EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Căminul viitor al Mirelui si al Miresei - Seria 9 nr 8 - 2 august 1964 - WMB

Să rămânem un moment în picioare şi să ne plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu.

Tatăl nostru ceresc, suntem într-adevăr recunoscători pentru privilegiul de a fi astăzi aici, adunaţi împreună în Numele Domnului Isus. Te rugăm, iartă păcatele noastre, căci suntem aici ca să ne îndreptăm atenţia înspre lucrurile veşnice şi înspre viaţa care este dincolo de acest tărâm muritor. Te rugăm să ne arăţi Tu încotro să ne îndreptăm, ce trebuie să facem în viitor şi chiar şi în prezent pentru a câştiga locul acela care ne-a fost făgăduit. În ţară sunt mulţi bolnavi şi nevoiaşi care nu şi-au încheiat călătoria. Duşmanul nostru cel mare - nu doar al nostru, ci şi duşmanul Tău - a venit să-i împresoare şi să le pună capăt vieţii şi să-i trimită mai devreme în mormânt. Astăzi noi ne rugăm pentru ei, ca mila şi harul Tău, Doamne, să le prelungească zilele până la timpul sortit lor. Pe amvon se găsesc batiste şi pacheţele. Afară în holuri şi în jurul acestui loc sunt oameni pe paturi de campanie şi pe tărgi. Ei sunt bolnavi şi chinuiţi, iar cei ce stau în sală, abia au putere să stea în picioare. Oh, Dumnezeule veşnic binecuvântat, ascultă-ne rugăciunea în dimineaţa aceasta, prin sângele Domnului Isus. Noi nu privim la fărădelegea noastră, ci ştim că El a stat în locul nostru şi El este Acela care ne reprezintă în această rugăciune. Fiecare să fie vindecat spre slava Ta, Doamne. Binecuvântează aceste batiste. Atunci când vor fi puse peste bolnavi, fie ca aceştia să se vindece.

Acum Tată, dăruieşte-ne pâinea vieţii, Doamne, în timp ce aşteptăm serviciul minunat de vindecare care credem că va urma, ca să putem recunoaşte prin Cuvântul Tău ce trebuie să facem. Noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin

Unul dintre cele mai înalte privilegii ale mele este să fiu în casa lui Dumnezeu şi să vorbesc poporului Său. Ştiu că este înghesuială - şi eu am o lecţie foarte lungă. Sper să staţi cât se poate de bine până la încheierea mesajului. Eu nu v-aş strânge în astfel de adunări dacă nu aş crede că v-ar fi de folos. Apoi ştim de asemenea că nu mai avem prea mult timp pentru asemenea adunări pentru că ne apropiem de ceasurile de sfârşit. Şi eu vreau să răscumpăr fiecare clipă pentru Împărăţia Lui. Eu mă încred în Domnul Dumnezeul nostru că El ne va binecuvânta în timp ce suntem adunaţi.

Sunt atât de recunoscător să ştiu că am privilegiul să predic unor oameni despre care chiar şi păcătoşii - iertaţi, nu vreau să spun că aceşti oameni sunt păcătoşi - sunt oameni de afaceri care spun că voi sunteţi drăguţi. Ei vă apreciază. Asta înseamnă să fi sarea pământului. Eu apreciez aceste lucruri, purtarea voastră, felul în care vă ocupaţi de aceste lucruri.

Eu am spus întotdeauna: „ Dacă vine cineva şi nu are bani să-şi plătească cheltuielile, sunaţi-mă. Vom încerca s-o rezolvăm cumva. ” Şi am spus: „ Serviţi-le masa, chiar dacă au sau n-au bani. ” Totul se va rezolva.

Parcă aţi fi copiii mei. Dacă eu voi avea o cunună când voi ajunge acolo, voi veţi fi piatra scumpă care străluceşte în cununa slujbei mele. Când această slujbă va fi încununată, voi veţi fi acea piatră scumpă.

În trecut v-am vorbit despre cele şapte peceţi, despre epocile bisericii şi despre lucrurile care au avut loc. În această dimineaţă am o temă foarte importantă. Pentru mine este o temă care mi-a adus multă binecuvântare; sper că vă va atinge şi pe voi în acelaşi fel. Ar fi minunat dacă aş putea s-o dau mai departe cu aceeaşi inspiraţie cu care am primit-o, însă aceasta depinde de Dumnezeu. Eu v-am spus unde şi ce se va întâmpla şi vedem că toate lucrurile acestea s-au întâmplat.

În dimineaţa aceasta voi vorbi despre „ Căminul viitor al Mirelui Ceresc şi al Miresei de pe pământ ” , locul în care vor locui ei. Eu cred că prin harul lui Dumnezeu noi toţi vom avea parte de acel loc.

Iar acum, sper că veţi avea răbdare cu mine. Să aveţi la îndemână Bibliile, creioanele, să citiţi cu mine, pentru că voi face referire la multe versete biblice şi voi încerca să mă încadrez în timp ca să ne şi rugăm pentru bolnavi. Eu am promis acest lucru. Mai înainte noi ne-am rugat în diferite încăperi pentru aceia care aproape că nu mai au nici o speranţă. Cu voia Domnului, vom avea o altă adunare în data de 16, în care ne vom ruga doar pentru bolnavi.

Acum, în ceea ce priveşte acest subiect, cred că dacă m-aş ocupa pe îndelete de tema asta ar fi nevoie de săptămâni întregi, fiindcă multe lucruri ar trebui incluse. Dar mi-am notat nişte versete, pentru a atinge numai vârfurile, urmând ca voi să vă adânciţi mai departe.

Aş vrea cât mai curând, dacă este voia Domnului, în octombrie de fapt nu ştiu când, dar oricând se va îngriji El, mi-ar place să mă ocup câteva zile de Apocalipsa 12 ca să fac o legătură cu tema de aici. Oh, eu cred că va fi ceva puternic. Ar fi minunat să vedem cum ne-o va aduce El.

Sunt recunoscător pentru tabernacolul acesta şi pentru cele cinci uşi ale sale deschise pentru public. Avem aici patru diaconi umpluţi cu Duhul Sfânt, patru administratori, oameni plini cu Duhul Sfânt, câte doi la fiecare uşă. În faţă se află o uşă dublă pentru cei doi pastori, păstorii turmei. Suntem recunoscători că vă avem. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Fie ca El să vă binecuvânteze tot timpul.

Acum doresc să ne ridicăm un moment, în timp ce citim din 2 Petru, cap. 3 şi de asemenea din cartea Apocalipsei cap. 21.

Oh, Doamne, umple-ne inimile cu bucurie cât timp vom sta aici şi citim din Cuvântul Tău; ştim că Isus a spus că: „ Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată. ” Ştim că El a mai spus că: „ Toată Scriptura trebuie să se împlinească.

Citind aceste rânduri, fie ca Tu să ne descoperi ceasul în care trăim. Noi ne rugăm în Numele lui Isus, Autorul Cărţii. Amin.

2 Petru 3 : „ Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă, pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări, ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci, şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: „ Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii! ” Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria; ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin.

Acum citesc din Apocalipsa cap. 21, de la versetul 1-7:

Cuprins
 1. Pagina 1-2
 2. Pagina 3-4
 3. Pagina 5-6
 4. Pagina 7-8
 5. Pagina 9-10
 6. Pagina 11-12
 7. Pagina 13-14
 8. Pagina 15-16
 9. Pagina 17-18
 10. Pagina 19-20
 11. Pagina 21-22
 12. Pagina 23-24
 13. Pagina 25-26
 
Adrese similare: