EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Cel ce este în voi - Seria 9 nr 5 - 10 noiembrie 1963 - WMB

Mulţumesc. Domnul să vă binecuvânteze. Să mai rămânem un moment în picioare pentru rugăciune. Să ne aplecăm capetele acum şi toţi care doresc să fie amintiţi în această rugăciune ridicaţi mâinile voastre şi spuneţi: „ O, Dumnezeule, este vorba despre mine.

Dumnezeule sfânt şi îndurător, noi aducem aceşti oameni cu cererile pe care le au înaintea Ta. Ei au cerut să fie amintiţi. Doamne, şi mâinile mele sunt ridicate. Eu Te rog, îndură-te de noi. Tu cunoşti necazurile noastre. Noi dorim să ne rugăm aşa cum ne-ai învăţat Tu: „ vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.

Tată, noi ne rugăm în această seară pentru har şi pentru libertatea duhului, pentru ca noi să fim în stare să aducem oamenilor adevărul Evangheliei. Noi credem că acesta este mesajul ceasului pentru biserica Ta. Doamne, noi ne rugăm ca şi noi să fim o parte a bisericii care trebuie chemată afară în ziua de pe urmă. Tată, dacă noi nu avem încă parte de aceasta, atunci descoperă-ne ce trebuie să facem pentru ca să devenim o parte din aceasta, şi dă-ne har şi putere în ceasul încercării care vine peste toţi locuitorii pământului. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt, ca El să ne conducă şi să ne călăuzească, astfel ca la sfârşit noi să putem veni în pace la Tine, în viaţa veşnică, pe care au aşteptat-o credincioşii încă de la începutul timpului. Ajută-ne, Doamne. Noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin. Puteţi să vă aşezaţi.

Eu sunt cu adevărat mulţumitor pentru prioritatea de a fi în această seară aici şi pentru harul lui Dumnezeu care ne-a fost dăruit prin Isus.

În ceea ce priveşte mesajul din această dimineaţă, doresc ca fiecare să-l înţeleagă exact. Eu nădăjduiesc înaintea lui Dumnezeu că încă nu este timpul acela. Dar mesajul este adevărat. Mesajul este adevărat. Cândva va fi aşa, dacă acum nu este acel timp. Aşa arată, ca şi cum ar fi venit timpul, de aceea am simţit ca şi Pavel atunci, care zicea: „ Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu ”, tot ce trebuia să se împlinească.

Îmi pare rău de un lucru pe care l-am spus azi dimineaţă. Eu am amintit numele unui frate, despre care eu cred că este în confuzie. Nu trebuia să fac acest lucru. Eu nu pomenesc niciodată numele cuiva. Dacă această înregistrare ajunge în mâinile lui, doresc să-l caut şi să vorbesc cu el, căci eu cred că fratele este un bărbat mare şi bun, care a predicat chiar aici la amvon; este fratele Du Plessis. Eu nu am avut de gând să pomenesc numele lui. Am fost aşa de îngrijorat de mesaj, îndeosebi de faptul că dacă „ acum ar fi deja timpul? ” ; atunci eu am numit numele fratelui. Aceasta, de fapt, nu o fac niciodată. Îmi pare rău că am făcut-o. Eu îl iubesc pe fratele David Du Plessis. El este fratele nostru şi cred că un astfel de bărbat înţelept ca el ar trebui să fie mai învăţat în Scriptură.

Eu vă spun despre ce este vorba. El a vorbit odată pentru mine în adunări. El a predicat chiar de la acest amvon sau în capela veche. Fratele lui, Justus, a fost traducătorul meu în Africa de Sud, unde eu mă întorc. Ei provin dintr-o familie bună - o familie de penticostali. El este o persoană bună. Eu cred că David a fost odată preşedintele Adunărilor Penticostale Mondiale, la Conferinţa Penticostală Mondială. El a fost unul dintre preşedinţi. Mai târziu a venit în SUA, şi s-a mutat în Texas la fratele Gorden Lindsay. Atunci el a început să predice în diferite oraşe.

Dar eu m-am referit la faptul că fratele nostru scump a făcut greşeala, aşa cum mi se putea întâmpla mie şi oricui altcuiva, că el a început să se ocupe cu lucruri mari şi oameni mari. El a vorbit de Universitatea Princeton şi acele locuri, unde a fost invitat. El s-a gândit că face bine. O astfel de bucurie! Dar nu numai el, ci şi oamenii de afaceri ai Evangheliei depline, care susţin adunările mele pe plan mondial. Eu îi iubesc pe aceşti oameni, dar cu siguranţă eu nu sunt de acord cu ei în aceste principii. Ei au părăsit principiile cu care au început, şi acum ajung la fel ca şi oricare altă organizaţie. Motivul este că ei nu încearcă să rămână penticostali, ci sunt ocupaţi să-i amestece pe penticostali cu toţi ceilalţi.

Fratele Du Plessis, un astfel de bărbat bun, ar trebui să cunoască destul Scriptura încât să ştie că atunci când vede fecioarele neînţelepte încercând să cumpere ulei, timpul a trecut. Înţelegeţi? Când a venit ea să cumpere untdelemn, nu mai era. Ea a spus: „ Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru ” , bisericii, dar ea nu L-a primit. Ea poate să sară în sus şi-n jos, să vorbească în limbi şi orice altceva, dar conform Cuvântului lui Dumnezeu ea nu L-a primit. Ele erau afară în întuneric, unde a fost plânsul şi scrâşnirea dinţilor, după ce mireasa aleasă a intrat înăuntru. Fecioarele înţelepte au avut ulei în lămpile lor.

Eu cunosc un alt bărbat şi ştiu ce s-a întâmplat de curând. Se întâmplă ca aceşti oameni buni să capteze atenţia oamenilor - voi ştiţi la ce mă refer. Atunci ei se gândesc imediat că Dumnezeu este cel care călăuzeşte astfel. Dar deseori Satana face aceasta.

Isus a avut posibilitatea să vină înaintea lui Irod; El a avut posibilitatea să vină înaintea multora şi s-a dorit ca El să fie ca o atracţie. Aceasta încearcă ei să facă cu Rusaliile. Penticostalii au ieşit din aceste lucruri, pentru a fi diferiţi. Dar aşa cum un câine se întoarce la vărsatul lui şi un porc în mocirlă, aşa se întorc ei iarăşi şi merg acum în Consiliul Ecumenic. Este îngrozitor. Este o ruşine.

Dumnezeu să mă ţină mic şi smerit, pentru ca El să-şi poată descoperi adevărul Său. Vedeţi, eu nu vreau să fac niciodată acest lucru. Nu-mi trebuie strălucirea acestei lumi. Lăsaţi-mă să merg pe calea pe care merg cei puţini şi neînsemnaţi ai Domnului. Lăsaţi-mă să rămân cu Cuvântul.

Pentru că vorbim despre Consiliul Ecumenic şi unirea cu Vaticanul: credeţi voi că se vor uni pe baza Cuvântului? Ei ar putea s-o facă în organizaţie, dar nu pe baza Cuvântului. Astfel nu există nimic cu care s-ar putea face compromis. O organizaţie - ele sunt toate la fel. Toate sunt la fel. Ele corespund întru totul: mama şi fiica. Dar dacă este vorba de acest Cuvânt, atunci trebuie să mă ridic împotriva metodiştilor, baptiştilor, prezbiterienilor, tot aşa cum o fac împotriva catolicismului, căci conform acestui Cuvânt ele sunt mamă şi fiică. Eu sunt credincios Cuvântlui, şi anume fiecărui Cuvânt.

Acest frate iubit - el şi soţia lui îmi sunt prieteni foarte apropiaţi. Mulţi dintre voi au văzut ziarul în care... Cum de acest bărbat iubit şi trimis de Dumnezeu i-a permis soţiei lui să-şi tundă părul aşa încât cineva să-i spună că arată ca Jaqueline Kennedy. Ce este? Ea este tot timpul în legătură cu acest soi de oameni, iar în cele din urmă Dacă un bărbat bun îşi ia o soţie rea, ori ea devine o soţie bună, ori el un bărbat rău. Arată-mi cu cine ai legătură, şi îţi voi zice cine eşti. Cine se aseamănă se aduna. Ţineţi-vă departe de toate aceste lucruri strălucitoare.

Acum câteva zile ne-am coborât într-o mină în munţii din Arizona cu fratele Sothmann care şede aici, în apropiere de graniţa cu Mexicul. Acolo am dezgropat o piatră care arăta ca aurul. Dar o poţi deosebi de aur numai prin faptul că străluceşte mai tare ca aurul. Sclipea, însă aurul nu sclipeşte, ci are o reflectare caldă. Piatra aceasta se numeşte „ aurul prostului. ” Nu valorează nici măcar cât stânca în care se găseşte. Se numeşte „ pirită de fier ” . Eu cred că oamenii de ştiinţă presupun că apa şi acizii n-au intrat destul de adânc, încât s-o întărească şi s-o facă aur. Aceasta străluceşte mai tare, dar nu conţine materialele chimice. Tot aşa este şi cu o mare parte din pretinsa creştinătate: Străluceşte ca Hollywood-ul. Dar biserica este înflăcărată cu Evanghelia.

Acum, Billy tocmai mi-a arătat O soră de aici a fost aşa de cumsecade şi a cumpărat ziarul Life cu poza celor şapte îngeri şi mi l-a trimis. Aceasta este fotografia. Dacă observaţi, când norul a început să se ridice, după ce cei şapte îngeri şi-au adus mesajul, s-au format într-o piramidă, exact aşa cum v-am zis cu trei luni înainte, înainte ca să se întâmple. Este aşa? Voi vă amintiţi de aceasta, că un înger m-a impresionat, el a avut aripile întinse lateral înapoi. Eu am zis: „ El şi-a avut capul ridicat, de parcă ar fi vrut să vorbească. ” Aţi văzut voi aici aripile? Acolo este îngerul, exact aşa cum a fost spus.

Numai Dumnezeu poate să facă aceasta. Mai este aici o fotografie de la o femeie. Prin darul deosebirii s-a zis: „ Această persoană este umbrită de moarte. Este o umbră neagră. ” Câteodată se spune: „ Acesta el a spus-o doar aşa. ” Vedeţi, aceştia sunt oamenii care nu pot să meargă tot drumul; ei nu pot să vadă aceasta. Ei pot să se bucure cu voi, ei pot să vorbească cu voi, dar când este vorba să se creadă totul cu tot sufletul, atunci ei nu pot s-o facă. Dar vedeţi, dacă Dumnezeu este acolo şi spune adevărul, atunci se întâmplă acum pentru ultima dată în istorie. Acesta este sfârşitul istoriei omenirii. Istoria se încheie. Într-o zi, timpul nu va mai fi. Dumnezeu o confirmă duhovniceşte şi prin ştiinţă. Când eram copil am spus deja: „ Este un Stâlp de lumină care arată ca o stea.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
  10. Pagina 19-20
 
Adrese similare: