EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Infierea 1 - Seria 8 nr 7 - 15 mai 1960 - WMB

Am fost bucuros când mi s-a spus: „ Haidem să mergem la casa Domnului. ” Cred că David a rostit aceste cuvinte: „ Haidem să mergem la casa Domnului. ” Eu nu cunosc nici un loc mai plăcut decât să fiu în casa Domnului. Voi nu?

A învăţa pe alţii din Scriptură este un lucru cam periculos. Voi ştiţi, este ca şi cum ai merge pe o gheaţă subţire. În timpul acesta ar fi bine ca Biserica să înţeleagă deplin ce suntem noi cu adevărat, în Hristos Isus. Câteodată mă gândesc că a predica este un lucru minunat, frate Beeler, dar eu cred că a da învăţătură întrece predicarea, căci învăţătura este pentru Biserică. Predica este pentru păcătos, îl condamnă prin Cuvânt. Dar învăţătura îl aduce pe om în poziţia şi la starea la care el trebuie să ajungă. Noi nu vom fi niciodată în stare să avem credinţă, până ce nu ne recunoaştem poziţia pe care o avem.

Dacă Statele Unite m-ar trimite pe mine ca ambasador al naţiunii în Rusia, atunci eu aş avea toată puterea S.U.A în spatele meu. Cuvântul meu ar avea însemnătatea şi puterea Statelor Unite, dacă eu aş fi recunoscut ca ambasador al lor. Dacă Dumnezeu ne trimite ca mesageri ai Lui, dacă noi suntem aleşi cu adevărat şi trimişi la popoare, atunci toată puterea cerului, tot ceea ce Dumnezeu este, toţi îngerii Săi vor fi lângă noi şi vor susţine cuvintele noastre, iar Dumnezeu va trebui să-Şi respecte Cuvântul, căci este scris într-un mod solemn: „ Orice vei lega pe pământ, va fi legat şi în cer şi ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer, căci Eu îţi voi da cheile Împărăţiei. ” O, ce făgăduinţe minunate a dat El Bisericii Sale!

Eu cred că mulţi dintre voi aţi fost aici azi dimineaţă ca să ascultaţi explicaţia viziunii pe care am primit-o din cer, în felul simplu şi smerit, cum am mai încercat s-o explic. Eu nu m-aş îndoi niciodată de ceea ce mi-ar spune un frate că i-a arătat Domnul. Eu aş crede chiar dacă nu aş găsi nici un verset din Scriptură pentru aceasta, eu cred totuşi cuvântul fratelui. Dar, aş cerceta aceasta cu Biblia şi aş crede că probabil el a înţeles visul într-un mod fals şi s-a încurcat puţin. Totuşi l-aş privi şi pe mai departe ca pe fratele meu. Eu sper că ceea ce arde în inima mea nu mă va părăsi în anii care vor mai veni şi niciodată nu voi uita ce s-a întâmplat în dimineaţa aceea din ultima duminică. Aceasta a produs o schimbare deplină în viaţa mea. Eu nu mai am nici un fel de frică de moarte. Moartea şi-a pierdut spaima ei şi aceasta nu numai pentru mine, ci şi pentru voi, dacă ajungeţi la cunoştinţa aceasta. Voi trebuie să treceţi printr-o experienţă ca să puteţi înţelege, căci nu se poate explica în cuvinte, fiindcă este ceva veşnic ce nu se găseşte în nici un dicţionar. În veşnicie nu există nici ieri, nici mâine, ci totul este prezent. Nu este aşa cum ar spune cineva: „ Eu mă simt bine ” , iar peste o oră spune: „ Eu mă simt rău ” şi apoi, după o oră, el spune: „ Acum iarăşi mă simt bine. ” Nu este aşa, ci este un prezent continuu, fără sfârşit, o pace minunată. Acolo nu poate exista nici un păcat, nici un fel de invidie sau boală. Nimic din toate acestea nu poate atinge tărâmul ceresc.

Uneori, când mi se oferă ocazia să vorbesc despre aceste lucruri şi nu o fac, mă rog apoi lui Dumnezeu să mă ierte. Eu am avut prioritatea şi Dumnezeu m-a luat sus ca să-mi arate ceva şi eu aş numi aceasta „ primul cer. ” Eu cred că a existat în Biblie unul numit Pavel, care a fost luat în cerul al treilea. Şi dacă atâta slavă era în primul cer, ce va fi în al treilea? Nu este nici o mirare că timp de 14 ani Pavel nu a putut vorbi nimic despre aceasta. El spunea: „ Nu ştiu dacă era în trup sau afară din trup. ” Nu vreau să mă compar cu acest mare apostol şi cu slujba lui, dar pot să spun şi eu că nu ştiu dacă eram în trup sau afară din trup. Ştiu numai că era realitate, aşa cum vă privesc pe voi acum.

Eu m-am întrebat deseori cum va fi după plecarea mea de pe pământ, dacă voi vedea trecând un nor mic, un duh şi el va spune: „ Aceştia sunt fratele şi sora Spencer, Charlie şi Nellie. ” Acest lucru m-a nedumerit întotdeauna. Dacă ochii mei vor putrezi în mormânt, dacă urechile mele nu vor mai putea să mai audă, dacă sângele meu se va scurge şi eu voi fi îmbălsămat, dacă voi fi în apă sau pe pământ, dacă celulele creierului meu nu vor mai fi, cum aş putea să fiu altceva decât un duh plutind încoace şi încolo? Acest lucru m-a neliniştit mereu. Eu aş spune cu drag: „ Bună ziua, frate Patt, eu sunt aşa de bucuros să te văd! Bună ziua, frate Neville, tare aş dori să te văd. ” Dar eu mă gândeam: „ Deci, dacă nu voi mai avea cu ce să văd, nici gură ca să vorbesc, fiindcă voi fi putrezit demult şi ajuns praf, cum voi mai fi apoi în stare să spun: „ Bună ziua, frate Patt! Bună ziua, Charlie?

Acum însă ştiu că aceste gânduri sunt greşite, căci în Scriptură stă scris - şi eu ştiu că în ea nu este nici o greşeală - că atunci când vom pune jos acest cort de carne, vom primi un trup nou, un alt cort care are ochi, urechi, buze, facultăţi mintale. Dacă acest trup va trece, vom primi un trup care poate să simtă şi să vorbească.

Îmi aduc aminte că Moise era mort de opt sute de ani, într-un mormânt necunoscut, iar Ilie a fost răpit la cer 500 de ani după aceea, dar pe muntele schimbării la faţă, îi găsim vorbind împreună cu Isus.

Pe când Samuel era mort de trei până la cinci ani, vrăjitoarea din Endor l-a chemat, a căzut cu faţa la pământ şi a spus :

-Tu m-ai amăgit, căci tu însuţi eşti Saul!

Ea, care era păgână a exclamat:

-Văd dumnezei ridicându-se din mormânt. (în Biblia în lb. română este scris „ fiinţă dumnezeiască ” dar în versiunea King James este scris „ gods ” = dumnezei - n.t.) Saul însă nu putea să-l vadă şi, de aceea, a întrebat:

-Cum arăta el? Descrie-mi-l!

-El este înalt şi are o manta pe umeri.

-Acesta este Samuel, profetul. Adu-l înaintea mea.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
 
Adrese similare: