EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Rezumat video aprilie 2012

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână binecuvântat - s-au adunat credincioşi din peste douăzeci de ţări, nu doar de pe continentul acesta ci, de asemenea, de peste ocean şi din ţările africane.

Domnul face lucruri mari, chemându-i afară pe ultimii. După cum ştim, aceasta este vremea pregătirii, vremea separării, vremea restituirii. Noi credem ce i-a fost spus iubitului nostru frate Branham, când a fost însărcinat în iunie, 1933: „ Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis la prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos ” . A doua venire a lui Hristos este promisă în Ioan 14: „ Eu merg să pregătesc locul, apoi Mă voi întoarce şi vă voi lua să fiţi unde sunt şi Eu ” . Apoi, dacă mergeţi la Apoc. 19.10: „ Şi Mireasa Lui s-a pregătit ” . Dacă mergeţi în Mat. 25, „ Iată, Mirele vine

Aşa că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să audă mesajul ceasului. Prin harul lui Dumnezeu - şi pot spune aceasta spre cinstea Domnului nostru - eu am primit o chemare directă şi o trimitere din partea Domnului, cu glasul atotpătrunzător, poruncitor şi audibil, pe care l-am auzit în 2 aprilie 1962: „ Robul Meu, timpul tău pentru acest oraş se va sfârşi în curând. Te voi trimite în alte oraşe să predici Cuvântul Meu ” . Mărturia aceasta este la fel de adevărată ca orice mărturie din Biblie.

Astfel slujba mea a fost în legătură cu slujba fratelui Branham, pe o perioadă de zece ani în timpul vieţii sale, din 1955 până în 1965, dar apoi mai ales după ce el a fost luat în slavă, a sosit timpul meu ca să duc mesajul ceasului nu doar în ţările europene, ci pe întregul pământ, la toate naţiunile. Acum privesc în urmă la aceşti 50 de ani. Am avut, de asemenea, privilegiul de a vizita personal 155 de ţări, slujind Domnului, arătând Cuvântul promis pentru vremea aceasta.

Noi nu avem numai promisiunea revenirii lui Hristos, avem promisiunile care trebuie să fie împlinite înaintea revenirii Sale. Una dintre aceste promisiuni a fost - şi mai este valabilă şi astăzi - „ Vi-l voi trimite pe profetul Ilie înaintea venirii zilei Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată ” . Astfel, în timpul harului, atunci când ziua mântuirii se încheie, Dumnezeu a trimis un profet ca să ne arate calea înapoi la Dumnezeu, ca să ne arate învăţăturile originale ale Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum au fost acestea la început. Prima şi ultima predică trebuie să fie la fel, trebuie să aibă loc o restituire totală a tuturor lucrurilor, aceeaşi temelie pusă de apostoli şi profeţi, acelaşi Domn, acelaşi botez, totul trebuie aşezat în rânduiala divină originală.

Prieteni, noi trăim într-o lume înşelată, amăgirea este în curs în toate religiile, în politică: nu avem altceva în afară de amăgire. Iar dacă priviţi în creştinătate, toate denominaţiile, fără excepţie, cred crezul niceean. Dar crezul niceean a fost formulat în anul 325 şi numai 318, din cei peste 800 [delegaţi] au fost de acord cu acel crez trinitar, niceean. Dar ce am eu de-a face cu un crez care fost combinat de nişte oameni care nu-L cunoşteau pe Isus Hristos ca Mântuitor personal, care, evident, îi urau pe evrei? Evreii credeau într-un singur Dumnezeu, aşa că ei au trebuit să formeze o trinitate, îndreptată direct împotriva evreilor ca să spună ceva pentru a fi împotriva lor. Au început să-i blesteme pe evrei, să-i numească „ ucigaşi ai lui Dumnezeu ” , să-i facă răspunzători de uciderea lui Isus Hristos.

Dacă citiţi ce au spus aşa zişii părinţi ai bisericii, veţi fi şocaţi. Veţi avea câteva nopţi nedormite. Dar toate denominaţiile creştine cred crezul niceean care a fost extins la crezul calcedonean. Dar ce am eu de-a face cu aceste crezuri sau dogme? Eu cred într-un singur Dumnezeu care S-a descoperit ca Tatăl nostru în cer, pe pământ în singurul Său Fiu zămislit, în noi prin Duhul Sfânt: Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Eu nu cred niciun crez, nu cred nicio dogmă, eu cred Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este scris. Apostolul Pavel a spus în Galateni 1: „ Dacă predică cineva altă evanghelie, este sub un blestem ” . Astfel, întreaga creştinătate este sub un blestem. Toată creştinătatea este sub un blestem. Ei s-au despărţit de Dumnezeu, de Cuvântul Său, de har. Ei vorbesc despre Dumnezeu, despre har Dar, preaiubiţilor, haideţi să fim sinceri: veşnicia este foarte lungă şi noi ar trebui să fim foarte atenţi şi să privim în Cuvântul lui Dumnezeu.

În încheiere daţi-mi voie să spun: adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, ajunge până la marginile pământului. Dumnezeu ne-a echipat, în locul acesta, astfel încât prin internet, on-line, întregul pământ, în fiecare ţară, oamenii - mai ales fraţii şi bisericile lor şi adunările lor - ni se pot alătura în fiecare prim sfârşit de săptămână din lună, ca să aibă parte de predicarea adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu şi, de asemenea, spre a arăta ce face Dumnezeu în vremea noastră. Vă rog să vă simţiţi liberi să ne scrieţi. Noi suntem gata să-I slujim lui Dumnezeu şi poporului Său.

Iată, Mirele vine, ieşiţi-I în întâmpinare ” . Maranata. Venirea Domnului Isus Hristos este foarte, foarte aproape.

Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Cuprins
  1. Pagina 1-2
 
Adrese similare: