EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Botezul, Cina Domnului si Spalarea picioarelor

Este necesar să atingem un subiect foarte important. În bisericile tradiţionale de astăzi, cu greu mai găsim învăţătura despre o întoarcere la Dumnezeu autentică şi o naştere din nou. Chiar dacă este folosită terminologia aceasta, lipseşte trăirea. Dar, de asemenea, în cercurile Evangheliei depline, învăţăturile de bază nu sunt verificate cu atenţie. Cum este posibil ca nici învăţătorii biblici şi nici teologii să nu vadă cum ar trebui făcut botezul? Dacă în Biblie nu există niciun caz în care o persoană să fi fost botezată vreodată folosind formula „ în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt ” , de ce nu se corectează slujitorii lui Dumnezeu? Ei practică un botez inventat şi introdus atunci când a venit la existenţă biserica romano catolică. Trist, dar adevărat: chiar din zilele reformei, toate bisericile care au apărut, au început să folosească acelaşi botez nebiblic, până în vremea noastră.

Cei mai mulţi oameni vor fi surprinşi să afle că în lumea vestică, aceeaşi formulă este folosită în spiritism şi în ocultism, fiind numită „ formula sacră ” sau „ cele trei nume înalte ” . Este folosită chiar în văjitorie, de către cei care intră în legătură cu duhurile morţilor. Aceeaşi formulă este folosită atunci când se depune jurământul la intrarea în diferite loje. Participanţii care se îndoiesc de aceste lucruri, se simt uşuraţi când aud formula „ în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt ” . Chiar şi atunci când practică vrăjitoria, ei se gândesc că aceasta trebuie să fie de la Dumnezeu, pentru că această formulă le este atât de cunoscută, deoarece au auzit-o deseori la biserică. Fie în magia neagră sau albă, fie la folosirea aşa ziselor „ cărţi şase şi şapte ale lui Moise ” , pretutindeni se foloseşte aceeaşi formulă.

Dacă acelor oameni li se vorbeşte despre astfel de practici, răspunsul lor este: „ Nu poate fi ceva greşit, pentru că se face în Numele lui Dumnezeu ” . Nu, niciodată! Numai ceea ce este făcut în Numele lui Isus, este de fapt făcut în Numele lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri sunt de la Satana, care este dumnezeul acestei lumi. DOMNUL nostru nu are nimic comun cu toate practicile demonice cum ar fi ridicarea mesei, prezisul în cărţi, ghicirea, chiromanţia, etc. Acestea sunt interzise, în Cuvântul Său! Dar pentru că astfel de lucruri se fac sub o mască religioasă folosind acea formulă, oamenii sunt înşelaţi. Ce au comun practicile oculte, spiritismul, etc. cu o lucrare autentică pe care o cere Cuvântul lui Dumnezeu? De când spun aceleaşi lucruri slujitorii lui Dumnezeu şi uneltele lui Satana? De când vine împărăţia Satanei în mijlocul Împărăţiei lui Dumnezeu?

Fiecare trebuie să-şi pună întrebarea dacă nu este acelaşi lucru când două persoane fac aceeaşi lucrare. Unii sunt uimiţi de-a dreptul când află ce fel de lucruri se fac prin această „ formulă ” . Însă când aceeaşi formulă este folosită pentru un aşa zis „ botez ” şi alte practici religioase, ei o consideră în regulă. În Noul Testament, tot ceea ce primim de la Dumnezeu şi tot ceea ce se întâmplă, are loc prin puterea lui Dumnezeu în Numele lui Isus. De aceea citim în Col. 3:17 „ Şi orice faceţi cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele DOMNULUI Isus ”.

Acum ştim că niciun apostol n-a folosit vreodată, la botez, vreo formulă „ în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh ” . În broşura mea „ Planul lui Dumnezeu cu omenirea ” , este arătat clar că singurul Dumnezeu adevărat S-a descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt sub Numele de DOMNUL Isus Hristos . Ceea ce este scris în Mat. 28:19 este adevărul absolut, la fel şi ceea ce scrie în Fapte 2:38 şi în toate celelalte scripturi. Trebuie doar ca noi să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu în modul corect. Satana a răstălmăcit chiar de la început Cuvântul lui Dumnezeu. El a reuşit să-i înşele pe oameni în modul cel mai religios posibil, printr-un botez greşit. Este de fapt o înşelăciune. Când el a venit la DOMNUL a spus: „ este scris ” . Dar DOMNUL nostru a răspuns: „ de asemenea este scris ” . Satana a scos din context scripturile şi le-a folosit în mod fals. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu însărcinarea de a învăţa şi de a boteza. Satana i-a orbit pe oameni, ca ei să nu vadă slava lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos (2 Cor. 4:4-6). Numele despre care a vorbit Mântuitorul, le rămâne ascuns.

Toată lumea creştină este ţinută în întuneric şi în neştiinţă. Unde găsim astăzi adevărata credinţă scripturală? Cine ţine seama de chemarea din Apoc. 18:4, pentru a ieşi afară din Babilonul religios al acestui timp? Cine are ochi ca să vadă, urechi ca să audă şi o inimă ca să înţeleagă? Cine poate să facă diferenţa şi să deosebească Cuvântul lui Dumnezeu de toate tâlcuirile omeneşti? Dumnezeu desparte întotdeauna lumina de întuneric. Cine are curajul să se lase îndrumat, să creadă şi să practice ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Toate lucrurile duhovniceşti nu pot fi făcute de cunoscut cu ajutorul cărnii şi al sângelui. Nu-l poate învăţa unul pe celălalt. Fiecare răspunde personal înaintea lui Dumnezeu şi trebuie să hotărască singur.

În încheiere, un cuvânt de avertizare. Toţi aceia care doresc să ajungă în slavă ar trebui să ştie următoarele: Dumnezeu nu a ţinut cont de vremea de neştiinţă, dar acum Îşi descoperă voia Sa desăvârşită prin Cuvântul Său desăvârşit. El aşteaptă ca fiecare să creadă în El şi să procedeze conform Cuvântului Său. Noi trebuie să părăsim toate învăţăturile nescripturale, chiar dacă ne pierdem popularitatea şi prietenii. Trebuie să fim dispuşi să ne întoarcem la învăţătura, modelul şi practica originală a Bibliei.

În Fapte 3 citim despre făgăduinţa că Dumnezeu va trimite o vreme de înviorare şi, de asemenea, că Hristos va rămânea în ceruri până la vremea reaşezării tuturor lucrurilor. În versetele 19-21 citim: „ ...ca să vină de la DOMNUL vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile reaşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi proroci din vechime ” . Aici ni se spune foarte clar că Hristos rămâne în slavă până la vremea înviorării şi reaşezării. Acest lucru înseamnă că acum, la sfârşit, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, toate lucrurile trebuie reaşezate în Biserica Dumnezeului celui viu în starea originală a acesteia.

Toţi creştinii care cred în a doua venire a lui Hristos au auzit predicile despre acest subiect. De fapt, mulţi aşteaptă iminenta revenire a lui Hristos. Atunci de ce nu-şi dau ei seama că acesta ar trebui să fie timpul în care Dumnezeu doreşte să reaşeze toate lucrurile şi să dăruiască o vreme de înviorare din prezenţa Sa. DOMNUL şi Mântuitorul este interesat numai de un singur lucru: preocuparea pentru poporul Său, pentru cei răscumpăraţi care formează Trupul lui Hristos. Biserica lui Isus Hristos trebuie întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Botezul biblic şi toate celelalte învăţături şi practici aşa cum au fost făcute de către apostoli, fac parte din restituire. Pavel scrie: „ ...fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos ”. (Ef. 2:20). DOMNUL Îşi va zidi Biserica Sa până când aceasta va fi desăvârşită şi El Se poate întoarce ca s-o ducă Acasă. Dar mai întâi trebuie să fim aduşi la învăţăturile şi practicile originale. Apoi va veni DOMNUL şi ne va duce în Slavă.

Nimeni nu ar trebui să treacă în mod uşuratic peste această prezentare a botezului biblic. Dacă Dumnezeu ne va fi îndurător, vom recunoaşte necesitatea de a ne potrivi cu tot ceea ce solicită Dumnezeu în Cuvântul Său şi, de bună voie, vom dori să fim botezaţi în Numele DOMNULUI Isus Hristos. În felul acesta vom sfărâma vechiul jug care a fost pus peste toate denominaţiile şi care-i leagă spiritual pe toţi cei botezaţi într-o formulă trinitară. Oricine este din Dumnezeu, va asculta şi va proceda conform Cuvântului lui Dumnezeu. Ferice de cel ce ia în serios acest îndemn, deoarece este necesar pentru a fi găsiţi pregătiţi la revenirea lui Hristos.

Cuprins
 1. Introducere
 2. Botezul
 3. Necesitatea
 4. Semnificaţia
 5. Condiţia
 6. Numele
 7. Învăţătura apostolică
 8. Deosebind duhurile
 9. Cina Domnului
 10. Clarificare
 11. Spălarea picioarelor
 
Adrese similare: