EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Ce este atracţia de pe munte? - Seria 10 nr 7 - 25 iulie 1965 - WMB

Să ne aplecăm capetele: Dumnezeul şi Tatăl nostru, aceasta este rugăciunea noastră sinceră, văzând tot ce faci Tu în acest timp pentru poporul Tău. De aceea, Te rugăm pe Tine, Doamne, lasă-ne să credem, simplu să credem, că adevărul este cuprins în Cuvântul scris, pe care ni l-ai dat. Îngăduie, Doamne, aceste lucruri.

În seara aceasta vrem să-Ţi mulţumim pentru că ai dat lumină asupra Scripturii în adunarea de dimineaţă. De aceea, ne rugăm, Doamne, să confirmi Cuvântul Tău ca fiind Adevărul, în rândul de rugăciune. Noi ne rugăm pentru toate comunităţile şi adunările din toată ţara care s-au strâns pentru a auzi mesajul, de la Coasta de Vest, din Munţii Arizona, din Câmpiile Texasului, până spre Coasta de Est, ori de unde s-ar fi adunat în ţară. Poate să fie o diferenţă de timp de câteva ore, Doamne, totuşi, în seara aceasta suntem adunaţi în unitate, ca credincioşi care aşteaptă venirea lui Mesia. Noi ne rugăm, Tată ceresc, ca Tu să-L trimiţi cât de curând pentru Biserica Ta. Te rugăm acest lucru în Numele Domnului Isus. Amin!

Vă puteţi aşeza.

Salutări creştine tuturor celor ce sunteţi prezenţi în seara aceasta. Regret că trebuie să stăm atât de înghesuiţi, căci sala este atât de plină încât abia mai putem respira. Sunt atât de mulţi oameni, încât nici instalaţia de ventilaţie nu mai ajută. Dacă încăperea ar fi normal populată, această instalaţie v-ar îngheţa, dar acum instalaţia funcţionează din plin şi totuşi fiecare trebuie să-şi facă vânt cu ceva.

Noi trimitem salutul nostru fraţilor în Hristos, celor care ne ascultă de la Coasta de Est până la cea de Vest. Salutăm grupul fratelui Borders din San Jose. La fel, celor din munţi, la Prescott, Arizona, fratelui Mercier şi grupului său, care aşteaptă venirea Domnului acolo sus, le trimitem salutul nostru. La fel, celor adunaţi în Tucson, Houston, şi Chicago, care de asemenea aşteaptă venirea Domnului ; celor de pe Coasta de Vest, New - York şi Connecticut, şi grupurilor mari din această regiune. Aici nu am avea loc suficient pentru toţi, de aceea trebuie să le transmitem Cuvântul prin telefon. Salutul nostru se îndreaptă şi spre fratele junior Jackson şi grupul său din Clarksville, spre fratele Ruddell şi grupul său, care aşteaptă venirea Domnului . Noi, întruniţi acasă, în această capelă, suntem de asemenea în aşteptarea Domnului.

Mulţi dintre voi nu au luat parte, probabil, la slujba de dimineaţă, dar sunt convins că toţi vor primi această înregistrare. Cred că a fost cel mai direct mesaj către Biserică, de la predica „ Acesta este timpul, domnilor? ” Am simţit prezenţa Duhului Sfânt şi am fost condus să spun aceste lucruri. A fost un mesaj lung, dar m-am simţit călăuzit s-o fac; Domnul ne-a arătat din Cuvânt în ce moment trăim. Asiguraţi-vă că aţi înţeles aceste lucruri tainice care se petrec. Voi ştiţi că Biblia spune: „ Cel înţelept înţelege toate lucrurile.

Popoarele, oamenii devin tot mai înţelepţi, dar mai slabi. Gândiţi-vă că americanul atinge vârsta de mijloc în jurul vârstei de 20 de ani, mai slabi, dar mai deştepţi. În timpurile de odinioară, nu aveam avioane şi nici bombe atomice, dar oamenii trăiau mai mult. Noi devenim tot mai slabi, mai înţelepţi şi propria înţelepciune ne va distruge. Ne omorâm pe noi înşine. Nu Dumnezeu ne va distruge, ci propria înţelepciune. Întotdeauna a fost aşa şi aşa va fi.

Dacă va voi Domnul, duminica viitoare dimineaţa, vom fi din nou aici. Eu nu ştiu despre ce voi vorbi, dar mă încred în Domnul. Dacă Domnul va îngădui să trăim până atunci, şi dacă este voia Lui, avem intenţia ca duminică dimineaţa să aducem un nou mesaj, iar duminică seara să ne rugăm pentru cei bolnavi. Apoi trebuie să mă întorc în Arizona, să-mi aduc familia acasă şi copiii să poată merge din nou la şcoală. Veţi fi anunţaţi când vor avea loc viitoarele adunări, ora şi locul unde vom fi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi.

Eu ştiu că astă seară am început cu o întârziere de 15 minute. Aici, în Jeffersonville, este opt fără un sfert, pe Coasta de Est - nouă fără un sfert, iar pe Coasta de Vest - cinci fără un sfert. Aici soarele apune. Aş dori să vă vorbesc pe scurt, aşteptând să primesc ungerea Duhului Sfânt, iar pe urmă voi începe cu rândul de rugăciune.

Aş dori ca ascultătorii de aici sau din alte părţi să găsească un om sau un frate care are ungerea Duhului. Imediat ce vom începe să ne rugăm pentru bolnavi, aceştia să-şi pună mâinile peste cei din adunarea lor. Gândiţi-vă, Dumnezeu este omniprezent, El este pretutindeni! Oriunde v-aţi găsi, în Texas - California, Arizona sau ori unde aţi fi, puneţi mâinile peste bolnavi în momentul în care începem rugăciunea pentru ei. Sunt sigur că Dumnezeu va asculta rugăciunea şi va răspunde.

În ultima duminică, seara, în timp ce eram sub influenţa Duhului Sfânt, s-a întâmplat ceva deosebit. Luni de-a rândul, nu am mai avut un rând de rugăciune în care să fie activ darul deosebirii. Pleci pe baza unei făgăduinţe într-acolo, fără să ştii ce va face El. Trebuie să te supui şi să mergi în acel loc, aşteptând. EL este suveran, El face ce vrea. Pur şi simplu trebuie să stai şi să aştepţi, ca să vezi ce va face El. Apoi, deodată, simţi cum El te-a străpuns.

La sfârşitul adunării, în timpul rugăciunii, am văzut un om înalt şi cu chelie. Era foarte bolnav, dar nu ştiam cine este. La sfârşit de tot, mi s-a arătat un alt bărbat, aici pe platformă. Era cu capul aplecat şi părea să aibă mari dureri, ţinându-se cu mâinile de burtă. Credeam că ar fi primul om, respectiv al doilea, pentru care m-am rugat. Era chel şi cu capul aplecat, era mare şi şedea aplecat înainte. Pe urmă, m-am întors şi am văzut pe acest domn şezând în adunare. M-am întrebat unde este el şi nu-mi puteam da seama unde se află. Am simţit, vedeam omul în faţa mea, şi simţeam un curent din această direcţie. L-am privit pe fratele Neville şi pe ceilalţi doi, care şedeau acolo, dar nu erau ei. Mi-am zis: „ Omul se găseşte acolo, în sală, unde se află bazinul de botez. ” Ştiţi voi cine era? Fratele Shepherd. Motivul pentru care nu l-am putut recunoaşte era faptul că stătea cu capul aplecat şi se ruga. El credea că va trebui să moară. Acest gând îl urmărea de câteva săptămâni. Soţia lui i-a spus să-şi cumpere o pereche de pantofi. El răspunse: „ Nu mai am nevoie de ei, căci în curând nu voi mai fi aici.

Cu câteva zile în urmă, m-am întâlnit cu el în grădina fratelui Woods, strigând şi lăudând pe Domnul. El zicea: „ Eu pot mânca slănină, ouă, roşii şi tot ce doresc.

Smerit, el şi-a dat locul pentru altcineva, s-a aşezat în spate şi se ruga. Vedeţi, voi nu aveţi nevoie de un număr de ordine pentru rugăciune, trebuie să aveţi credinţă.

Nu ştiam dacă fusese vindecat sau nu, am continuat şi am spus: „ Un om se roagă, are o problemă. ” Cred că am spus: „ Sunt probleme cu stomacul şi el se roagă aici, în spate. Domnul Isus te vindecă! ” Mai mult n-am putut spune. Dar am simţit un curent, deoarece el se ruga. Puteam vedea, dar nu ştiam ce se întâmplă. Dar, dacă veţi vedea că vine un răspuns, care înseamnă: „ AŞA VORBEŞTE DOMNUL! ” , atunci oricine este conştient că nu eu vorbesc, ci El însuşi. Întotdeauna când zic: „ Domnul Isus te-a vindecat! ” este purul adevăr. „ El a fost străpuns pentru păcatele noastre şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

Dacă vi se spune prin „ AŞA VORBEŞTE DOMNUL! ” ce trebuie să faceţi şi ce se va întâmpla, atunci fiţi atenţi: aşa va fi. Dar dacă zic: „ Isus Hristos te tămăduieşte şi te vindecă! ” , credeţi, deoarece El a spus-o deja. Eu repet doar ce a spus El. Într-o viziune, repet ceea ce-mi arată El, pricepeţi aceasta? Acum să ne grăbim şi să intrăm în cercetarea Cuvântului. Eu ştiu că mulţi dintre voi trebuie să călătorească departe, chiar în seara aceasta. Eu mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze şi să vă ocrotească în drumul vostru.

Aş dori să deschid la Matei 21, şi să citesc versetele de la 1 la 11. Dacă nu aveţi Bibliile la voi, notaţi-vă! Voi toţi, care nu aţi auzit mesajul în dimineaţa aceasta, procuraţi-vă banda, dacă aveţi un magnetofon. Nu suntem de părere ca să oferim literatură spre vânzare. În marile adunări, se face cunoscut că există cărţi, dar nu spre vânzare (nu câştigăm nimic cu ele). Fratele Wayle este autorul. Omul care se ocupă cu benzile vă va lămuri că nici cu acestea nu facem comerţ. Principalul nu sunt benzile, ci mesajul.

Dacă cineva are de gând să scoată bani cu aceste lucruri, nu mai are voie să copieze nicio bandă. M-am interesat şi cred că benzile costă mai puţin de 5 dolari, între 3 şi 5 dolari, pentru cele mai lungi 4 dolari. M-am informat în legătură cu banda unui anumit predicator. Costa 9 dolari, iar predica dura între 20 şi 30 de minute. Din aceasta deduci că fratele Sothmann şi toţi cei care se ocupă cu benzile, nu se vor îmbogăţi. Ei câştigă doar atât cât să poată trăi. Nu le poţi cere s-o facă pe degeaba, căci ei trebuie să cumpere benzile. Aparatura este de asemenea foarte scumpă, costă aproximativ 10.000 de dolari. Despre această problemă vom mai vorbi, îi priveşte pe cei din conducere, eu nu am nimic a face cu aceasta.

Atenţia şi interesul meu sunt îndreptate doar asupra acestui mesaj. Acesta este acea „ A Treia Tragere ” şi este cel căruia trebuie să-i rămân credincios şi să-l urmez cu sfinţenie. V-am spus aceasta ca între timp să urmăriţi textul: Matei 21:1-11: „ Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici, şi le-a zis:Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată, şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.

Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: „ Spuneţi fiicei Sionului:Iată, Împăratul tău vine la Tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.

Ucenicii s-au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.

Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri de copaci, şi le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „ Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!

Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: „ Cine este acesta?

Este Isus, Prorocul, din Nazaretul Galileii ” , răspundeau noroadele.”

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
 
Adrese similare: