EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 03.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 04.08.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 6 iulie 2019
Krefeld, 7 iulie 2019

 
Predica de la Krefeld din 6 decembrie 2009

Vom citi un Cuvânt şi vom ruga câţiva fraţi să vină în faţă şi să se roage cu noi. Dar mai înainte, doresc să vă fac de cunoscut că, astăzi, avem ultima adunare mare din acest an şi următoarea adunare mare va fi în 2 şi 3 ianuarie 2010.

Domnul Dumnezeu să dăruiască harul Său, ca toţi fraţii şi surorile - indiferent unde aveţi posibilitatea ca să vă adunaţi, chiar şi în cercuri mai restrânse - să aveţi părtăşie şi în acest timp, de azi până în 2 sau în 3 ianuarie. Părtăşia între credincioşi este foarte, foarte importantă. De aceea Domnul să vă binecuvânteze pe toţi. Este scris: „ Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor ” . Aceasta trebuie să se împlinească pretutindeni. Acolo unde doi sau trei nu se întâlnesc, acolo ceva nu este în regulă. Noi avem nevoie de părtăşie. Cei credincioşi nu pot să rămână undeva..., singuratici, ci au nevoie de părtăşie. Domnul să vă binecuvânteze pe toţi şi din acest punct de vedere: să nu vă adunaţi doar o dată pe lună aici în Krefeld, ci şi între timp să vă adunaţi şi să aveţi părtăşie cu Domnul şi între voi, în localităţile voastre.

Dacă va vrea Dumnezeu şi dacă va mai fi timp, din 3 până în 13 mai, am planificat o călătorie în Israel. V-o spun foarte deschis, cine doreşte să-şi planifice un concediu pentru anul viitor, să-l planifice pentru Israel. Noi, de fapt n-avem ce căuta undeva... pe malul mării, pe vreo plajă sau pe vreo insulă. Credincioşii n-au ce căuta acolo. Dar, acolo, în ţara Bibliei, avem posibilitatea să ne relaxăm şi să fim şi binecuvântaţi.

Acum, în decembrie, voi face ultima călătorie din acest an, din 10 până în 20, mă duc încă o dată în America de Sud, în Peru. În Lima avem transmisii regulate la TV. Acolo se adună mulţi oameni ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Predicile sunt înregistrate şi apoi sunt trimise tuturor celor interesaţi. Ultima adunare va fi în Havana, unde după 10 ani o să vestesc din nou Cuvântul Domnului, ca să ajut pe fraţii şi pe surorile de acolo să găsească şi să păstreze orientarea duhovnicească. Este foarte important ca noi cu toţii să găsim orientarea din Cuvânt şi prin Cuvânt.

Apoi, în 27 decembrie, vom avea ultima adunare în Zürich şi acolo vom avea şi cina şi o masă de dragoste. Iar aici, în Krefeld, ne vom aduna pe 2 şi 3 ianuarie 2010. Domnul Dumnezeu să fie cu noi şi cu voi, prin harul Său!

Eu doresc, astăzi, să reamintesc foarte scurt că sora Donder a fost luată la Domnul. În ianuarie ar fi împlinit vârsta de 90 de ani. Ea a mers acasă mântuită. Ambele vizite pe care i le-am mai făcut, au fost o bucurie. A fost minunat, pacea lui Dumnezeu, care este mai presus de orice înţelegere omenească, strălucea pe faţa ei. Ea a privit în sus şi una dintre ultimele ei propoziţii a fost: „ Te rog, salută toată Biserica! ” Eu, am făcut-o, acum. Ne bucurăm şi pentru ea. O spun acum zâmbind, în cei 23 de ani de când am fost singur, ea mi-a pregătit o raţă friptă, în fiecare an. Eu n-am uitat. Este frumos să ai amintiri plăcute şi din viaţa aceasta.

Noi avem prioritatea deosebită, să-i salutăm şi astăzi pe fraţii noştri iubiţi, din toate popoarele, limbile şi din toate naţiunile. Aseară, eu am avut ocazia să-l salut şi pe fratele Gaievski. Unde este fratele Gaievski? Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze într-un mod deosebit. El este din Prusia de est. Fratele Frank a vestit Cuvântul aproape pretutindeni şi Dumnezeu a dat aceste roade pretutindeni. Toţi să fie binecuvântaţi.

Astăzi doresc să transmit saluturi deosebite şi din Chile. Primesc întotdeauna telefoane de acolo Noi avem părtăşie în Duhul şi în Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, suntem uniţi tot mai mult unii cu alţii. Ne gândim la expresia fratelui Branham: „ Doar dragostea desăvârşită va intra acolo ” . Totul va înceta: „ Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit ”, dar dragostea lui Dumnezeu, care este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, aceasta ne va duce în slavă. „ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică ” . Noi credem în El, am primit viaţă veşnică.

Domnul Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Müller şi pe toţi fraţii din toate popoarele, limbile şi naţiunile. Avem saluturi din Finlanda, din Africa... Noi, la rândul nostru dorim să vă salutăm pe toţi, de pe tot pământul. Şi credem că Domnul Dumnezeu va duce totul la bun sfârşit, într-un mod glorios, până în ziua revenirii Sale, care este foarte, foarte aproape. Nu trebuie s-o accentuăm iarăşi, fiindcă vedem cum se împlineşte profeţia biblică, în faţa ochilor noştri. Domnul ne-a deschis înţelegerea noastră pentru Scriptură şi pentru aceasta Îi suntem foarte mulţumitori.

Citim un cuvânt din Apocalipsa capitolul 19. Îl rog pe fratele Thomas să ne citească acest cuvânt. După aceea îl rog pe fratele Gilbert, pe fratele din Kinshasa şi pe fratele nostru din Atlanta - toţi trei să veniţi în faţă şi să vă rugaţi cu noi.

Haideţi să ne ridicăm şi să citim din Apocalipsa 19.5-10: „ Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas, care zicea ”: „ Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari! ” Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „ Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia (mireasa - este scris în limba germană) Lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor, şi curat ” . (Inul subţire reprezintă faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi-a zis: „ Scrie ”: „ Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului! ” Apoi mi-a zis: „ Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu! ” Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „ Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei ” .)

Fraţilor, poftiţi în faţă. Rugaţi-vă în limba franceză, engleză sau în limba seminţiei voastre. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi.

[fraţii se roagă - n.tr.] Amin.

Haideţi să cântăm cântarea „ Tu eşti vrednic, eşti vrednic ” [...] Amin. Luaţi loc!

Eu am ales intenţionat acest text, fiindcă este vorba despre Mireasa Mielului, care trebuie să fie pregătită. Despre acest lucru este vorba astăzi - nu nişte activităţi religioase, nu o adunare oarecare, ci astăzi este vorba, aşa cum a spus-o şi fratele nostru în rugăciune: „ Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei care au făcut legământ cu Mine prin jertfă ” , prin jertfa de pe crucea de la Golgota. Este vorba ca noi să fim răstigniţi împreună cu Hristos, ca viaţa noastră personală să fi încetat şi noi cu adevărat să putem spune: „ şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte (viaţa Lui) în mine ” . Dorinţa tuturor acelora care fac parte din Biserica Mireasă, este să placă Mirelui. Aşa cum în sfera pământească o mireasă se pregăteşte pentru mirele ei, tot aşa se întâmplă şi în sfera duhovnicească.

Noi am citit, de asemenea, că toţi aceia care au fost gata au intrat la nunta Mielului, ca să ia parte la ospăţul nunţii împreună cu Domnul. Doar cine face parte acum din Biserica Mireasă, va asculta ultima chemare şi o va lua în serios, nu va înţelege nimic greşit, nu va mai răstălmăci ceva, ci aşa cum Mirele a fost Cuvântul curat devenit trup, tot aşa şi Mireasa este o Mireasă curată a Cuvântului, în care toate cuvintele Scripturii se împlinesc, la fel de sigur cum au fost scrise.

Ieri a fost pe inima mea să vă arăt tuturor cât de important este cuvântul profetic. S-o mai repetăm încă o dată. Dacă noi am fi avut doar Apocalipsa 10, şi n-am fi avut şi Daniel 12, atunci am fi putut să răstălmăcim, ceea ce n-am făcut niciodată şi nu dorim să facem. Dar, cuvântul profetic ne arată că din momentul jurământului „ vor mai fi o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme... ” - adică vor mai rămânea doar trei ani şi jumătate. Acesta este un lucru minunat şi preţios. Trebuie să mergem de la un verset biblic la celălalt verset biblic. Cuvântul profetic ne dăruieşte orientarea şi atunci noi putem să înţelegem corect toate lucrurile.

Să ne gândim la alte două, trei versete biblice. În Luca 4, Domnul nostru a citit din prorocul Isaia 61 şi s-a oprit la jumătatea versetului. El a vorbit doar despre anul de îndurare al Domnului; despre ziua răzbunării n-a citit, fiindcă acea zi nu era încă actuală atunci, ziua aceea este chiar şi acum înaintea noastră. De aceea Domnul nostru s-a oprit la jumătatea versetului şi s-a referit doar la ceea ce se împlinea în timpul acela.

Puteţi să mergeţi şi în Ioel 2 v.32, unde este scris: „ Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul şi între cei rămaşi, pe care-i va chema Domnul ” . În Faptele Apostolilor capitolul 2, Petru a citat doar prima jumătate a versetului. Dacă ar fi citat cum este scris în prorocul Ioel şi a doua parte a aceluiaşi verset: „ Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim... ”, atunci noi toţi ar fi trebuit să mergem în Ierusalim pe muntele Sion, ca să fim mântuiţi.

Vă spun, Cuvântul profetic este preţios. Tot Cuvântul lui Dumnezeu este preţios ca aurul.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
  2. Pagina 3-4
  3. Pagina 5-6
  4. Pagina 7-8
  5. Pagina 9-10
 
Adrese similare: