EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

Anul 2012 este pentru mine un an de veselie. Amintirea trăirii unice din 2 aprilie 1962 îmi rămâne pentru totdeauna. Ceea ce mi-a poruncit Domnul în acea dimineaţă de luni, acum 50 de ani, am făcut cu toată sinceritatea şi curăţia cugetului. În legătură cu acea însărcinare, pot face referire la următoarele versete:

Adevărat, adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine ” (Ioan 13:20).

Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi ” (Ioan 15:20).

Căci M-am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le ” (Fapte 26:16).

Sfârşitul anului 2011 şi începutul anului 2012 au fost binecuvântate peste măsură. Mai mult de o mie de fraţi şi surori s-au adunat aici în Centrul de Misiune, cota de conexiune online a ajuns la numărul de 999 conectări, cele mai multe reprezentând adunări întregi care s-au strâns împreună ca să asculte predicile. Prin casetele audio, CD-urile şi DVD-urile trimise lunar în toată lumea zeci de mii de oameni sunt în legătură cu noi şi cu Domnul. Conform cu însărcinarea directă, am vestit Cuvântul mai bine de jumătate de secol şi am împărţit hrana duhovnicească. Încheierea o va face credinciosul Domn şi Mântuitor.

EL a instituit în timpul lui Moise anul de veselie (Levitic 25). În Luca 4 Domnul nost ru S-a referit la Isaia 61:1-2 şi a arătat spre a nul de veselie: „ Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului ” (vers. 18-19).

Fie ca Domnul să ne dăruiască şi anul 2012 ca an de îndurare. Noi vom continua să predicăm vestea bună şi, ca trimişi ai Lui, vom vesti eliberarea tuturor celor captivi şi tuturor celor legaţi duhovniceşte, celor orbi spiritual, vederea şi vom predica tot ceea ce aparţine de E vanghelia deplină şi cuprinde duhul, sufletul şi trupul. Toţi cei care s-au retras sunt invitaţi să se întoarcă. Ne apropiem de punctul culminant al planului de mântuire. De îndată ce timpul se va împlini, va avea loc. Şi noi îl aşteptăm în viitorul apropiat.

Al cărui glas a clătinat atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul ”(Evrei 12:26).

...să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin ” (Evrei 13:21).

Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie ” (Apoc. 3:21).

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: