultima predică trebuie să fie ca şi prima şi ultimul botez trebuie să aibă loc în acelaşi fel ca şi primul. Noi credem toate versetele.

Şi prieteni, daţi-mi voie s-o spun chiar acum: vă rog să nu vă pierdeţi vremea, să nu rămâneţi în învăţăturile care au fost date de-a lungul generaţiilor dar care nu se găsesc în Scripturi. Nu vreau ca de fiecare dată să intru în aceste subiecte, dar este foarte important să ştim că Dumnezeu a trimis în vremea noastră un profet făgăduit, ca să ne reaşeze mai întâi în învăţăturile biblice despre Dumnezeu, despre botez, despre cina Domnului, ca să ne întoarcă la modelul apostolic, la început.

Apoi, dacă privim în lumea religioasă, toţi rămân în sisteme şi învăţături tradiţionale, întorcându-se la conciliul de la Niceea sau la cel de la Calcedon. Dar, prieteni, ce-am a face eu cu vreun conciliu sau cu vreo dogmă? Dacă eu cred în Isus Hristos, dacă Cuvântul lui Dumnezeu este pentru mine ceea ce a fost pentru toţi credincioşii, atunci eu nu mă întorc în sec. III sau IV - eu mă întorc la început; trebuie s-o fac - şi nu-mi cer scuze pentru asta. Deci, dacă oamenii se mai găsesc în învăţături tradiţionale despre Dumnezeire şi, fraţi şi surori, unele învăţături sunt blasfemii. Gândiţi-vă o clipă, învăţătura care s-a propagat de la conciliul de la Niceea din 325, că Dumnezeu există în trei persoane individuale, egale, care-şi pot vorbi una alteia, care pot hotărîce să facă, cărora li se aduce închinare - această învăţătură nu se găseşte în Biblie. Acei „ domni ” erau păgâni, sau duşmani ai Israelului. Ei şi-au format un dumnezeu şi toate bisericile de astăzi cred în acest dumnezeu format de ei: un dumnezeu care există în trei persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dar Biblia nu spune asta. Şi învăţătura lor mai spune că înaintea începerii timpului, Dumnezeu l-a născut pe Fiul. Aşa ceva nu se găseşte în Biblie.

Prieteni, nu vreau să vă irosesc timpul, dar vă spun direct: vă rog cercetaţi Scripturile. Chiar în ceea ce priveşte botezul, cât de clare sunt cuvintele Domnului nostru, ca aceia care cred să fie botezaţi în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, nu în trei nume - într-un Nume. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc, care s-a descoperit în singurul Său Fiul zămislit, Domnul Isus Hristos Mântuitorul nostru, şi în Biserică s-a descoperit prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi - acelaşi Dumnezeu, un singur Nume: Domnul Isus Hristos. Şi toţi credincioşii, în Fapte 2, Fapte 8, Fapte 10, Fapte 19, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Dar tradiţia face ca toate bisericile să meargă mai departe cu formula trinitară. De ce?

Iubiţi fraţi şi surori, a venit vremea să spunem adevărul, să predicăm adevărul, iar voi trebuie să vă decideţi.

Dar acum, în Fapte 20 citim despre apostolul Pavel care a vestit tot planul lui Dumnezeu. El a fost un om chemat într-un mod divin, cu o însărcinare şi în consecinţă cu o răspundere. Acelaşi lucru se aplică şi fratelui Branham. Dragilor, în urmă cu 50 de ani în 1958 Domnul mi-a deschis ochii duhovniceşti ca să-l recunosc pe fratele Branham şi slujba lui. În 11 iunie 1958, în Dallas Texas, el mi-a spus: „ Frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj ” . Deci, am în urmă 50 de ani de când predic adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, de când am recunoscut slujba fratelui Branham - un om trimis de Dumnezeu în vremea noastră ca Ioan Botezătorul la începutul Noului Testament. Un om trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să pregătească calea şi să aducă laolaltă Mirele şi Mireasa. Acelaşi lucru se întâmplă acum. Fratelui Branham i s-a spus în 11 iunie 1933 că este trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos, ca să ne întoarcă la Cuvânt şi la modelul biblic.

Fraţi şi surori, de 50 de ani vestesc acest Mesaj şi am în urmă 136 de ţări pe care le-am vizitat personal, şi în multe din acestea am fost de mai multe ori. În încheiere spun doar atât: revenirea lui Isus Hristos este foarte aproape. Timpul chemării afară a sosit, şi oricine are ureche de auzit, să asculte ce spune Duhul bisericilor. Şi Domnul nostru a spus „ Oile Mele ascultă glasul Meu ” .

Dacă doriţi să ştiţi mai multe, ne puteţi contacta. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Amin.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
 
Adrese similare: