EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Unirea invizibila a Miresei lui Hristos - Seria 11 nr 3 - 25 septembrie 1965 - WMB

Am anulat o călătorie de vânătoare ca să pot să slujesc azi Domnului. Aşa că noi suntem bucuroşi să fim din nou împreună. Eu cred că ultima dată când am fost aici v-am spus că de fiecare dată când noi venim cineva lipseşte... Şi dacă noi vom veni şi anul viitor, dacă nu va veni Domnul şi atunci va lipsi cineva.

Acum a plecat cineva care era foarte apropiat de inima şi sufletul meu. A fost fratele Lyle, care întotdeauna m-a primit bine când am venit aici. Când veneam la adunare, mă aşezam în spate, ascultam predica fratelui Jack şi apoi vechiul quartet cântând. Şi ei cântă şi acum în slavă. Da, pentru că unul dintre ei este acolo şi îi aşteaptă pe ceilalţi trei. Eu cred că niciodată nu voi mai auzi aşa ceva pe pământ. Dar cu siguranţă eu îi voi auzi din nou pe fratele şi sora Moore şi pe voi toţi în acea ţara unde niciodată nu va fi întuneric.

Fratele Palmer a fost un mare slujitor al lui Hristos. Eu pot să-mi amintesc cum fratele Jack îmi spunea despre viaţa lui dedicată lui Dumnezeu. Ei amândoi au fost tâmplari şi îmi zicea că fr. Palmer mânca la prânz ţinând sandwichiul într-o mână şi în cealaltă Biblia din care citea. Vedeţi, el a făcut câteva lucruri foarte mari. El a fost un tâmplar bun şi un tată bun pentru copiii lui. Ei sunt o familie încântătoare. El i-a crescut pe toţi pentru a-L sluji pe Domnul. Din câte ştiu eu, toţi sunt salvaţi şi umpluţi cu Duhul Sfânt. Este cea mai mare realizare pentru un om în aceste zile. El a văzut că tot ce ei ar fi putut realiza nu are o valoare prea mare dacă nu Îl slujeşti pe Dumnezeu. Şi ce a făcut el pe pământ - acţiunile lui bune - le-a făcut pentru ca răsplata lui să fie şi a lor. Dumnezeu să-i odihnească sufletul fratelui nostru. Eu ştiu că atâta timp cât acest tabernacol va mai fi, glasul lui va mai răsuna aici. Voi îl mai puteţi auzi.

Sora Anna Jeanne şi sora ei cântau minunat la orgă şi la pian. Fratele Palmer alegea cântările şi totul era foarte bine. Eu aşteptam nerăbdător să-l ascult conducând cântările. Pe copiii şi soţia lui, pe fratele Jack, prietenul meu apropiat în toţi aceşti ani, pe fratele şi sora Brown şi tot Tabernacolul acesta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Şi mie îmi este dor de el. Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui sfânt până ce noi îl vom întâlni în slavă. Să ne plecam capetele:

Bunule Tată ceresc, vorbind în seara aceasta despre acest mare slujitor, mi s-a făcut dor de el. Mi-e dor de strângerea lui de mână şi de micuţul lui zâmbet plăcut pe care îl avea întotdeauna, când îmi zicea: „ Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Branham, ” când noi veneam în adunare. Eu ştiu că el este acum sus, în casa Ta. De aceea eu mă rog, Dumnezeule iubit, ca Tu să laşi ca roadele lui, lucrările lui care-l urmează, să fie măreţe şi ele să continue prin soţia şi copiii lui. Noi ne rugăm ca Tu să-i binecuvântezi. Doamne, Tu ai zis că vei fi soţ văduvelor care sunt într-adevăr văduve. Acum eu mă rog pentru sora noastră Palmer şi pentru toţi copiii lor. Eu îi înteleg pe ei, deoarece şi eu am pierdut un prieten şi un tată.

Tată ceresc, în timp ce noi suntem aici în seara aceasta, ne rugăm ca Tu să pregăteşti inimile noastre pentru acel ceas. Noi nu ştim când va veni, ar putea fi la fel de brusc pentru noi, aşa cum a venit pentru fratele nostru. Noi nu ştim când va veni, dar noi ştim că va trebui să vină. Aşa că noi ne rugăm Dumnezeule, ca Tu să cercetezi fiecare inimă care este aici în seara aceasta şi Te rog să nu treci pe lângă mine. Cercetează-mă şi încearcă-mă Doamne şi dacă este ceva rău în noi, scoate-l Tu afară. Noi vrem să-Ţi slujim Ţie, acesta-i scopul nostru deplin, să Te slujim. Revarsă peste noi din Duhul Tău în seara aceasta şi în săptămâna care vine.

Binecuvântează acest tabernacol care se numeşte „ Tabenacolul Vieţii ” şi toţi să primească binecuvântările depline care vin din acest nume şi să fie plini de viaţa lui Dumnezeu în această săptămână, pentru a salva sufletele pierdute şi pentru a umple credincioşii cu Duhul Sfânt, ca nădejdea care este în noi să fie reînnnoită.

Ne rugăm de asemenea, ca Tu să vindeci pe toţi bolnavii şi pe cei chinuiţi care au venit în mijlocul nostru. Fie ca marele Duh Sfânt să fie aici, să vindece şi să ungă fiecare persoană, ca să creadă. Acordă-ne aceste lucruri, Doamne.

Dumnezeule ajută-mă acum când mi-a venit rândul să aduc mesajul Tău. Mă rog Dumnezeule, ca Tu să pui deoparte partea omenească. Fie ca Duhul Sfânt să vină peste noi, Doamne. Fie ca Duhul Sfânt să ia sub controlul Său adunarea, Doamne. Noi ştim că noi suntem aşa de neajutoraţi. Noi nu o putem face, nici unul din noi şi nici nu pretindem că suntem în stare să o facem. Dar, Doamne, noi ştim că Tu eşti Acela, care o poţi face. Astfel noi privim la Tine, Doamne. Lasă ca Duhul Tău să cadă proaspăt peste noi. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Acum, eu vreau să transmit salutări bisericilor din toată ţara, cu care suntem acum conectaţi prin transmisie telefonică. Noi suntem conectaţi printr-un sistem telefonic adaptat de fratele Pearry Green din Beaumont, Texas şi astfel bisericile care urmează mesajul sunt cuplate în seara aceasta cu noi în toată ţara. Noi trimitem salutări în Nord şi Sud, tuturor de pe Coasta de Vest, de la Vancouver până la Tijuana, în Mexic, din San-Jose, la Los Angeles. Pe toate adunările de acolo, noi vă salutăm din Shreveport. De asemenea pe toţi din Prescott, Arizona la adunările de acolo, care Îl aşteaptă pe Domnul. Noi vă trimitem salutări şi vouă celor din Tucson, din Sierra Vista şi tuturor din New York şi din toată ţara. Domnul să vă binecuvânteze, pe fiecare. Aş dori să fiţi aici în seara aceasta, în acest stat vechi şi frumos, care este ca o a doua casă pentru mine

Acum, în această adunare a fratelui Jack, eu vreau să vă cer o favoare. Fiindcă urmează să aduc în seara aceasta mesajul meu de „ Ziua Recunoştinţei ” [„ Ziua Recunostinţei ” = „ Thanksgiving ” , sărbătoare a poporului american - n.t.] pentru bisericile noastre locale din toată ţara care au urmat mesajul, eu poate mă voi lungi puţin şi s-ar putea, de asemenea, să predic şi unele lucruri de învăţătură. Dacă voi nu veţi fi de acord cu ce spun, aduceţi-vă aminte cum am spus mereu despre mâncatul plăcintei cu cireşe: când eu dau de un sâmbure, nu arunc plăcinta, eu arunc sâmburele şi continui să mănânc plăcinta. Dacă se întâmplă să spun ceva în seara aceastaei bine. Acesta-i un motiv pentru care eu am primit această invitaţie şi anume să fiu aici ca să aduc mesajul de „ Ziua Recunoştinţei pentru adunările din întreaga ţară; alt motiv este că fratele Jack mi-a deschis întotdeauna uşa şi a zis: „ Predică ceea ce este în inima ta. ” Aşadar, eu mă simt cu adevărat ca acasă. Dar se poate ca aici, în adunarea locală, a fratelelui Jack, să fie slujitori şi câţiva oameni care să nu fie de acord cu învăţătura adusă.

De obicei eu am amabilitatea să nu menţionez învăţături de la amvonul unui om care m-a invitat să vorbesc. Aşa că astă seara mă voi ruga pentru bolnavi şi vom avea un serviciu obişnuit. Dar m-am gândit să vă spun dinainte, că dacă voi spune ceva ce nu vă convine, atunci puneţi aceasta pe seama ignoranţei mele şi a faptului că nu ştiu să fac altceva şi rugaţi-vă pentru mine.

Acum, să ne întoarcem la Cuvânt, la un capitol din cartea Romani, cap.7 la care aş dori să mă refer de mai multe ori în seara aceasta, deoarece eu am multe versete şi notiţe scrise aici,

Noi urmează să folosim aceasta ca o lecţie de şcoală duminicală. Predica nu este îndreptată spre o persoană anume, este doar pentru Biserica lui Hristos, pe care noi încercăm să o conducem la gânduri mai adânci, spre obiective şi mai înalte, pentru că venirea Domnului Isus este aproape. Noi credem mult aceasta. Aceasta este cu douăzeci de ani mai aproape decât a fost atunci când am venit prima data la Shreveport. O, cât de multe s-au întâmplat de atunci! Acum noi aşteptăm venirea Domnului în generaţia noastră. Eu nu mă mai uit acum după o trezire, eu mă uit după venirea Domnului în generaţia noastră.

Să citim acum cu atenţie din Romani 7. Nădăjduiesc că voi aveţi Bibliile voastre deschise, în toată ţara. Mesajul de aici pare că este despre „ Căsătorie şi despărţire , dar de fapt nu este. Pentru mine aceasta este o profeţie pentru Biserica din zilele din urmă. Să citim:

Nu ştiţi, fraţilor, căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea, că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el?

Căci femeia măritată este legată, prin Lege, de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.

Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul.

Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu.

Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre, şi ne făceau să aducem roade pentru moarte.

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. ” (Romani 7:1-6).

Şi acum să ne rugăm: Dumnezeule scump, noi tocmai am citit ceea ce noi credem că este Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Şi noi mai credem că nici o iotă sau literă nu va trece din acest Cuvânt până când totul se va împlini. Şi la mijlocul Cărţii a venit Domnul şi Mântuitorul nostru care a spus: „ Omul nu va trăi numai cu pîine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. ” Noi vedem că interpretarea greşită a acestui Cuvânt (la fel cum Satan l-a interpretat greşit Evei, făcând-o să se îndoiască de un Cuvânt) a aruncat întreaga rasă umană într-un haos. Doar un cuvânt.

O, Dumnezeule noi vedem şi ştim cât de fragili suntem şi că noi umblăm pe fragila aţă a acestei vieţi muritoare, neştiind când vom fi chemaţi pentru a da socoteală înaintea Celui Prea Înalt. O, Doamne, dă la o parte totul din inima şi mintea noastră şi lasă-ne să privim drept la Cuvântul Tău în seara aceasta, pentru ca Tu să vii şi să-l interpretezi prin Cuvântul viu. Acordă-ne aceasta!

Fie ca Duhul Tău să cadă peste noi şi să ungă Cuvintele în inimile noastre ca noi să putem pleca de aici în această seară oameni mai buni decât suntem acum, ca să putem avea o înţelegere mai adâncă a lui Isus Hristos. Acordă-ne aceasta Doamne, pentru ca noi să putem înţelege ziua în care trăim şi felul în care Dumnezeu Îşi pregăteşte poporul Său în această oră, în întunericul acestui timp mare şi crucial în care trăim acum.

Dumnezeule unge, nu numai pe vorbitor, ci şi pe cei ce ascultă şi, împreună, fă ca inimile noastre să tremure la Cuvântul Tău. „ Căci frica de Domnul este începutul înţelepciunii. ” Acordă-ne aceste lucruri, Tată, căci noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Mi-ar plăcea să dau un titlu acestor remarci pe care vreau să le fac şi acestor versete, dacă Domnul vrea, acestui Mesaj de „ Ziua Recunoştinţei : Unirea invizibilă a Miresei lui Hristos.

Acesta nu sună ca un mesaj de Ziua Recunoştinţei . Noi suntem recunoscători pentru toată această Scriptură. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că trăiesc în acest timp al ultimelor scene din istoria acestei lumi. Dacă înainte de întemeierea lumii Dumnezeu ar fi desfăşurat înaintea mea întregul plan de mântuire şi ar fi zis: „ Eu vreau ca tu să predici. În ce epocă ai să vrea mergi pe pământ şi să predici? ” Eu aş fi ales această epocă deoarece eu cred că aceasta este Epoca de Aur.

Cu siguranţă mi-ar fi plăcut să fiu aici când El a fost pe Pământ, dar eu cred că acum este un timp mai mare ca atunci, pentru că aceasta-i vremea când El are să vină să-Şi ia poporul pe care L-a răscumpărat, când se apropie învierea şi vor apărea toţi cei răscumpăraţi. Noi avem ocazia glorioasă de a vorbi unei lumi aflate pe moarte; este cel mai măreţ timp. Noi suntem entuziasmaţi de aceasta. Noi ştim că istoria lumii se va sfârşi în curând. Atunci noi vom păşi într-o nouă zi, în marele Mileniu. Ca orice credincios, eu cred într-un Mileniu, într-o domnie milenară cu Hristos timp de o mie de ani pe Pământ; cred în reîntoarcerea fizică (trupească) a Domnului Isus pentru a lua la El un popor fizic (în trup), proslăvit prin curăţirea cu Sângele Său.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
  6. Pagina 11-12
  7. Pagina 13-14
  8. Pagina 15-16
  9. Pagina 17-18
  10. Pagina 19-20
 
Adrese similare: