EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

Eu pot să privesc înapoi la peste şaizeci de ani în Împărăţia lui Dumnezeu. În 1948 am trăit întoarcerea la Hristos şi am primit siguranţa mântuirii, că am devenit un copil al lui Dumnezeu. Cu trăirile următoare pe care credinciosul Domn mi le-a dăruit, am mers mai departe să-L urmez pe Isus Hristos. Deja în 1949 am luat parte la conferinţele internaţionale penticostale în Hamburg. Din 1952 am predicat în mod regulat.

Trăirile din adunări şi întâlnirile personale cu fratele Branham în anii 1955, 1958 şi 1962 au fost pietre de hotar în viaţa mea duhovnicească. Încă mai am cele douăzeci şi una de scrisori care depun mărturie despre legătura noastră directă. Prima este din 11 noiembrie 1958, ultima din 30 septembrie 1965. Prin predicile sale, care mi-au fost trimise regulat, am fost mereu condus mai adânc în Sfânta Scriptură.

Cuvintele din însărcinarea dată mie pe 2 aprilie 1962 vă sunt cunoscute tuturor deja de ani de zile. Cuvântul îl predicasem deja mai dinainte, însă de atunci a trebuit să merg în alte oraşe. Pe baza însărcinării directe am mers din oraş în oraş, am călătorit din ţară în ţară, am zburat de pe un continent pe celălalt şi am vestit Cuvântul, conform poruncii Domnului.

Pentru toţi cei care pot să o creadă, mărturisesc încă o dată că toate trăirile pe care le-am amintit vreodată sunt adevărate, de asemenea că l-am văzut pe fratele Branham vineri, în 24 decembrie 1965 în clipa plecării sale acasă, cum a fost luat în sus pe un nor, care arăta asemănător cu norul din 28 februarie 1963. Dumnezeul cel viu îmi este martor că acest lucru este adevărat. La urm a urmei, Elisei a văzut, de asemenea, cum Ilie a fost luat la cer (2 Împăraţi 2). În această vedenie eu am spus: „ Frate Branham, tu nu eşti Fiul Omului, de ce te văd eu pe un nor? ” În acel moment eu nu ştiam încă nimic despre accidentul său de maşină, pe care îl suferise în 18 decembrie 1965.

Ochii mei au fost probabil ultimii care l-au văzut pe fratele Branham în sicriu în 10 aprilie 1966, în prezenţa conducătorului de funeralii, domnul Coot. Faţa lui, care fusese rănită foarte tare în accident, a fost impecabil refăcută şi îmbălsămată, arăta bine şi avea un surâs natural.

În duminica Paştelor, în 11 aprilie 1966, a avut loc înmormântarea. A existat o mare aşteptare ca învierea lui să aibă loc. De aceea, îngroparea a fost amânată, cântându-se mereu şi mereu „ Crede numai ” şi „ Pe aripile unui porumbel alb ca zăpada ” .

În seara zilei de după înmormântare, mi-a fost clar că acum venise timpul să duc în toată lumea mesajul dăruit de Dumnezeu. Aşa cum îmi spusese fratele Branham în 3 decembrie 1962, eu am aşteptat cu împărţirea hranei duhovniceşti, până când am primit şi restul şi s-a împlinit timpul. Pe baza alegerii dumnezeieşti mai dinainte, îmi puteam îndeplini acum însărcinarea din planul de mântuire.

Astfel am început în 1966/67 să planific şi să ţin adunări în 25 de oraşe din Europa de Vest, adunări la care l-am invitat pe rev. Pearry Green. Din 1968 am vizitat şi ţările din Europa de Est, inclusiv Rusia. Au urmat alte ţări şi continente. Urmare a invitaţiilor, am predicat şi în Canada şi în SUA, apoi în America Latină, Africa, Asia, până în Australia şi Noua Zeelandă. Până în 1979 predicasem în 85 de naţiuni şi vestisem mesajul timpului de sfârşit, Cuvântul veşnic valabil al lui Dumnezeu, sădind Cuvântul ca sămânţa-originală, aşa cum Domnul însuşi a făcut-o (Matei 13:37-38; Marcu 4:14; Luca 8:11). Aceia au fost anii cei mai binecuvântaţi ai slujbei mele pentru Domnul. Credinciosul Dumnezeu a dăruit har fiecărei călătorii şi a acordat binecuvântarea Sa.

În toţi anii aceştia am avut şi aici, în Krefeld, adunări binecuvântate în prezenţa lui Dumnezeu şi în care s-a manifestat lucrarea puternică a Duhului. În mai 1979, Satan a vrut să mă distrugă pe mine, Biserica şi lucrarea, însă s-a dovedit a fi adevărat ceea ce a spus Domnul nostru despre Biserica Sa: „ ...şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui ” (Matei 16:18b). Şi ceea ce i-a spus El lui Petru, eu am trăit-o personal: „ Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi ” . (Luca 22:31-32).

Astăzi privesc în urmă la aceşti mulţi ani şi numărul ţărilor a crescut de la 85 în 1979, la 155. Am putut să vestesc preţiosul Cuvânt descoperit, în ciuda discreditărilor şi a calomniilor. În prezent, mii de oameni aud Cuvântul lui Dumnezeu în emisiuni de televiziune difuzate pe toate continentele. Evanghelia ajunge în întreaga lume. Acolo unde nu am putut ajunge în mod personal, au ajuns emisiunile de radio şi televiziune, transmisiunile prin Internet, literatura şi cele peste 7500 de CD-uri şi DVD-uri pe care le trimitem lunar în toată lumea, în 13 limbi diferite. Se împlineşte: „ Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor ”, şi în acelaşi timp Domnul îi cheamă afară pe aleşii Săi din fiecare încurcătură spirituală.

La sfârşit aşteptăm o restituire dublă, cea mai puternică lucrare a Duhului lui Dumnezeu, o adevărată umplere cu dragostea lui Dumnezeu. Numai dragostea desăvârşită va intra acolo şi aceasta este dragostea lui Dumnezeu, care va fi turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Doar atunci se vor descoperi cele nouă daruri ale Duhului (1 Cor. 12 + 14) pentru zidirea Bisericii şi cele nouă roade ale Duhului în viaţa personală (Gal. 5:22-24). Dragostea lui Dumnezeu, aşa cum s-a descoperit pe crucea de la Golgota, îi uneşte pe toţi răscumpăraţii între ei - întotdeauna cu iertare şi împăcare. Nu o cunoştinţă deosebită, ci dragostea lui Dumnezeu, care îi primeşte pe toţi aleşii, este legătura desăvârşirii. Pavel adresează însă Cuvântul celor aleşi şi doar cu ei devine realitate: „ Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii ” . (Col. 3:12-14)

Ultima lucrare a lui Dumnezeu va fi în legătură cu ploaia timpurie şi cea târzie, care este făgăduită înaintea revenirii lui Hristos, şi toţi adevăraţii credincioşi vor fi o inimă şi un suflet: „ Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă rodul scump al pământului, şi îl aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie ” (Iacov 5:7).

Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare ” (Iacov 5:10-11).

Să fim îndelung răbdători, aşa cum a fost şi Iov (în ebraică „ cel prigonit ” ), care după încercările grele L-a trăit pe Dumnezeu mult mai puternic decât înainte. Să nu ne mai plângem unii de alţii, ci să rămânem statornici până la revenirea Domnului. Credinciosul Domn ne va binecuvânta, aşa cum a făcut-o, ca exemplu, cu Iov. Toţi cei care l-au înţeles greşit şi l-au acuzat, au stat apoi cu el la aceeaşi masă. Noi ştim însă că Răscumpărătorul nostru trăieşte şi va face toate lucrurile bine în desăvârşire. Toţi cei care au rămas credincioşi şi nu s-au lăsat duşi în eroare, o vor trăi.

Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Fraţii, surorile şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur ” (Iov 42:10-11).

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: