EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

Acum, chiar înaintea revenirii Domnului nostru, este vorba ca cei care aparţin de Biserica lui Isus Hristos să fie conduşi afară din toată robia şi încurcătura spirituală, chiar şi din cercurile mesajului, ca să-L poată sluji pe Domnul cu adevărat ca poporul Său eliberat. Acesta este singurul mesaj biblic al chemării afară: Înapoi la început! Înapoi la Cuvânt! Înapoi la Evanghelia pe care au predicat-o Pavel şi apostolii. La urma urmei, orice altă vestire stă sub blestem conform cu Gal. 1:6-10. Toţi ar trebui să citească acest text şi să-l ia în serios, ca şi 2 Cor. 11:1-6. Pavel a dorit să înfăţişeze lui Hristos o fecioară curată. Aceasta a dorit şi fratele Branham. Aceasta doreşte fiecare rob adevărat al lui Hristos. Însă aşa cum şarpele i-a amăgit, de la început, pe Eva şi pe toţi cei care nu au rămas neclintiţi în Cuvânt, la fel o face duşmanul şi acum. Satan rămâne mereu la temă, dar niciodată în adevăr (Ioan 8:44).

Adevăraţii aleşi, cei care aparţin de Mireasă nu pot fi însă amăgiţi. Conform Efeseni 5:27 Domnul însuşi este Cel care va înfăţişa Biserica Sa înaintea feţei Sale într-o frumuseţe cerească, fără vreo pată sau zbârcitură. Este foarte important să credem şi să trăim făgăduinţele pe care ni le-a dat Domnul pentru timpul nostru. Fratele Branham a spus: „ Ce a spus El în Maleahi 4:5? Că va restitui. Va restitui credinţa originală de la Cincizecime, va restitui oamenilor acelaşi mesaj de Cincizecime, acelaşi semn de la Cincizecime, aceeaşi dovadă de la Cincizecime, acelaşi Dumnezeu, aceeaşi putere şi aceeaşi învăţătură şi toate celelalte. Chiar şi stâlpul de foc, înaintea căruia s-a prăbuşit Pavel pe drumul spre Damasc, este astăzi printre noi ca mărturie. EL face acelaşi lucru ca şi atunci: EL ne aduce laolaltă ” . (Timpul unirii şi semnele, 18 august 1963).

Unde se află acum Biserica chemată afară? Noi vedem, cât de departe a condus Moise Biserica lui Israel sub conducerea directă a lui Dumnezeu. Dar după aceea prorocul şi-a îndeplinit însărcinarea. Se merită să citim ultima cuvântare a sa în Deuteronom 27 până la 34, care se referă la toate domeniile, în special binecuvântările celor 12 seminţii. Moise trebuia să urce pe muntele Nebo şi să vadă ţara făgăduită, dar nu i s-a permis să intre în ea. Acolo Domnul Ş i-a luat robul la Sine; o etapă s-a încheiat, următoarea a început. Sub Iosua preoţii au purtat chivotul legământului şi au traversat râul Iordan pe uscat, ca odinioară Marea Roşie şi au ocupat ţara făgăduită. Şi capitolele din Iosua mărturisesc despre planul de mântuire dumnezeiesc. Noi vedem în aceasta cum s-au continuat lucrurile. „ Iosua a zis poporului: Sfinţiţi-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Şi Iosua a zis preoţilor: Luaţi chivotul legământului şi treceţi înaintea poporului . Ei au luat chivotul legământului şi au pornit înaintea poporului ” (Iosua 3:5-6). Noi nu avem nevoie de un al optulea mesager. Ceea ce avem noi nevoie este Cuvântul Legământului, Sfânta Scriptură. Amin.

După ce Domnul Însuşi a însoţit poporul Israel până acolo, El S -a arătat apoi lui Iosua ca şi Căpetenia oştirii Domnului având o sabie scoasă din teacă. Iosua s -a aruncat cu faţa la pământ înaintea Lui, ca să I se închine şi a întrebat: „ Ce spune Domnul meu robului Său? Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt ” (Iosua 5:13-15).

După aceea a urmat o zi deosebită, o zi a biruinţei pentru poporul lui Dumnezeu. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi însăşi Căpetenia oştirii Domnului a mers înainte şi a luptat pentru Israel. Însă vedem noi până unde a fost condusă Biserica prin slujba fratelui Branham? Vedem cum s-a continuat şi cum se continuă încă?

Fie ca şi această prezentare să facă, cel puţin în parte, ca toţi cei ce aparţin de Biserica-Mireasă să ia aminte la vocea Mirelui ceresc şi să se lase rânduiţi personal în voia şi planul lui Dumnezeu. În restituirea deplină, care ne-a fost făgăduită, Biserica Domnului va sta ca Trupul lui Hristos, ca şi casă a lui Dumnezeu, ca stâlpul şi temelia adevărului, exact ca la început: aceeaşi predicare, aceleaşi învăţături, acelaşi botez în apă, acelaşi botez cu Duhul Sfânt - totul aşa cum a fost la început: deci un Domn, o credinţă, un botez (Efeseni 4). Nu o grupare aici şi una acolo, ci aşa cum atunci, în trecut, credincioşii au fost o inimă şi un suflet, aşa vor fi ei acum, la sfârşit, o inimă şi un suflet în fiecare ţară şi în fiecare oraş.

Noi suntem încrezători. Domnul însuşi, Biruitorul de la Golgota, care a biruit toate puterile vrăjmaşului şi le-a făcut de ocară, merge înaintea noastră (Col. 2:12-15). EL, care ne-a condus afară cu braţ puternic, ne va conduce înăuntru tot cu braţ puternic şi cu mâna ridicată. „ Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa! ” (Ps. 118:15-16). Nicio făgăduinţă nu va rămâne neîmplinită. EL, Domnul şi Mântuitorul nostru, îşi duce lucrarea de răscumpărare la final şi noi suntem privilegiaţi să putem avea parte de aceasta.

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: