EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 5.10.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 06.10.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 31 august 2019
Krefeld, 1 septembrie 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din inimă pe toţi în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Efeseni 3:3-4, care mi se aplică pe deplin mie şi tuturor adevăraţilor credincioşi din acest timp:

Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinte. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos ” .

Pavel a folosit fiecare ocazie ca să predice ceea ce i-a fost descoperit, chiar şi când aceasta ţinea de dimineaţa devreme până seara târziu (Fapte 28:23). Pe de altă parte, scrierile lui au fost destul de scurte. Odată el a predicat până la miezul nopţii, a urmat frângerea pâinii şi apoi el a continuat până în zorii zilei (Fapte 20:7-12). Şi fratele Branham a ţinut predici lungi care, mulţumită lui Dumnezeu, au fost păstrate pe benzi de magnetofon. După plecarea sa a casă, la rugămintea mea, ele au fost tipărite în Jeffersonville su b supravegherea lui Roy Borders. În ele este vestit întregul plan al lui Dumnezeu. Eu pot mărturisi împreună cu Pavel, că sunt foarte bine familiarizat cu taina lui Hristos, prin descoperire. Cu ajutorul lui Dumnezeu, L-am slujit pe Domnul mai mult de jumătate de secol, zi şi noapte, am călătorit, am predicat şi am scris.

Ceea ce descoperă Dumnezeu unuia dintre slujitorii Săi este întotdeauna hotărât pentru toţi slujitorii lui Hristos şi pentru întreaga Biserică. Pavel a vorbit despre taina lui Hristos, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos (Efes. 3 vers. 5+6). Pe Insula Patmos i-a fost dăruită apostolului Ioan descoperirea lui Isus Hristos, destinată tuturor slujitorilor lui Dumnezeu (Apoc. 1:1-3). Zilele pe care le-am petrecut în 1980 pe insula Patmos în rugăciune şi citind cele 22 de capitole din Apocalipsa, au fost o mare binecuvântare pentru mine.

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: