EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

Şi în Noul Testament este amintit norul supranatural, ca la schimbarea la faţă a lui Isus, pe munte: „ Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi! ” (Matei 17:5).

Marcu a mărturisit, de asemenea, despre acest eveniment: „ A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; şi din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi! ” (9:7).

Despre înălţarea Sa la cer citim în Fapte 1:9-11: „ După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer şi un nor L-a ascuns din ochii lor ” .

Răscumpărătorul nostru S-a înălţat la cer într-un nor şi conform 1 Tes. 4:17 cei răscumpăraţi de pe toate continentele vor fi răpiţi în nori ca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh .

Când Pavel a trăit întoarcerea şi chemarea sa , o lumină din cer a strălucit deodată în jurul lui şi a auzit cuvintele: „ Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti ? ” Pavel a întrebat: „ Cine eşti Tu, Doamne? ” „ Şi Domnul a zis: Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti ” . Anania a fost trimis la el, pe baza unei viziuni şi a spus: „ Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai , m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt ” . (Fapte 9:5+17b). „ Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit , şi să auzi cuvinte din gura Lui ” (Fapte 22:14). În 1 Cor. 9:1 el mărturiseşte: „ Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru ? ” De arătarea cerească a fost legată o însărcinare divină, o trimitere d e o însemnătate deosebită în planul de mântuire.

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: