EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Botezul, Cina Domnului si Spalarea picioarelor

Botezul este un act de identificare cu moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Iertarea păcatelor nu este în botez. De fapt persoana care solicită botezul arată că a primit iertarea păcatelor prin sângele vărsat pe crucea Golgotei. Apostolul Petru scrie după cum urmează: „ Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos ” (1 Pet. 3:21). Cel ce este botezat se identifică pe sine cu Hristos, înţelegând că este răstignit împreună cu El.

Botezul este un act de ascultare al credinciosului, care urmează mărturiei credinţei personale în Mântuitorul şi DOMNUL Său. După cum citim şi despre Filip şi famen, amândoi au intrat în apă. În felul acesta se practică şi astăzi, în toate bisericile credincioase Bibliei. Amândoi, atât acela care botează cât şi cei ce sunt botezaţi, intră în apă până la brâu. Înainte de a boteza, cel care botează spune: „ Frate cutare ” sau „ soră cutare, pe baza mărturiei credinţei tale, te botez conform Cuvântului lui Dumnezeu în Numele DOMNULUI Isus Hristos ” . Botezul este comparat cu o îngropare. Astfel, cel care este botezat va fi scufundat complet în apă spre înapoi, apoi va fi scos afară. Ridicarea celui botezat din apă simbolizează faptul că acesta a înviat la o viaţă nouă cu Hristos. Dar viaţa cea nouă, desigur, nu vine prin botez, ci prin naşterea din nou prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu. În orice caz, dacă nişte apă este stropită sau turnată pe frunte, acest act n-ar trebui să poarte numele de „ botez ” , pentru că nu este botez.

Apostolul scrie: „ Fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi ” (Col. 2:12). Scriptura nu învaţă că un sugar este născut din nou prin actul stropirii sau turnării de apă - din contră: învăţătura clară este că oamenii trebuie mai întâi să audă evanghelia lui Isus Hristos, să primească Cuvântul în sufletul lor ca pe o sămânţă şi să aibă viaţă nouă produsă de Duhul lui Dumnezeu. Numai atunci ar trebui botezaţi. Botezul în apă nu înseamnă primirea Duhului Sfânt în mod automat. Botezul prin Duhul este o experienţă separată. Este răspunsul lui Dumnezeu dat credinciosului care a fost ascultător, lăsându-se botezat în apă. Prin botezul cu Duhul Sfânt credinciosul respectiv primeşte siguranţa că Îi aparţine lui Dumnezeu.

În epistola către Romani, apostolul rezumă botezul în următoarele cuvinte: „ Noi deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui ” (Rom. 6.4-5). Un gând asemănător este exprimat în epistola sa către Galateni, cap. 3.26-27: „ Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos ” . Nu este vorba că un păcătos uscat intră în apă ca să iasă apoi, unul ud; nu, noi vorbim despre oameni care au găsit har înaintea lui Dumnezeu, care sunt împăcaţi cu El, care au primit siguranţa că păcatele le sunt iertate, care sunt siguri că Dumnezeu i-a primit.

Cuprins
 1. Introducere
 2. Botezul
 3. Necesitatea
 4. Semnificaţia
 5. Condiţia
 6. Numele
 7. Învăţătura apostolică
 8. Deosebind duhurile
 9. Cina Domnului
 10. Clarificare
 11. Spălarea picioarelor
 
Adrese similare: