EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Botezul, Cina Domnului si Spalarea picioarelor

Condiţia fundamentală pentru ca o persoană să fie botezată este credinţa personală în Mântuitorul. Chiar înainte de înălţarea Sa la cer, DOMNUL a dat o însărcinare foarte clară: „ Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit ” (Mar. 16:15-16). După cum vedem, în primul rând are loc vestirea Evangheliei şi nu o lucrare religioasă.

Prin predica despre împăcarea noastră cu Dumnezeu prin Isus Hristos, oamenilor le este prezentată oferta de mântuire a lui Dumnezeu. Aşa cum este scris, „ credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos ” (Rom. 10:17). Trebuie să vină mai întâi o astfel de credinţă, lucrată de Duhul Sfânt în inimile ascultătorilor. Trebuie să existe o încuviinţare interioară - un „ da ” spus din interior lui Dumnezeu - şi acceptarea harului divin al lui Dumnezeu în inimile noastre. Omul trebuie să aibă, mai întâi, o trăire personală a mântuirii, prin care el devine credincios. Conform Rom. 8:16, „ Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu ”. Aceasta este siguranţa pe care o primeşte oricine este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin credinţa în lucrarea de răscumpărare, încheiată.

După aceasta urmează, simplu, al doilea pas: botezul. „ Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi... ” (Fapte 2:41). Acest lucru s-a întâmplat imediat după ce Petru a predicat prima predică, în ziua Cincizecimii. Rezultatul a fost surprinzător. Aproape trei mii de oameni au acceptat mesajul divin, au crezut Cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost vestit şi au fost botezaţi. Acest model biblic a existat până în secolul al treilea după Hristos.

Apostolii şi alţi bărbaţi îmbrăcaţi cu puterea Duhului Sfânt au plecat să predice Evanghelia. Unul dintre ei era Filip, care a avut o slujbă puternică, fapt ce a dus la o trezire minunată în Samaria. Şi acolo au venit oameni la credinţă şi au fost botezaţi în Numele DOMNULUI Isus (Fapte 8:16).

Evanghelistul a lăsat trezirea şi a fost călăuzit de Duhul să se alăture etiopianului care tocmai citea din cap. 53 al prorocului Isaia (Fapte 8:26-39). În vers. 35 este scris: „ Atunci Filip a luat Cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi L-a propovăduit pe Isus ”. Predicarea a avut la bază Cuvântul profetic în care era prevestită mântuirea pe care Dumnezeu urma s-o dăruiască omenirii.

În mijlocul predicii, ascultătorul l-a întrerupt pe omul lui Dumnezeu şi a spus: „ Uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? ” (v. 36). Condiţia era îndeplinită. Filip a acţionat în deplină concordanţă cu Cuvântul DOMNULUI şi al apostolilor şi a spus: „ Dacă crezi din toată inima, se poate ” (v. 37). Răspunsul a venit spontan: „ Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu ”. Ce convertire minunată. „ A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen ” (vers. 38). Credinţa a venit prin predicare, iar predicarea din Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul a lucrat în inima ascultătorului care şi-a exprimat dorinţa de a fi botezat.

Petru a fost condus printr-o descoperire deosebită în casa sutaşului roman, Corneliu din Cezareea. Predica lui a avut rezultate scripturale ca la început. Găsim relatate următoarele: „ Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul ” . (Fapte 10:44). Noi vedem că Duhul lucrează acolo unde este predicat Cuvântul. Se cuvine ca credincioşii să împlinească toată dreptatea şi să facă tot ce porunceşte DOMNUL. Apostolul a spus, atunci: „ Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi? Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele DOMNULUI Isus Hristos ” (v. 47-48). Fiecare lucrător autentic de astăzi va urma acelaşi model şi fiecare credincios va dori să fie botezat scriptural, chiar dacă el a primit deja Duhul Sfânt. Tot ceea ce îşi are originea în Dumnezeu, rămâne până la sfârşit fără niciun fel de schimbare.

Despre vreun botez al sugarilor sau stropirea copiilor, nu găsim nici cel mai mic indiciu în Sfintele Scripturi. Oricine încearcă să justifice asemenea practici nescripturale, făcând referire la Luca 18:15-17, ar trebui să citească şi versetele paralele din Mat. 19:13-15 şi Mar. 10:13-16. Fără nicio urmă de îndoială, este clar că DOMNUL nostru Isus doar i-a binecuvântat pe copiii care au fost aduşi la El. El Şi-a pus mâinile peste ei şi i-a luat în braţele Sale. Nu se face niciun fel de referire la vreun botez sau stropire, în acest context. Până în ziua de azi, părinţii credincioşi îşi aduc copiii într-o biserică biblică pentru a fi înfăţişaţi şi dedicaţi DOMNULUI şi să fie binecuvântaţi în Numele Său.

De asemenea, celălalt verset care este aplicat în mod greşit pentru a susţine botezul sugarilor, nu spune niciun cuvânt despre aceasta. Atunci când Pavel şi Sila au fost întemniţaţi în Filipi, s-a întâmplat ceva supranatural. Temnicerul închisorii a fost speriat de moarte şi a venit şi i-a întrebat pe acei bărbaţi ai lui Dumnezeu: „ Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel şi Sila i-au raspuns: Crede în DOMNUL Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta ” (Fapte 16:30-31). Chiar în versetul următor ni se spune despre cum s-a procedat: „ Şi i-au vestit Cuvântul DOMNULUI, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui ”. Vedem cât de exact a fost respectată rânduiala, conform însărcinarii. Înainte de a putea fi făcut botezul, a fost predicat Cuvântul, Evanghelia lui Isus Hristos şi cei ascultători au crezut, apoi au fost botezaţi. Despre temnicer citim: „ Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui ” (v. 33) Vă rog să observaţi: mai întâi a avut loc predicarea care a fost auzită de toţi, apoi ei au crezut şi numai după aceea au fost botezaţi. Nu se spune nimic, în acest context, despre sugari.

Felul în care este practicat, în general, botezul în zilele noastre, nu are niciun fundament biblic. Acest lucru este confirmat şi de istoria bisericii. Acest fel de botez nescriptural provine din epoca când naţiuni întregi au fost creştinate cu forţa. În astfel de cazuri, toţi membrii unei familii, inclusiv copilaşii, erau atinşi pe frunte cu trei picături de apă. Ca un înlocuitor pentru credinţa care era necesară pentru botez, au apărut naşii şi naşele, despre care Biblia nu aminteşte nimic. După cum am putut să vedem deja din ceea ce am arătat, omul trebuie să ia o hotărâre personală înaintea lui Dumnezeu. Din păcate, predicarea din bisericile creştine nu corespunde în mare parte modelului apostolic şi de aceea nu aduce rezultate biblice.

Cuprins
 1. Introducere
 2. Botezul
 3. Necesitatea
 4. Semnificaţia
 5. Condiţia
 6. Numele
 7. Învăţătura apostolică
 8. Deosebind duhurile
 9. Cina Domnului
 10. Clarificare
 11. Spălarea picioarelor
 
Adrese similare: