EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

Oriunde este prezent Domnul au loc lucruri extraordinare. Duhul lui Dumnezeu este lucrător de-a lungul întregului timp de har: oamenii sunt mântuiţi, eliberaţi, vindecaţi şi binecuvântaţi. Toate acestea s-au întâmplat în slujba fratelui Branham de mii de ori. S-a împlinit literal ceea ce a spus Domnul: „ Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi; ba încă veţi f ace altele şi mai mari decât acestea ” (Ioan 14:12).

Acelaşi Dumnezeu, care S-a descoperit în timpurile Bibliei ca Domnul, ca Îngerul legământului, S-a făcut de cunoscut şi în timpul nostru în stâlpul de foc şi în norul supranatural. Domnul Şi-a împlinit făgăduinţa: „ Lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu voi fi cu voi până la sfârşitul veacurilor ” . Da, El chiar a permis ca în 24 ianuarie 1950 în Houston, Texas să fie făcută o fotografie cu stâlpul de lumină de deasupra capului fratelui Branham şi în 28 februarie 1963 să fie făcute fotografii cu norul supranatural.

În Houston, fotografii de presă au fost domnul Ayers, un catolic şi domnul Kippermann, un evreu, care au făcut fotografiile în timpul unei dezbateri despre vindecarea divină. Ambii erau critici ai fratelui Branham. La developarea filmului s-a constatat că toate negativele erau goale şi doar o singură fotografie era reuşită: aceea a fratelui Branham cu lumina deasupra capului său. La solicitarea lui Gordon Lindsay, pe care şi eu l-am cunoscut personal, negativul a fost trimis spre verificare la Washington, la dr. George J. Lacy, un expert în documente suspecte. După verificare, pe 29 ianuarie 1950 el a întocmit un certificat care a fost tipărit de multe ori. Mărturia sa este: „ Lumina supranaturală a fost prezentă, altfel nu ar fi putut fi captată de către aparatul foto ” . Dumnezeu Însuşi a depus mărturie despre faptul că El a fost prezent şi a confirmat Cuvântul robului Său (Isaia 44:26a).

Acelaşi lucru se aplică şi norului supranatural, care a stat deasupra Flagstaff-ului, în Arizona, pe 28 februarie 1963. Aşa cum văzuse fratele Branham mai înainte într-o viziune, el se găsea în acel timp pe muntele Sunset şi s-a întâmplat aşa cum i-a fost arătat. Despre această viziune mi-a povestit în decembrie 1962 şi, pentru că el urma să se mute în ianuarie 1963 în Tucson, Arizona, m-a rugat să predic în locul lui în Los Angeles la adunarea „ oamenilor de afaceri creştini ” , care a fost aranjată de Demos Shakarian în „ Clifton s Cafeteria ” .

Norul de lumină a apărut pe cerul albastru şi a mai putut fi văzut luminând încă 28 de minute după apusul soarelui. S-a întâmplat exact acolo unde se afla fratele Branham şi unde a primit indicaţiile pentru deschiderea celor şapte peceţi: şapte lovituri de tunet puternice au răsunat şi toată împrejurimea a fost zguduită ca de un cutremur, astfel că stâncile s-au prăvălit pe munte. Eu am văzut cu ochii mei pietrele care au ajuns jos, în decembrie 1968, în timpul unei călătorii din Tucson pe muntele Sunset.

Conform mărturiilor din presă, au fost făcute din diferite locuri peste 80 de fotografii cu norul supranatural. Chiar şi renumita revistă Science a publicat în ediţia sa din 19 aprilie 1963 o fotografie cu acest fenomen pe prima pagină, iar pe paginile 292-294 un articol de dr. James McDonald de la Universitatea din Tucson. Şi revista Life a publicat în ediţia din 17 mai 1963 un articol şi mai multe fotografii despre acesta. În nor se aflau, conform mărturiei fratelui Branham, şapte îngeri în formă de piramidă. Cel de-al şaptelea din constelaţie i-a vorbit.

Referitor la această întâmplare, fratele Branham a spus următoarele: „ Muntele a fost zguduit pe o rază de câţiva kilometri. Acolo stăteau şapte îngeri, unul având o sabie de argint în mână. El a spus: Întoarce-te acasă pentru deschiderea celor şapte peceţi, care au fost date. Şi iată-le : adevărata taină despre căsătorie şi divorţ, sămânţa şarpelui şi toate celelalte lucruri, despre care au existat atât de multe încurcături. Este AŞA VORBEŞTE DOMNUL ” . (Pecetea Paştelui, 10 aprilie 1965).

Eu stăteam acolo cu mâinile ridicate şi mă rugam, când a căzut o sabie în mâna mea. Vă este cunoscut. Stăteam acolo şi o vedeam; era atât de reală, aşa cum este acum mâna mea. Eu nu ştiam ce reprezenta ea. Mi-a fost încredinţată, în timp ce o voce a spus: Aceasta este sabia împăratului. Mai târziu, când Îngerul Domnului a descoperit-o, a fost Cuvântul în mână. Chiar după aceea au apărut îngerii Domnului şi au vorbit despre cele şapte peceţi; eu trebuia să mă întorc aici în Jeffersonville şi să predic despre cele şapte peceţi ” . (Sărbătoarea trâmbiţelor, 19 iulie 1964).

Mai trebuie spus încă o dată: referitor la fratele Branham este vorba despre o chemare şi trimitere divină cu o responsabilitate extraordinară, ca şi în cazul lui Moise. Slujba sa profetică trebuie aşezată corect în Cuvântul profetic. El a predicat, ca şi Pavel, întregul plan al lui Dumnezeu, lui i-a fost dată descoperirea tuturor tainelor şi apoi le-a făcut de cunoscut: începând cu căderea în păcat din Grăd ina Eden, până când timpul se revarsă în veşnicie.

Oamenii care cred Biblia nu au nicio greutate să creadă că un înger a venit la Zaharia şi a anunţat naşterea lui Ioan Botezătorul şi, aşa cum este scris în acelaşi capitol, că îngerul Gavril a venit la Maria şi a anunţat naşterea Mântuitorului (Luca 1) . Ei cred şi că Îngerul Domnului a intrat în încăperea în care se afla închis Petru şi o lumină a strălucit (Fapte 12:7) şi că Domnul a trimis pe Îngerul Său la Ioan pe insula Patmos, „ ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând ” sau, de asemenea, ceea ce este relatat în Daniel 8:15-19, ş.a.m.d.

Trebuia să întrebe Dumnezeu pe cineva, când L-a chemat pe Moise sau pe un alt proroc? El singur decide ceea ce face, în conformitate cu planul Său veşnic de mântuire, pe care îl împlineşte în decursul timpului. În viaţa fratelui Branham au existat multe trăiri extraordinare, pe care i le-a dat Dumnezeu, în special de la vârsta de şapte ani. Prorocii sunt dedicaţi lui Dumnezeu deja din pântecele mamei (Ier. 1:5). Ioan Botezătorul a fost umplut cu Duhul Sfânt, conform Luca 1:15, încă din pântecele mamei. Şi Pavel mărturiseşte că a fost pus deoparte din pântecele mamei (Gal. 1:15).

Prin slujba sa, cel de-al şaptelea mesager a introdus epoca Miresei în timpul epocii Laodicea. Ferice de aceia, care prin Duhul adevărului sunt călăuziţi în Cuvântul adevărului, aşa cum a vestit-o Domnul alor Săi: „ Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul ” (Ioan 16:13)! Ferice de cel care nu are nevoie să spună: „ Poate fi şi aşa sau aşa ” , ci ştie că totul este şi se împlineşte mereu aşa cum a spus-o Dumnezeu în Cuvântul Său, care rămâne în veci! Ferice de cel care poate aşeza corect ceea ce a spus fratele Branham, în ordinea divină a Bibliei! Nu are niciun sens să scoatem multe citate din context şi să strigăm: „ Prorocul a zis:! Prorocul a zis:! ” Cuvântul prorociei nu permite o tâlcuire proprie (2 Petru 1:20). Fiecare răstălmăcire este o minciună şi apostolul Ioan a subliniat „ că nicio minciună nu vine din adevăr ” (1 Ioan 2:20). Adevărul următor rămâne valabil: unde este descoperire dumnezeiască, nu se mai răstălmăceşte şi unde se răstălmăceşte, nu este nicio descoperire . În adevărata Sa Biserică trebuie ca totul să fie biblic , aceasta înseamnă în concordanţă deplină cu Vechiul şi Noul Testament.

Tot ceea ce a aparţinut de slujba fratelui Branham s-a împlinit. Ceea ce i-a fost făgăduit Bisericii-Mirese va deveni cu siguranţă realitate în ea. Doar dacă există în Scriptură o făgăduinţă pentru ceva, atunci poate exista şi o împlinire, căci doar „ făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da; de aceea şi Amin, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu ” (2 Cor. 1:20). Mireasa Mielului nu aşteaptă un proroc, care să slujească patru săptămâni într-un cort în SUA şi nici ca morţii în Hristos să învie şi apoi să umble pe pământ cel puţin 30 de zile. Ea aşteaptă restituirea deplină, lucrarea finală a Duhului şi venirea Mirelui ceresc!

Ultimul mesaj trebuia să premeargă revenirea lui Hristos şi asta se întâmplă acum cu toată puterea. Prin puternica lucrare finală a lui Dumnezeu Cuvântul descoperit va fi confirmat printre cei aleşi pe tot pământul. Finalul încoronat va fi revenirea Domnului şi răpirea. „ Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborîdin cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul ” . (1 Tes 4:15-17). Răpirea nu este o descoperire personală; ea va avea loc într-adevăr în taină, dar este cea mai mare realitate a tuturor timpurilor: descoperirea fiilor lui Dumnezeu, transformarea trupurilor noastre şi luarea sus, la ospăţul de nuntă a Mielului.

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: